Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Ponovni život nakon smrti – stvarnost, a ne mit!

Ponovni život nakon smrti – stvarnost, a ne mit!

U JEDNOJ sceni filma koji je snimljen prije više godina mlađi čovjek stoji pored groba voljene osobe i kaže: “Mama je uvijek govorila da je smrt dio života.” Zatim se kadar nakratko usredotočuje na nadgrobni spomenik, a čovjek kaže: “Da bar nije!”

U tim se riječima ocrtavaju osjećaji milijardi ljudi kojima je smrt oduzela nekoga koga su voljeli. Kakav je to strašan neprijatelj! Međutim, Bog obećava: “Kao posljednji neprijatelj bit će uništena smrt” (1. Korinćanima 15:26). No zašto umiremo kad je sasvim očito da naš mozak ima bezgraničnu sposobnost učenja? Kako će “smrt biti uništena”?

Zašto starimo i umiremo

Biblija o našem Stvoritelju, Jehovi Bogu, kaže: “Djelo mu je savršeno” (5. Mojsijeva 32:4; Psalam 83:18). Prvi čovjek, Adam, bio je  stvoren savršenim i imao je mogućnost vječno živjeti u Edenu, zemaljskom rajskom vrtu, koji mu je Bog dao kao dom (1. Mojsijeva 2:7-9). Zašto je, onda, Adam izgubio taj rajski dom, ostario i na kraju umro?

Kratko rečeno: Adam je bio neposlušan jer je okusio plod s drveta s kojega mu je Bog zabranio jesti. Bog je prije toga jasno upozorio Adama na kaznu koju će dobiti bude li prekršio tu zabranu. Rekao mu je: “Sigurno ćeš umrijeti” (1. Mojsijeva 2:16, 17). Eva je prva prekršila tu zabranu, a Adam joj se u tome pridružio, pa ih je Bog nakon toga istjerao iz Edena. Razlog iz kojega je Bog odmah reagirao vrlo je znakovit. Biblija opisuje što je Bog tada rekao o Adamu: “Da ne bi sada ispružio ruku svoju, pa i s drveta života uzeo plod te ga pojeo i živio vječno” (1. Mojsijeva 3:1-6, 22).

Adam i Eva zbog svoje su neposlušnosti umrli. No zašto i svi njihovi potomci moraju starjeti i umirati? Zato što su od Adama naslijedili grijeh, a grijeh je donio nesavršenost i smrt svim njegovim potomcima. Biblija objašnjava: “Preko jednog je čovjeka [Adama] grijeh ušao u svijet i preko grijeha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagriješili” (Rimljanima 5:12).

Kako su ljudi ponovno dobili priliku vječno živjeti

Kao što kaže već spomenuto proročanstvo, “smrt će biti uništena” — da, odstranjena zauvijek! (1. Korinćanima 15:26). No kako? Biblija to objašnjava kad kaže: “Jednim činom opravdanja sve vrste ljudi proglašene su pravednima i dobivaju život” (Rimljanima 5:18). Što to ljudima omogućuje da budu pravedni u Božjim očima i da dobiju vječni život?

Otkupna žrtva koju je Bog omogućio da bi se poništio grijeh koji su svi ljudi naslijedili od prvog čovjeka, Adama. Biblija objašnjava: “Dar koji Bog daje vječni je život preko Krista Isusa, Gospodina našega” (Rimljanima 6:23). O toj žrtvi, koja omogućuje ljudima da budu proglašeni pravednima kako bi dobili život, Isus je rekao: “Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3:16).

Razmislite o tome koliko nas Bog ljubi i koliko nas ljubi njegov Sin Isus Krist, koji je zbog nas pretrpio silne patnje. Apostol Pavao je napisao: “Sin Božji me ljubio i predao je sebe za mene” (Galaćanima 2:20). No po čemu je Isus jedini čovjek koji je mogao “život dati kao otkupninu” za nas i tako nas spasiti od smrtonosnih posljedica grijeha? (Matej 20:28).

