Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ŠTO KAŽE BIBLIJA?

Čistoća

Čistoća

Je li Bogu važna naša tjelesna čistoća?

“Očistimo se od svake prljavštine tijela i duha” (2. Korinćanima 7:1)

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Naš Stvoritelj nas voli i stoga želi da budemo zdravi, da dugo živimo i da uvijek budemo sretni. “Neka se srce tvoje drži zapovijedi mojih, jer će ti se umnožiti dani i godine života i mir”, kaže Bog (Mudre izreke 3:1, 2). Božja ljubav prema ljudima došla je do izražaja u zakonu koji je dao drevnom izraelskom narodu. Neke odredbe tog zakona ticale su se održavanja osobne higijene i čistoće životnog prostora (5. Mojsijeva 23:12-14). Kad su se Izraelci držali tih razumnih propisa, bili su dobrog zdravlja i nisu obolijevali od bolesti što su pogađale Egipćane i mnoge druge narode koji nisu imali takav mudar zakon koji je po mnogočemu bio daleko ispred svog vremena (5. Mojsijeva 7:12, 15).

U današnje vrijeme na sličan su način zaštićeni oni koji čine sve što mogu kako bi se očistili “od svake prljavštine tijela”, primjerice od poroka kao što su pušenje, opijanje i drogiranje. Ako tako postupamo, prijeti nam manja opasnost od raznih fizičkih i duševnih bolesti te prijevremene smrti. Time što se pridržavamo Božjih mjerila čistoće pokazujemo i obzirnost prema svojim bližnjima jer svojim ponašanjem neminovno utječemo na ljude oko sebe (Marko 12:30, 31).

 Je li Bogu stalo do naše moralne i duhovne čistoće?

“Usmrtite, dakle, ono što je zemaljsko u udovima vašim: blud, nečistoću, spolnu požudu, zlu želju i lakomost, koja je idolopoklonstvo. Zbog toga dolazi srdžba Božja” (Kološanima 3:5, 6)

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Ona nas potiče da se očistimo ne samo od prljavštine tijela nego i od svake prljavštine duha. U vrijeme kad je Isus Krist živio na Zemlji mnogi su ljudi, među ostalima i židovski vjerski vođe, jako držali do tjelesne čistoće, ali su zanemarivali Božja mjerila koja se tiču moralne i duhovne čistoće (Marko 7:1-5). Želeći ispraviti takav pogrešan način razmišljanja, Isus je rekao: “Čovjeka ne može onečistiti ništa što izvana ulazi u njega, jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu, te izlazi u zahod.” Potom je dodao: “Ono što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. Jer iznutra, iz srca ljudskog, izlaze zle misli: bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomost, zloba, prijevara, besramnost, zavidno oko, (...) nerazumnost. Sva ta zla (...) onečišćuju čovjeka” (Marko 7:18-23).

Isus je ljude koji su previše pažnje polagali na održavanje tjelesne čistoće, ali su zanemarivali Božja mjerila moralne i duhovne čistoće, usporedio s čašama koje su izvana čiste, a iznutra pune svakojake prljavštine (Matej 23:25, 26).

Jesu li biblijska mjerila čistoće razumna i dostižna?

“Ljubiti Boga znači držati zapovijedi njegove, a zapovijedi njegove nisu teške” (1. Ivanova 5:3)

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Božji prorok Mihej upitao je: “Traži li Jehova, Bog tvoj, od tebe išta osim da postupaš pravedno, ljubiš dobrotu i skromno hodiš s njim?” (Mihej 6:8) Nije li to što Bog traži od nas uistinu razumno i ostvarivo? Osim toga, naš Stvoritelj želi da mu budemo poslušni zato što ga volimo. Kada činimo ono što traži od nas, u srcu osjećamo silnu radost (Psalam 40:8). Ako i učinimo kakvu grešku, možemo se utješiti spoznajom da je Bog milosrdan prema nama. “Kao što je otac milosrdan sinovima svojim, tako je Jehova milosrdan onima koji ga se boje. Jer on dobro poznaje građu našu, sjeća se da smo prah”, odnosno da smo nesavršeni i skloni činiti greške (Psalam 103:13, 14).

Kao što smo vidjeli, Božja mjerila koja se tiču tjelesne, moralne i duhovne čistoće odraz su njegove dobrote i ljubavi koju osjeća prema nama. Ako se od srca pridržavamo tih mjerila, pokazujemo da smo mudri i da ljubimo Boga.