Suci 6:1-40

6  Tada su Izraelci opet počeli činiti ono što je zlo u Jehovinim očima,+ pa ih je Jehova predao u ruke Midjancima na sedam godina.+  I Midjanci su tlačili Izraelce.+ Zbog njih su Izraelci načinili sebi skrovišta* u brdima, u pećinama i na teško dostupnim mjestima.+  I kad bi Izraelci posijali sjeme, napali bi ih Midjanci, Amalečani+ i narodi s Istoka.+  Utaborili bi se na njihovoj zemlji i uništili urod zemlje sve do Gaze. Nisu ostavljali Izraelcima ni hrane, ni ovaca, ni goveda, ni magaraca.+  Dolazili su sa svojom stokom i sa svojim šatorima, a bili su brojni kao skakavci,+ nije se moglo izbrojiti ni njih ni njihove deve.+ Dolazili su u zemlju da je opustoše.  Tako je Izrael zbog Midjanaca upao u veliku bijedu. I Izraelci su počeli prizivati Jehovu u pomoć.+  Kad su Izraelci prizvali Jehovu u pomoć zbog Midjanaca,+  Jehova im je poslao jednog proroka, koji im je rekao: “Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ‘Ja sam vas izveo iz Egipta, zemlje u kojoj ste bili robovi.+  Izbavio sam vas iz ruke Egipćana i iz ruke svih vaših tlačitelja te sam otjerao pred vama vaše neprijatelje i dao vam njihovu zemlju.+ 10  I rekao sam vam: “Ja sam Jehova, vaš Bog.+ Nemojte štovati bogove Amorejaca u čijoj zemlji živite!”+ Ali vi me niste poslušali*.’”+ 11  Potom je došao Jehovin anđeo+ i sjeo pod veliko stablo u Ofri koje je pripadalo Abiezerovcu Joašu.+ Njegov sin Gideon+ mlatio je pšenicu u vinskom tijesku kako je Midjanci ne bi vidjeli. 12  I ukazao mu se Jehovin anđeo te mu rekao: “Jehova je s tobom,+ hrabri ratniče!” 13  A Gideon mu je odgovorio: “Oprosti, gospodaru, ali ako je Jehova s nama, zašto nas je sve ovo snašlo?+ Gdje su sva njegova čudesna djela o kojima su nam pričali naši preci,+ govoreći: ‘Nije li nas Jehova izveo iz Egipta?’+ A sad nas je Jehova napustio+ i predao nas u ruke Midjancima.” 14  Tada se Jehova okrenuo prema njemu i rekao: “Idi i upotrijebi snagu koju imaš! Izbavit ćeš Izraelce iz ruku Midjanaca.+ Ne šaljem li te ja?” 15  A Gideon mu je odgovorio: “Oprosti, Jehova! Kako bih ja mogao izbaviti Izraelce? Moj je rod* najslabiji u Manašeu, a ja sam najneznatniji u domu svog oca.” 16  No Jehova mu je rekao: “Ja ću biti s tobom+ i zato ćeš s lakoćom poraziti Midjance.” 17  Nato mu je Gideon kazao: “Ako sam stekao tvoju naklonost, daj mi znak da doista ti govoriš sa mnom. 18  Molim te, nemoj otići odavde dok se ne vratim i donesem ti svoj dar te ga stavim pred tebe!”+ A on mu je rekao: “Ostat ću ovdje dok se ne vratiš.” 19  Tada je Gideon otišao i pripremio jare te od efe* brašna zamijesio beskvasne kruhove.+ Meso je stavio u košaru, a juhu u lonac, pa je to donio k njemu i poslužio pod velikim stablom. 20  A anđeo pravog Boga rekao mu je: “Uzmi meso i beskvasne kruhove pa ih stavi na onu veliku stijenu, a juhu prolij.” I učinio je tako. 21  Tada je Jehovin anđeo pružio štap koji mu je bio u ruci i vrhom dodirnuo meso i beskvasne kruhove. Nato je iz stijene planula vatra te spalila meso i beskvasne kruhove.+ A Jehovin anđeo nestao je pred njegovim očima. 22  Tada je Gideon shvatio da je to bio Jehovin anđeo.