Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Tko obznanjuje Božje ime?

Tko obznanjuje Božje ime?

● U blizini kanadskoga grada Quebeca nalazi se Ile d’Orléans. Šetnja tim slikovitim otokom otkriva da su njegovi nekadašnji stanovnici bili vrlo pobožni. Uz cestu koja okružuje otok još uvijek stoje stare kapele koje svjedoče o prošlim vremenima, a svaka župa ima svoju crkvu.

U gradiću Saint-Pierreu nalazi se najstarija seoska crkva u pokrajini Quebecu. Izgrađena je 1717. godine, a danas je pretvorena u umjetničku galeriju. U njoj se može vidjeti nešto vrlo zanimljivo. Iznad oltara nalazi se tetragram — četiri hebrejska slova koja tvore ime Jehova. To je ime Boga kojeg upoznajemo putem Biblije.

Danas se Božje ime u Katoličkoj crkvi jako rijetko može čuti, a još ga se rjeđe može vidjeti. Vatikan je 2008. po naputku pape čak izdao dokument u kojem je stajalo da se Božje ime ne treba niti koristiti niti izgovarati u katoličkim bogoslužjima, crkvenim pjesmama i molitvama. No Biblija jasno kaže da Jehova Bog želi da se njegovo ime “objavi po svoj zemlji” (2. Mojsijeva 9:16).

Jehovini svjedoci smatraju da nije dovoljno Božje ime imati napisano na zidu neke građevine. Oni znaju da ugađati Bogu znači puno više od toga. Zato svake godine diljem svijeta provedu više od 1,5 milijardi sati učeći ljude o Božjem imenu i njegovim naumima. Čak su Božje ime, Jehova, vratili u tekst Biblije, na mjesto koje mu s pravom pripada. Naime objavili su prijevod Biblije vjeran izvornom tekstu, u kojem se ime Jehova pojavljuje otprilike 7 000 puta. Taj se prijevod zove Novi svijet. Do danas je u cijelosti ili djelomično tiskano više od 165 000 000 primjeraka tog prijevoda na 83 jezika. Umjesto da se bavimo pitanjem treba li koristiti Božje ime, puno je važnije odgovoriti na pitanje imamo li ikakvog razloga da ga ne koristimo.