Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Uskoro više neće biti patnji – obećanje kojem možemo vjerovati

Uskoro više neće biti patnji – obećanje kojem možemo vjerovati

Bog će “obrisati svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti. Sve što je prije bilo nestalo je” (Otkrivenje 21:4)

MOŽEMO li vjerovati da će se ispuniti to divno obećanje? Razmislimo o jednom od prvih upozorenja koje je Bog dao čovjeku. Govoreći o kazni koju će dobiti bude li neposlušan, Bog je rekao Adamu: “Sigurno ćeš umrijeti” (1. Mojsijeva 2:17). Dogodilo se upravo ono što je Bog rekao. Činjenica da je Adam umro i da svi njegovi potomci pate i umiru dokaz je da možemo vjerovati onome što Bog kaže. Imamo li onda razloga sumnjati u ispunjenje njegovog obećanja da će obnoviti raj na Zemlji?

Prisjetimo se i Božjih osobina, o kojima je bilo riječi u prethodnom članku. Poput Boga koji je pun samilosti, ljubavi i pravde, i mi želimo da dođe kraj patnjama jer smo stvoreni na njegovu sliku. Događaji u svijetu te stavovi i ponašanje većine ljudi jasno pokazuju da će Bog uskoro poduzeti odlučne mjere kako bi stao na kraj ljudskim patnjama. (Vidi okvir  “Kada će to biti?”)

Jedino Jehova Bog može riješiti problem ljudskih patnji. Pogledajmo zašto možemo biti sigurni da će on putem svog Sina Isusa otkloniti glavne uzroke patnji i što je poduzeo kako bi ostvario taj svoj naum.

Čovjekove loše odluke:

Naš praotac Adam odlučio je odbaciti Božje vodstvo. Zbog toga svi njegovi potomci snose teške posljedice. Apostol Pavao napisao je: “Znamo da sve stvorenje zajedno uzdiše i da je u boli sve do sada” (Rimljanima 8:22). No Bog će riješiti nastali problem na iznimno pravedan, milosrdan i jednostavan način. Biblija u Rimljanima 6:23 objašnjava: “Plaća za grijeh je smrt, a dar koji Bog daje vječni je život preko Krista Isusa, Gospodina našega.”

Savršeni čovjek Isus nikad u životu nije počinio grijeh. Svojom smrću na mučeničkom stupu omogućio je ljudima koji su poslušni Bogu da budu izbavljeni od grijeha i smrti, koji su posljedica Božje osude. Tako se svima nama pruža prilika da dobijemo vječni život i budemo oslobođeni grešnih sklonosti koje nas navode da donosimo nerazborite odluke. Živjet ćemo u svijetu u kojem neće biti nikoga tko bi namjerno nanosio drugima bol i patnje jer “oni koji čine zlo bit će istrijebljeni” (Psalam 37:9).

Stjecaj okolnosti i ljudska nesavršenost:

Kao Kralj kojeg je postavio sam Bog, Isus Krist može upravljati Zemljinim prirodnim silama. Kad su jednom prilikom Isus i njegovi apostoli u ribarskoj lađi plovili Galilejskim morem, “najednom se podigla jaka oluja i valovi su udarali u lađu, tako da se skoro potopila”. Nato su apostoli pozvali Isusa da im pomogne, a “on je ustao te zaprijetio vjetru i rekao moru: ‘Umiri se! Umukni!’ I vjetar je utihnuo i nastala je potpuna tišina”. Apostoli su ostali u čudu. “Čak ga vjetar i more slušaju”, rekli su (Marko 4:37-41).

 Ljudi koji su poslušni Bogu pod Isusovom će vlašću “biti spokojni i živjet će mirno, ne bojeći se zla” (Mudre izreke 1:33). Neće im prijetiti nikakvo zlo, pa tako ni prirodne katastrofe. Osim toga, ljudi više neće loše gospodariti Zemljom, neće graditi loše i nekvalitetne kuće u kojima nije sigurno stanovati, neće zanemarivati razornu moć Zemljinih prirodnih sila niti činiti druge greške koje bi mogle dovesti do patnji i pogibija. Nitko više neće nastradati zato što se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Dok je bio na Zemlji, Isus je otkrio što će još kao vladar učiniti da bi otklonio nevolje i patnje koje danas doživljavamo stjecajem okolnosti odnosno zato što nas snalaze nepredviđeni događaji. “Ja sam uskrsnuće i život”, rekao je (Ivan 11:25). Isus može i želi vratiti u život milijune ljudi koji su poginuli u prirodnim katastrofama. Je li to samo prazno obećanje? Isus je uskrsavao mrtve dok je živio na Zemlji, pa stoga možemo vjerovati da će se ono što je rekao u vezi s uskrsnućem sigurno obistiniti. Biblija izvještava o tome kako je Isus uskrsnuo tri osobe (Marko 5:38-43; Luka 7:11-15; Ivan 11:38-44).

“Vladar ovog svijeta”:

Bog je Isusu Kristu dao zadatak da “uništi onoga koji ima moć prouzročiti smrt, to jest Đavla” (Hebrejima 2:14). Isus je rekao: “Sada je suđenje ovom svijetu, sada će vladar ovog svijeta biti izbačen” (Ivan 12:31). On će “uništiti djela Đavlova” tako što će onemogućiti tom Božjem neprijatelju da na bilo koji način utječe na ono što se zbiva na Zemlji (1. Ivanova 3:8). Zamislite samo kako će biti divno kad svijetom više ne bude vladao Sotona i kad međuljudski odnosi više ne budu zatrovani pohlepom, iskvarenošću ni sebičnošću! Život će tada biti uistinu lijep.