+ I rekao je: “Jao, Svevišnji Gospodine Jehova! Vidio sam tvog anđela, Jehova, licem u lice!”+ 23  A Jehova mu je kazao: “Mir s tobom! Ne boj se,+ nećeš umrijeti.” 24  I Gideon je ondje sagradio Jehovi žrtvenik, koji do današnjeg dana nosi ime Jehova-Šalom*.+ Još uvijek stoji u Ofri, koja pripada Abiezerovcima. 25  Te je noći Jehova rekao Gideonu: “Uzmi junca koji pripada tvom ocu, junca* od sedam godina, i sruši Baalov žrtvenik koji pripada tvom ocu i posijeci obredno deblo* koje je pokraj njega.+ 26  Kad sagradiš žrtvenik Jehovi, svom Bogu, na vrhu ove uzvisine, slažući kamenje u redove, uzmi onog junca i prinesi ga kao žrtvu paljenicu na drvima od obrednog debla koje posiječeš.” 27  Tada je Gideon odabrao deset ljudi među svojim slugama i učinio kako mu je Jehova rekao. Ali bojao se obitelji svog oca i ljudi iz grada, pa to nije učinio po danu, nego po noći. 28  Kad su sutradan rano ujutro ljudi iz grada ustali, vidjeli su da je Baalov žrtvenik srušen i da je obredno deblo pokraj njega posječeno te da je junac prinesen na novom žrtveniku. 29  I pitali su jedni druge: “Tko je to učinio?” Nakon što su se raspitali, rekli su: “To je učinio Joašev sin Gideon.” 30  Tada su ljudi iz grada rekli Joašu: “Izvedi svog sina! On zaslužuje smrt jer je srušio Baalov žrtvenik i posjekao obredno deblo pokraj njega!” 31  A Joaš+ je svima koji su navalili na njega rekao: “Zar ćete vi braniti Baala? Zar ćete ga vi spasiti? Tko ga god bude branio, neka se pogubi još ovog jutra.+ Ako je Baal bog, neka se sam brani,+ neka se suprotstavi onome tko mu je srušio žrtvenik.” 32  I tog je dana Gideona prozvao Jerubaal*, rekavši: “Neka se Baal sam brani, neka se suprotstavi onome tko mu je srušio žrtvenik.” 33  A svi Midjanci,+ Amalečani+ i narodi s Istoka udružili su se+ i prešli rijeku te su se utaborili u Jizreelskoj dolini. 34  I Jehovin duh sišao je na Gideona+ te je on zapuhao u rog+ i Abiezerovci+ su došli k njemu da mu pruže podršku. 35  Razaslao je glasnike po cijelom Manašeovom plemenu te su i oni došli k njemu da mu pruže podršku. Razaslao je glasnike i po Ašerovom, Zebulunovom i Naftalijevom plemenu te su mu i oni krenuli u susret. 36  Tada je Gideon rekao pravom Bogu: “Ako ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao,+ 37  daj mi znak: Ja ću ostaviti runo na gumnu, pa ako rosa bude samo na runu, a sva zemlja oko njega ostane suha, znat ću da ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao.” 38  Tako se i dogodilo. Kad je sutradan rano ustao i ocijedio runo, iscijedio je iz njega dovoljno rose da napuni veliku zdjelu. 39  Ali Gideon je rekao pravom Bogu: “Nemoj se razgnjeviti na mene, nego mi dopusti da te zamolim još nešto. Dopusti mi, molim te, da još jednom pomoću runa provjerim jesi li uz mene. Molim te, neka samo runo bude suho, a posvuda po zemlji neka bude rosa.” 40  I Bog je tako učinio te noći. Samo je runo ostalo suho, a posvuda po zemlji bila je rosa.

Bilješke

Moguće i: “podzemna spremišta”.
Dosl.: “niste poslušali moj glas”.
Dosl.: “moja je tisuća”.
Efa je imala 22 litre. Vidi dodatak B14.
“Jehova-Šalom” znači “Jehova je mir”.
Dosl.: “drugog junca”.
“Jerubaal” znači “neka se Baal brani”.