Idi na sadržaj

 Što kaže Biblija?

Što je Sudnji dan?

Što je Sudnji dan?

Biblija kaže da je Bog “odredio dan u koji je naumio suditi svoj nastanjenoj zemlji” (Djela apostolska 17:31, bilješka). Mnogim je ljudima odbojna i sama pomisao da bi im netko mogao zbog nečega suditi. Imate li i vi slično gledište?

AKO imate, vjerojatno će vas utješiti činjenica da je Sudnji dan izraz Božje ljubavi i da će donijeti velike blagoslove ljudskoj obitelji, pa i onima koji su umrli (Matej 20:28; Ivan 3:16). Zašto treba doći Sudnji dan? Što će se zapravo događati tijekom tog “dana”?

Zašto mora doći Sudnji dan?

Bog nije stvorio ljude na Zemlji s namjerom da ih ovdje iskuša kako bi se vidjelo zaslužuju li život na nekom drugom mjestu. Stvorio ih je da vječno žive na Zemlji. Iako je prvi ljudski par u fizičkom i psihičkom pogledu bio savršen, pobunio se protiv Boga. Zbog toga su izgubili mogućnost da žive vječno, a na sve svoje potomke prenijeli su grijeh i smrt (1. Mojsijeva 2:15-17; Rimljanima 5:12).

Sudnji dan trajat će tisuću godina i tijekom tog razdoblja ljudi će imati priliku ponovno steći ono što su Adam i Eva izgubili. * Zanimljivo je primijetiti da Djela apostolska 17:31, citirana na početku članka, kažu da će Sudnji dan utjecati na ljude koji budu živjeli na “svoj nastanjenoj zemlji”. Ljudi koji prime povoljnu presudu živjet će na Zemlji i radovati se vječnom životu u savršenim okolnostima (Otkrivenje 21:3, 4). Dakle Sudnji dan omogućit će ostvarenje Božjeg prvobitnog nauma s ljudima i Zemljom.

Bog je za Suca imenovao Isusa Krista. Biblija kaže da će Isus “suditi živima i mrtvima” (2. Timoteju 4:1). Tko su ti “živi” kojima će se suditi? Kako će se mrtvi vratiti u život na “nastanjenoj zemlji”?

Isus sudi “živima”

Približavamo se prorečenom kraju sadašnjeg zlog svijeta, vremenu kad će Bog uništiti  sve dijelove pokvarenog ljudskog društva i sve zle ljude. Oni koji prežive kraj ovog svijeta jesu ti “živi” kojima će se suditi (Otkrivenje 7:9-14; 19:11-16).

Za vrijeme tog suđenja, koje će trajati 1 000 godina, nad Zemljom će vladati Isus Krist i 144 000 muškaraca i žena, koji će uskrsnuti u nebeski život. Oni će služiti kao kraljevi i svećenici kako bi na temelju Isusove otkupne žrtve ljudima omogućili blagoslove i pomogli im da postupno postignu savršenstvo u fizičkom i psihičkom pogledu (Otkrivenje 5:10; 14:1-4; 20:4-6).

Tokom Sudnjeg dana Sotona i demoni neće moći utjecati na ljude (Otkrivenje 20:1-3). No na kraju Sudnjeg dana Bog će dopustiti Sotoni da ispita vjernost svih ljudi koji će tada živjeti. Oni koji ostanu vjerni Bogu pokazat će da su položili ispit na kojem su Adam i Eva pali. Bog će presuditi da su dostojni primiti vječni život u obnovljenom raju na Zemlji. Oni koji će se pobuniti protiv Boga bit će zauvijek uništeni, zajedno sa Sotonom i demonima (Otkrivenje 20:7-9).

Suđenje “mrtvima”

Biblija kaže da će tijekom Sudnjeg dana mrtvi “ustati” (Matej 12:41). Isus je rekao da “dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas njegov i izaći — oni koji su činili dobro na uskrsnuće života, a oni koji su činili zlo na uskrsnuće osude” (Ivan 5:28, 29). Ove riječi ne odnose se na bestjelesne duše umrlih. Mrtvi nisu svjesni ničega i nemaju dušu koja nadživljava smrt tijela (Propovjednik 9:5; Ivan 11:11-14, 23, 24). Isus će one koji su zaspali smrtnim snom vratiti u život na Zemlji.

Pod Kristovom vlašću umrli će uskrsnuti u raj na Zemlji

Hoće li se uskrsnulima suditi na temelju onoga što su činili prije smrti? Neće. Biblija uči da je onaj “tko umre oslobođen od svojega grijeha” (Rimljanima 6:7). Dakle onima koji će uskrsnuti na Zemlji sudit će se prema djelima koja će činiti tijekom Sudnjeg dana, jednako kao i onima koji će preživjeti kraj ovog svijeta (Otkrivenje 20:12, 13). O njihovim postupcima ovisi konačan ishod — hoće li im uskrsnuće donijeti vječni život ili uništenje. Mnogi od onih koji ožive prvi će put čuti za Jehovu Boga i saznati što on očekuje od njih. Oni će imati priliku da svoj život usklade s Božjom voljom i da dobiju vječni život na Zemlji.

Nema razloga za strah

Sudnji dan neće biti samo vrijeme kad će ljudi primati pouku od Boga nego i vrijeme kad će primjenjivati ono što uče i uživati u blagoslovima koji će iz toga proizaći. Zamisli samo koliko ćeš biti radostan kad tvoji voljeni uskrsnu te kad zajedno s njima budeš napredovao do savršenstva.

Zamisli samo koliko ćeš biti radostan kad tvoji voljeni uskrsnu

Bog će na kraju Sudnjeg dana dopustiti Sotoni da ispita vjernost ljudi. No to nije razlog za strah ili zabrinutost. Svi koji će tada živjeti bit će potpuno spremni za tu posljednju kušnju. Dakle Sudnji dan dio je Božjeg nauma i omogućit će da budu uklonjene sve posljedice pobune protiv Boga u edenskom vrtu.

^ odl. 7 Riječ “dan” u Bibliji može ukazivati na duža ili kraća razdoblja. Vidi naprimjer 1. Mojsijevu 2:4.