Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ŠTO KAŽE BIBLIJA?

Rasizam

Rasizam

Kako su nastale različite rase?

“Adam je dao ženi svojoj ime Eva, jer je trebala postati majka svima živima” (1. Mojsijeva 3:20)

ŠTO KAŽU STRUČNJACI:

Godine 1978. Organizacija Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) usvojila je Deklaraciju o rasi i rasnim predrasudama u kojoj stoji da “svi ljudi pripadaju istoj vrsti i imaju zajedničko porijeklo”.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Bog je stvorio prve ljude, Adama i Evu, te im je rekao: “Rađajte se i množite, napunite zemlju i sebi je podložite” (1. Mojsijeva 1:28). Tako je od Adama i Eve potekao sav ljudski rod. Kasnije su u potopu poginuli gotovo svi ljudi. Preživjeli su samo Noa i njegova žena te njihova tri sina sa svojim ženama. Iz Biblije saznajemo da smo svi mi potomci Noinih sinova (1. Mojsijeva 9:18, 19).

 Jesu li neke rase ili narodi vredniji od drugih?

“Od jednoga čovjeka stvorio je [Bog] sve narode da nastane svu zemlju” (Djela apostolska 17:26, Novi zavjet — suvremeni prijevod”)

ŠTO MISLE NEKI LJUDI:

U 20. stoljeću u svijetu se pojavilo više rasističkih ideologija. Naprimjer, nacisti su tvrdili da je arijevska rasa zbog biološkog naslijeđa superiorna u odnosu na druge ljude. No u ranije citiranoj UNESCO-voj deklaraciji jasno stoji: “Čovječanstvo je u svojoj biti jedinstveno i stoga su svi ljudi i svi narodi u osnovi ravnopravni.”

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

U Djelima apostolskim 10:34, 35 piše: “Bog nije pristran, nego u svakom narodu prihvaća onoga tko ga se boji i čini što je pravedno”. Prema tome, nitko nema pravo uzdizati jedan narod nad ostalima tvrdeći da je on bolji ili vredniji od njih.

Isus je svojim učenicima rekao: “Vi ste svi braća!” (Matej 23:8). Time je jasno dao do znanja kako bi pravi kršćani trebali gledati na pripadnike drugih rasa i naroda. On se molio da njegovi sljedbenici “budu savršeno ujedinjeni”, a ne skloni podjelama i rasnoj netrpeljivosti (Ivan 17:20-23; 1. Korinćanima 1:10).

Hoće li ikada doći kraj rasizmu?

“U posljednjim će danima gora doma Jehovina čvrsto stajati nad vrhovima gorskim (...) i svi će se narodi stjecati k njoj” (Izaija 2:2)

ŠTO MISLE NEKI LJUDI:

U mnogim zemljama svijeta još uvijek ima ljudi koji osjećaju netrpeljivost prema pripadnicima drugih rasa ili nacionalnosti. Stoga se mnogi pitaju je li dosad uopće postignut kakav značajan pomak u borbi protiv rasizma. Neki smatraju kako nikad neće doći do ravnopravnosti među ljudima svih rasa.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Bog neće zauvijek dopuštati da u ljudskom društvu vladaju predrasude i mržnja prema ljudima druge nacionalnosti ili boje kože. Naprotiv, u Božjem će Kraljevstvu ljudi “iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika” ujedinjeno služiti Bogu te pokazivati iskrenu ljubav prema svojim bližnjima (Otkrivenje 7:9). Božje Kraljevstvo nije tek neka metafora koja označava podložnost Bogu u čovjekovom srcu. Riječ je o stvarnoj nebeskoj upravi koja će uskoro preuzeti vlast nad čitavom Zemljom. Time će se ispuniti Božji naum da svi ljudi na svijetu žive u miru i jedinstvu, bez ikakvih predrasuda prema pripadnicima drugih rasa i naroda. *

^ odl. 15 Nešto više o toj temi možete pročitati u 3. poglavlju knjige Što Biblija doista uči?, koju su objavili Jehovini svjedoci.