Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Istražujmo i učimo kao obitelj!

Istražujmo i učimo kao obitelj!

Što je krivo na ovoj slici?

Pročitajte Luku 17:11-19. Koje tri pojedinosti na ovoj slici nisu točne? Dolje napišite odgovore i obojite sliku.

TEMA ZA RAZGOVOR:

Što je jedan gubavac učinio, a ostali nisu?

(Pročitajte Luku 17:15, 16.)

Kako se možemo ugledati na tog čovjeka?

(Pročitajte Kološanima 3:15; 1. Solunjanima 5:18.)

Kome bismo svaki dan trebali zahvaliti za sve dobro što čini za nas?

(Pročitajte Psalam 107:8; Jakova 1:17.)

OBITELJSKI ZADATAK:

Neka svaki član obitelji napiše na list papira barem jedan razlog zbog kojeg je zahvalan Jehovi Bogu, nekom članu obitelji i nekom svom dobrom prijatelju. Potom napišite na koje načine možete pokazati tim osobama da cijenite ono što su učinile za vas.

 Skupljajmo i učimo

BIBLIJSKA KARTICA 21 MOJSIJE

PITANJA

A. Koje je biblijske knjige Mojsije napisao pod Jehovinim nadahnućem?

B. Mojsijevi roditelji zvali su se ․․․․․ i ․․․․․. Usvojila ga je ․․․․․ ․․․․․.

C. Dovršite sljedeću misao iz Biblije: Mojsije je “ostao postojan kao da...”

Bio je prvi čovjek za kojeg Biblija kaže da mu je Bog dao moć da čini čuda. Služio je kao Božji prorok, a bio je i sudac, zakonodavac te vođa drevnog izraelskog naroda. Među Izraelcima je bio poznat po mnogim “velikim, zastrašujućim djelima” (5. Mojsijeva 34:10-12; 2. Mojsijeva 4​:​1​-​9).

ODGOVORI

A. Prvih pet knjiga Biblije, koje nose njegovo ime (nazivaju se i Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi i Ponovljeni zakon), Knjigu o Jobu te 90. psalam, a vjerojatno i 91.

B. Amram, Jokebeda, faraonova kći (2. Mojsijeva 1:15–2:10; 6:20).

C. “...vidi Nevidljivoga” (Hebrejima 11:27).

Ljudi i zemlje

Zovem se Mampionona. Imam osam godina i živim na Madagaskaru. Što mislite, koliko Jehovinih svjedoka ima na Madagaskaru — otprilike 10 000, 24 000 ili 62 000?

Koja točka pokazuje gdje ja živim? Zaokružite je i ucrtajte točku na mjestu gdje vi živite. Pogledajte koliko ste daleko od Madagaskara.

Djeco, pronađite sliku!

Možete li pronaći ove slike u ovom broju časopisa? Svojim riječima opišite što vidite na svakoj slici.

 ODGOVORI NA PITANJA S 30. I 31. STRANICE

  1.   Na slici treba biti 10 gubavaca, a ne 11.
  2.   Svi gubavci o kojima se govori u tom izvještaju bili su muškarci.
  3.   Čovjek koji se vratio “pao je ničice pred noge Isusove i zahvalio mu”.
  4.   24 000.
  5.   B.