Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Što kaže Biblija?

Je li moguće nadvladati loše navike?

Je li moguće nadvladati loše navike?

PISAC Mark Twain jednom je duhovito rekao: “Prestati pušiti najlakša je stvar na svijetu. To sam učinio već tisuću puta.” Nema sumnje da te riječi mnogima djeluju poznato. No premda su možda svjesni da su određene navike moralno neispravne, pa čak i štetne, vrlo im je teško oduprijeti im se ili ih se osloboditi. Navike koje se tijekom godina čvrsto ukorijene mogu biti iznimno otporne na svaki pokušaj da ih se iskorijeni. Borba protiv njih može biti veoma teška, pa čak i bolna.

Dr. Anthony Daniels, koji radi kao liječnik u jednom zatvoru, kaže da kažnjenici često znaju reći kako se naprosto ne mogu oduprijeti svojim snažnim porivima i iskvarenim željama. Kada postaneš ovisan o nečemu, kažu oni, “postaneš rob užasnog poriva koji je jači od tebe”. Kada bi takvo razmišljanje bilo točno, teško da bi se ikoga moglo kriviti za ono što učini da bi zadovoljio svoje porive. No je li istina da su ljudi samo bespomoćni robovi svojih poriva i želja? Je li loše navike moguće pobijediti? Da bismo na ta pitanja dobili pouzdane odgovore, pogledajmo što o tome kaže Biblija.

Želje nasuprot postupcima

Biblija jasno kaže da Bog nas ljude smatra odgovornima za ono što radimo (Rimljanima 14:12). Isto tako, on od nas traži da živimo u skladu s njegovim pravednim načelima (1. Petrova 1:15). Kao naš Stvoritelj on zna što je za nas najbolje, pa zato i osuđuje mnoge navike koje su uobičajene u današnjem svijetu (1. Korinćanima 6:9, 10; Galaćanima 5:19-21). Međutim, on je i realan i milosrdan te zna što može očekivati od nesavršenih ljudi (Psalam 78:38; 103:13, 14).

Zbog toga je psalmist napisao: “Ako ćeš na bezakonje gledati, Jah: Jehova, tko će ostati?” (Psalam 130:3). Jehova sasvim dobro zna da je “misao srca čovječjega zla od malena” (1. Mojsijeva 8:21). Naše genetsko nasljeđe, naslijeđene slabosti i životna iskustva onemogućavaju nam da odstranimo sve loše misli i želje. Zbog toga Jehova u svojoj ljubavi ne traži od nas da budemo savršeni (5. Mojsijeva 10:12; 1. Ivanova 5:3).

No to što Bog ima obzira prema nama ne znači da ne moramo obuzdavati svoje loše želje. Apostol Pavao, koji je priznao da se i sam borio protiv neispravnih želja, nije odustajao od te borbe (Rimljanima 7:21-24). “Bijem svoje tijelo”, rekao je, “i vodim ga kao roba.” Zbog čega? ‘Da ne bih i sam na neki način postao neprikladan’ (1. Korinćanima 9:27). Da, samosvladavanje je prijeko potrebno da bismo se mogli boriti protiv neispravnih sklonosti i navika te ih na kraju pobijediti.

Moguće je promijeniti se

Bihevioristi, stručnjaci koji se bave proučavanjem ponašanja ljudi, kažu da su navike, kako one loše tako i dobre, nešto što se postepeno usvaja i razvija. Ako je to točno, onda je točno i to da je loše navike moguće odbaciti! Kako? “Razmišljajte o koristima koje ćete imati promijenite li stare navike”, kažu autori jedne knjige koja govori o nadvladavanju stresa. Zatim “napravite popis iz kojeg ćete vidjeti koje ćete sve konkretne koristi imati od toga”. Usredotočimo li se na pozitivne strane takvih promjena, to nas može motivirati da se promijenimo.

Razmislimo malo i o savjetu apostola Pavla da se ‘obnovimo u sili koja pokreće naš um’ (Efežanima 4:22, 23). Ta sila o kojoj govori Pavao predstavlja stavove i sklonosti koji prevladavaju u našim mislima. Nju možemo promijeniti tako da se približimo Bogu i razvijamo cijenjenje prema njegovim mjerilima. Spoznaja da činimo ono što je ugodno Jehovi dat će nam snage da napravimo potrebne promjene (Psalam 69:30-33; Priče Salamunove 27:11; Kološanima 1:9, 10).

Naravno, osloboditi se loših navika koje su možda godinama dominirale našim životom neće biti lako. Stoga ne bismo trebali podcjenjivati borbu koja nam predstoji. Sigurno će biti promašaja i padova. No možemo biti sigurni da će s vremenom ta borba biti sve lakša. Što se više budemo trudili, to će nam naš novi način postupanja biti sve prirodniji.

Osoba koja ljubi Boga može biti sigurna da će joj i on pomoći u toj borbi i blagosloviti je. “Bog je vjeran, i neće dopustiti da budete iskušani preko onoga što možete nositi, nego će (...) stvoriti i izlaz da ga možete podnijeti”, obećava Pavao (1. Korinćanima 10:13). Jehova Bog uskoro će uništiti ovaj zao svijet zajedno sa svim njegovim iskušenjima, iskvarenim željama i žudnjama (2. Petrova 3:9-13; 1. Ivanova 2:16, 17). Svi nesavršeni ljudi koji budu preživjeli to uništenje moći će se s vremenom potpuno i zauvijek osloboditi svih patnji — kako fizičkih tako i psihičkih i emocionalnih. “Što je prije bilo neće se spominjati niti će na um dolaziti”, obećao je Bog (Izaija 65:17). To se nesumnjivo odnosi i na porive i želje koji su nas nekada proganjali. Nije li to snažan razlog da se već danas svesrdno trudimo oduprijeti se lošim navikama?