Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Istražujmo i učimo kao obitelj!

Istražujmo i učimo kao obitelj!

ŠTO MOŽEMO NAUČITI OD... Abrahama?

ŠTO MISLITE, JE LI VAŽNO BITI DOBAR PREMA DRUGIMA?

• Obojite slike. • Pročitajte biblijske retke, ukratko ih prepričajte i upišite u oblačiće što je tko rekao. • Pronađite skrivene pojedinosti: (1) guštera i (2) nož.

Kako je Abraham činio dobro drugima?

(Pročitajte 1. Mojsijevu 18:2, 4, 5.)

Kako mi možemo činiti dobro drugima?

(Pročitajte Rimljanima 12:13.)

Što učimo iz tog izvještaja o Abrahamu?

Što mislite?

Kome bismo naročito trebali činiti dobro?

(Pročitajte Galaćanima 6:10.)

 Skupljajmo i učimo

BIBLIJSKA KARTICA 24 SAMSON

PITANJA

  1. A. Samsonov otac zvao se ․․․․․.
  2. B. Koje je silno djelo Samson učinio u Gazi?
  3. C. Tko je izdao Samsona?

Bio je jedan od najpoznatijih izraelskih sudaca i 20 je godina štitio Božji narod od neprijatelja (Suci 15:20). Jehova ga je izabrao da predvodi “u izbavljanju Izraela iz ruku filistejskih” (Suci 13:5). Božji duh davao mu je iznimnu snagu. No što je najvažnije, Samson je imao snažnu vjeru u Jehovu (Hebrejima 11:32-34).

ODGOVORI

  1. A. Manoah (Suci 13:8, 24).
  2. B. Iščupao je gradska vrata s oba dovratnika i zasunom te ih odnio na vrh gore koja se nalazi nasuprot Hebronu (Suci 16:2, 3).
  3. C. Dalila (Suci 16:4, 5).

Ljudi i zemlje

  Zovemo se Lesly, Cathleen i Alondra. Imamo 10, 8 i 7 godina i živimo u Meksiku. Što mislite, koliko Jehovinih svjedoka ima u Meksiku — otprilike 295 400, 455 000 ili 724 700?

  Koja točka pokazuje gdje mi živimo? Zaokružite je i ucrtajte točku na mjestu gdje vi živite. Pogledajte koliko ste daleko od Meksika.

Djeco, pronađite sliku!

Možete li pronaći ove slike u ovom broju časopisa? Svojim riječima opišite što vidite na svakoj slici.

 ODGOVORI NA PITANJA

  1.   Gušter se nalazi na 5. slici.
  2.   Nož se nalazi na 2. slici.
  3.   724 700.
  4.   A.