Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Istražujmo i učimo kao obitelj!

Istražujmo i učimo kao obitelj!

Što nedostaje na ovoj slici?

Pročitajte Marka 1:9-11, a zatim pogledajte sliku. Što na njoj nedostaje? Dolje napišite odgovore, obojite sliku i nacrtajte pojedinosti koje nedostaju.

TEMA ZA RAZGOVOR:

Navedite neke razloge zašto se kršćani trebaju krstiti.

Pročitajte Marka 8:34; 1. Petrovu 2:21; 3:21.

Što mislite, s koliko bi se godina netko trebao krstiti? Zašto tako mislite?

ŠTO ZNATE O APOSTOLU JUDI ISKARIOTU?

3. Prema biblijskom izvještaju, Juda je dobio poseban zadatak koji nije imao nijedan drugi apostol. Znate li koji je to bio zadatak?

Pročitajte Ivana 13:29.

4. Kojem je iskušenju Juda podlegao?

Pročitajte Ivana 12:6.

TEMA ZA RAZGOVOR:

Što mislite, zašto je Juda počinio svoja nedjela? Kad bismo se i mi mogli naći u sličnom iskušenju? Kako nam Judin primjer može pomoći donositi dobre odluke?

DJECO, PRONAĐITE SLIKU!

Pokušajte pronaći ove slike u ovom broju časopisa. Svojim riječima opišite što vidite na svakoj slici.

IZ OVOG BROJA

Odgovorite na pitanja i upišite biblijske retke koji nedostaju.

4. STRANICA Čega je dosta svakom danu? Matej 6:․․․

9. STRANICA Što naš nebeski Otac nikada neće učiniti? Hebrejima 13:․․․

10. STRANICA Kakav je bio Božji prvobitni naum s čovjekom? Marko 10:․․․

29. STRANICA Kako starije žene mogu pomagati mlađima? Titu 2:․․․

 ODGOVORI NA PITANJA S 31. STRANICE

  • Ivan Krstitelj.

  • Golub.

  • Brinuo se za kutiju s novcem.

  • Bio je pohlepan i krao je novac.