Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Život u obnovljenom raju

Život u obnovljenom raju

ISUS je o ponovnom životu naučavao s potpunim uvjerenjem i svojim je učenicima o njemu govorio kao o činjenici. Rekao je: ‘Prilikom ponovnog stvaranja naslijedit ćete život vječni.’ Na što je mislio spomenuvši “ponovno stvaranje”? (Matej 19:25-29).

Prema paralelnom izvještaju biblijskog pisca Luke, Isus je rekao da će “u poretku koji dolazi” njegovi učenici dobiti “život vječni” (Luka 18:28-30). Zašto Biblija poistovjećuje “poredak koji dolazi” i “ponovno stvaranje”?

Očigledno da istakne kako će Jehova Bog sigurno ostvariti svoj prvobitni naum za čovječanstvo, naime da ljudi vječno žive u zemaljskom raju. Ljudski će rod ponovno biti savršen, kao što su to bili Adam i Eva prije nego što su sagriješili. Prema tome, u “poretku koji dolazi” doći će do “ponovnog stvaranja” rajskih uvjeta kakvi su postojali u edenskom vrtu.

Kako će raj biti obnovljen

Dok je bio na Zemlji, Isus je svoje učenike učio moliti se za Kraljevstvo, vlast preko koje će Bog diljem cijele kugle zemaljske uspostaviti pravedan svijet. Isus nas je uputio da se molimo: “Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!” (Matej 6:10). Bog je svog Sina imenovao Vladarem tog Kraljevstva, koje će ispuniti Božji naum, naime ostvariti rajske uvjete na cijeloj Zemlji.

Na Zemlji će biti obnovljen raj koji je nestao zbog neposlušnosti prvog ljudskog para

O tom Vladaru kojega je Bog imenovao Biblija kaže: “Rodilo nam se dijete, sina smo dobili, kojem će vlast kneževska biti na ramenu. Ime će mu biti (...) Knez Mira. Nadaleko će se prostirati kneževska vlast njegova i miru neće biti kraja” (Izaija 9:6, 7). No kako će ta vlast kojoj će na čelu biti Knez Mira provoditi Božju volju?

Biblija odgovara riječima: “U dane tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće prijeći na neki drugi narod. Ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka” (Danijel 2:44).

Osvrnimo se na okolnosti kakve će vladati u raju obnovljenom na Zemlji, kad dođe do “ponovnog stvaranja”, odnosno kad Božji Sin zavlada kao Knez Mira u Kraljevstvu svog Oca.

 Kakav će biti život u raju

Uskrsnuće mrtvih

“Dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas njegov i izaći” (Ivan 5:28, 29).

“Bog će uskrsnuti i pravedne i nepravedne” (Djela apostolska 24:15).

Više neće biti bolesti, starosti ni smrti

“Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima otvorit će se. Tada će hromi skakati kao jelen, jezik nijemoga radosno će klicati” (Izaija 35:5, 6).

“Bog će biti s njima. I obrisat će svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti. Sve što je prije bilo nestalo je” (Otkrivenje 21:3, 4).

 Svatko će imati obilje hrane

“Zemlja će dati rod svoj, blagoslovit će nas Bog, Bog naš” (Psalam 67:6).

“Žita će u obilju biti na zemlji, po vrhovima gorskim bit će ga u izobilju” (Psalam 72:16).

Svatko će imati udoban dom i ugodan posao

“Oni će graditi kuće i stanovati u njima, sadit će vinograde i jesti rod njihov. Neće oni graditi, a netko drugi stanovati u njima, neće oni saditi, a netko drugi jesti rod njihov” (Izaija 65:21, 22).

 Više neće biti kriminala, nasilja ni rata

“Zli će biti istrijebljeni sa zemlje” (Mudre izreke 2:22).

“Oni će prekovati mačeve svoje u raonike i koplja svoja u srpove. Narod na narod više neće dizati mača niti će se više učiti ratu” (Izaija 2:4).

Više neće biti straha i svuda će vladati mir

“Živjet će bez straha i nitko ih neće plašiti” (Ezekijel 34:28).

“Zlo se više neće činiti niti će se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj, jer zemlja će biti puna znanja o Jehovi, kao što je more vode puno” (Izaija 11:9).

Kako li će biti lijepo živjeti kad takvi uvjeti zavladaju na cijeloj Zemlji, kad će svatko ljubiti Boga i pokazivati ljubav svojim bližnjima! (Matej 22:37-39). Možete biti sigurni da će se tada ispuniti sva Božja obećanja. “Izrekao sam naum svoj”, kaže Bog, “i ispunit ću ga” (Izaija 46:11).

Mnogo je toga što možda tek trebate naučiti o Jehovi Bogu i novom svijetu koji on obećava. Naprimjer, po čemu se vidi da je taj novi svijet vrlo blizu? Kako će Kraljevstvo zamijeniti sve zemaljske vlasti? Koji će događaji dovesti do toga? Jehovini svjedoci rado će vam pomoći da dobijete odgovore na takva pitanja. (Više o tome možete pročitati na 32. stranici.)

Ostvarenje vjekovne čovjekove čežnje za pravednim novim svijetom vrlo je blizu. Za veliku većinu ljudi koji su umrli, smrt nije kraj. Njihov povratak u život nije tek mogućnost — to je Božji nepromjenjivi naum. Ovim životom nipošto ne prolazi sve! Bog nam ‘obećava budući život’ — “pravi život” (1. Timoteju 4:8; 6:19).