Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ŠTO KAŽE BIBLIJA?

Božja narav

Božja narav

Kakvo tijelo ima Bog?

“Bog je Duh” (Ivan 4:24)

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Ona objašnjava da je Bog duhovno biće (2. Korinćanima 3:17). Stoga je on kudikamo uzvišeniji od nas ljudi. Mi jednostavno ne možemo pojmiti neke pojedinosti o njemu. U 1. Timoteju 1:17 o Bogu se govori kao o “Kralju vječnosti, neraspadljivome, nevidljivome”. Biblija ujedno kaže: “Boga nikada nitko nije vidio” (1. Ivanova 4:12).

Naš je Stvoritelj toliko uzvišeniji od nas da mi uopće ne možemo zamisliti kako on izgleda. Jedan je Božji sluga s pravom postavio pitanje: “S kime ćete usporediti Boga i s kakvim ćete ga likom prispodobiti?” (Izaiji 40:18). Čak je i veličanstvenost ogromnog svemira neznatna u usporedbi sa slavom i veličanstvenošću Svemogućeg Boga (Izaija 40:22, 26).

No postoje razumom obdarena stvorenja koja mogu vidjeti Boga, pa čak i razgovarati s njim licem u lice. Kako to mogu? I ona su, poput Boga, duhovna bića te žive na nebu (1. Kraljevima 22:21; Hebrejima 1:7). Ta stvorenja koja su uzvišenija i moćnija od nas ljudi nazivaju se anđelima. Isus Krist je rekao: “Anđeli (...) uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebu” (Matej 18:10).

 Je li Bog svuda oko nas?

“Molite se, dakle, ovako: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima’” (Matej 6:9)

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Ona ne naučava da je Bog svuda oko nas, odnosno da se poput neke bezlične sile istovremeno nalazi svagdje i u svemu. Naprotiv, iz Isusovih riječi koje su zapisane u Mateju 6:9 i 18:10 jasno se vidi da je Bog osoba, “Otac”. On nas može čuti “s neba, iz prebivališta svojega” (1. Kraljevima 8:43).

Kratko prije svoje smrti Isus je rekao: “Sada napuštam svijet i odlazim k Ocu” (Ivan 16:28). Nakon što je bio ubijen i potom vraćen u život kao duhovno biće, Krist je ušao “u samo nebo, da se sada pojavi pred licem Božjim” (Hebrejima 9:24).

Zašto je važno znati istinu o Božjoj naravi? Kao prvo, važno je znati da je Bog osoba jer to znači da ga možemo upoznati i približiti mu se (Jakov 4:8). Kao drugo, poznavanje istine o Bogu odvraća nas od toga da ga štujemo na neispravan način, primjerice tako da se molimo ili klanjamo beživotnim slikama i kipovima. “Dječice, čuvajte se idola!” stoji u 1. Ivanovoj 5:21.

U kojem su smislu ljudi stvoreni na sliku Božju?

“Bog je tada stvorio čovjeka na sliku svoju, na Božju ga je sliku stvorio — stvorio ih je muško i žensko” (1. Mojsijeva 1:27)

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Mi ljudi možemo pokazivati ljubav, pravednost, mudrost i mnoge druge osobine koje krase osobnost našeg nebeskog Oca. Biblija nas čak potiče: “Ugledajte [se] na Boga, kao njegova ljubljena djeca” (Efežanima 5:1, 2).

Bog nam je dao i slobodnu volju, pa stoga možemo sami izabrati hoćemo li činiti dobro ili zlo. Možemo odlučiti da ćemo živjeti čestito te pokazivati ljubav svojim bližnjima (1. Korinćanima 13:4-7). Možemo uživati u ljepoti, diviti se čudesnom svijetu oko sebe te na razne načine izražavati svoju maštovitost i kreativnost. Što je najvažnije, duboko u sebi imamo i potrebu za duhovnošću — prirodnu želju za time da upoznamo svog Stvoritelja i saznamo što je njegov naum s nama ljudima (Matej 5:3).

Kako nam poznavanje biblijske istine može pomoći? Što se više trudimo učiti o Bogu i ugledati se na njega, to više živimo po njegovoj volji. Zbog toga smo istinski sretni i zadovoljni svojim životom te osjećamo dubok unutarnji mir (Izaija 48:17, 18). Bog zna da njegove divne osobine mogu duboko dirnuti ljudsko srce. One mogu privući pravdoljubive osobe te ih potaknuti da se približe Bogu i počnu kročiti putem koji vodi u vječni život (Ivan 6:44; 17:3).