Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Istražujmo i učimo kao obitelj!

Istražujmo i učimo kao obitelj!

Što je krivo na ovoj slici?

Pročitajte Ivana 6:5-13. Koje tri pojedinosti na ovoj slici nisu točne? Dolje napišite odgovore i obojite sliku.

TEMA ZA RAZGOVOR:

Što su Isusovi učenici trebali sakupiti i zašto im je Isus rekao da to učine? Što nam to govori o Isusu? Kako možemo pokazati da nismo rastrošni?

OBITELJSKI ZADATAK:

Pročitajte zajedno ovaj biblijski izvještaj. Ako je moguće, neka netko preuzme ulogu pripovjedača, netko drugi ulogu Isusa, treći ulogu Filipa, a četvrti Andrije.

Skupljajmo i učimo

BIBLIJSKA KARTICA 1 JOŠUA

PITANJA

A. Što su Jošua i njegova vojska morali učiniti da bi pale zidine Jerihona?

B. Dovrši Jošuine riječi: “A ja i dom moj...”

C. Kako se još zvao Jošua?

JOŠUA

Sin Nunov. Bio je Mojsijev pomoćnik, a kasnije je postao vođa izraelskog naroda (2. Mojsijeva 33:11; 5. Mojsijeva 34:9; Jošua 1:1, 2). Jošua je neustrašivo odveo Božji narod u Obećanu zemlju. Vjerovao je da će Jehova ispuniti svoja obećanja, slušao je njegove upute i vjerno mu je služio.

ODGOVORI

Ljudi i zemlje

4. Zovem se Victor. Imam 7 godina i živim u Malaviju, u Africi. Koliko Jehovinih svjedoka ima u Malaviju — otprilike 750, 7 500 ili 75 000?

5. Koja točka pokazuje gdje ja živim? Zaokružite je i ucrtajte točku na mjestu gdje vi živite. Pogledajte koliko ste daleko od Malavija.

Djeco, pronađite sliku!

Možete li pronaći ove slike u ovom broju časopisa? Svojim riječima opišite što vidite na svakoj slici.

ODGOVORI NA PITANJA S 30. I 31. STRANICE

  • Hranu treba držati dječak, a ne djevojčica.

  • Treba biti pet kruhova, a ne pet jabuka.

  • Umjesto dva klipa kukuruza na slici trebaju biti dvije ribe.

  • 75 000.

  • C.