Jedino je Isus svoj život mogao dati kao otkupninu jer je on bio jedini čovjek koji nije naslijedio grijeh od prvog čovjeka, Adama. A zašto ga nije naslijedio? Zato što je Bog Isusov život s neba na čudesan način prenio u utrobu djevice Marije. Stoga je anđeo Mariji rekao da će njeno dijete biti “sveto, Sin Božji” (Luka 1:34, 35). Zato Biblija Isusa naziva “posljednjim Adamom” i zato on nije naslijedio grijeh od “prvog čovjeka, Adama” (1. Korinćanima 15:45). Isus je kao čovjek bio bezgrešan, pa je sebe mogao dati kao “odgovarajuću otkupninu” — njegov je život bio  “odgovarajuć” odnosno jednakovrijedan životu savršenog i bezgrešnog prvog čovjeka (1. Timoteju 2:6).

Tom otkupnom žrtvom Bog nam je omogućio da dobijemo ono što je prvi Adam izgubio, naime vječni život u zemaljskom raju. Međutim, da bi dobili taj blagoslov, najvećem broju ljudi trebat će omogućiti da se vrate u život. Kako bi to samo bilo divno! No je li to prelijepo da bi bilo istinito?

Temelj za vjeru

Je li nelogično vjerovati da Jehova Bog, koji je stvorio život, ima moć ponovno stvoriti osobu koja je već jednom živjela? Razmislimo o sposobnosti žene da začne, koju je Bog dao još prvoj ženi. “Adam je legao sa ženom svojom Evom” i devet mjeseci kasnije na svijet je došlo dijete, koje je u svemu bilo njihova slika i prilika (1. Mojsijeva 4:1). Razvoj djeteta kakav se odvijao u Evinoj maternici, pri kojemu su se razvili svi djetetovi organi i dijelovi tijela, i dan-danas smatra se čudesnim i čovjek ga ne može u potpunosti shvatiti (Psalam 139:13-16).

O rađanju obično ne razmišljamo kao o čudu, budući da se svakoga dana rađa na stotine tisuća djece. No povratak u život osobe koja je već živjela mnogi smatraju nemogućim. Kad je Isus ljudima koji su oplakivali smrt jedne djevojčice rekao da prestanu plakati i da dijete samo spava, “oni su mu se podsmjehivali”, znajući da je umrla. No Isus je umrloj djevojčici rekao: “‘Ustani!’ I djevojčica je odmah ustala i počela hodati.” U biblijskom izvještaju dalje čitamo kako su reagirali oni koji su to promatrali: “Bili su izvan sebe od ushićenja” (Marko 5:39-43; Luka 8:51-56).

Kad je Isus zatražio da se otvori grob u kojem je ležao njegov dragi prijatelj Lazar, Lazarova sestra Marta je prigovorila: “Sada već sigurno zaudara, jer je četvrti dan otkako je umro.” No kakva li je radost zavladala kad je Isus Lazara vratio u život! (Ivan 11:38-44). Mnogi su u to doba čuli za Isusova čuda. Kad je Ivan Krstitelj bio u zatvoru, njegovi su mu učenici kazali što Isus čini. Rekli su mu: “Mrtvi ustaju” (Luka 7:22).

Novi život nakon uskrsnuća

Zašto je Isus činio takva čuda kad su uskrsnule osobe ionako opet oboljele i umrle? Činio ih je jer su ona dokazivala da Bog ima moć vratiti ljudima ono što je prvi Adam izgubio — vječni život u raju na Zemlji — i da će to svakako učiniti. Uskrsnuća koja je Isus učinio pokazala su na koji će način milijunima ljudi na koncu biti omogućeno da “posjeduju zemlju i žive na njoj zauvijek” (Psalam 37:29).

Budemo li iskazivali “odanost Bogu”, i mi ćemo moći biti među onima koji će vječno živjeti u raju. Biblija kaže da takva odanost “obećava život — sadašnji i budući”. Taj budući život Biblija naziva i “pravi život” (1. Timoteju 4:8; 6:19).

Pogledajmo kako će izgledati “pravi život”, život kakav nas očekuje u pravednom novom svijetu.