Rimljanima 6:1-23

  • Novi život za one koji su kršteni u Krista (1⁠–⁠11)

  • Ne dajte da grijeh kraljuje u vašem tijelu (12⁠–⁠14)

  • Nekad robovi grijeha, sada Božji robovi (15⁠–⁠23)

    • Plaća za grijeh je smrt, Božji dar je život (23)

6  Što da onda kažemo? Hoćemo li nastaviti griješiti da bi nezaslužena dobrota još više došla do izražaja?  Nipošto! Budući da smo umrli što se tiče grijeha,+ kako da i dalje živimo u njemu?+  Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Krista Isusa+ kršteni u njegovu smrt?+  A svojim krštenjem u njegovu smrt mi smo pokopani s njim+ kako bismo, kao što je Krist uskrsnut iz mrtvih Očevom veličanstvenom moći, i mi živjeli novim životom.+  Ako smo ujedinjeni s njim u smrti sličnoj njegovoj,+ bit ćemo ujedinjeni s njim i u uskrsnuću sličnom njegovom.+  Jer znamo da je naša stara osobnost zajedno s njim pribijena na stup+ kako naše grešno tijelo više ne bi imalo vlast nad nama+ i kako više ne bismo robovali grijehu.+  Jer tko je umro, oslobođen je svog grijeha*.  A ako smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo s njim i živjeti.  Jer znamo da Krist, nakon što je ustao iz mrtvih,+ više neće umrijeti,+ smrt više nema vlast nad njim. 10  Smrću kojom je umro, umro je jednom zauvijek da ukloni grijeh,+ a životom koji živi, živi za Boga. 11  Tako i vi, smatrajte sebe mrtvima što se tiče grijeha i živite za Boga po Kristu Isusu.+ 12  Zato ne dajte da grijeh i dalje kraljuje u vašem smrtnom tijelu+ i navodi vas na to da slušate želje tijela. 13  Nemojte više ni predavati svoje tijelo grijehu da služi kao oružje nepravednosti, nego predajte sebe Bogu kao oni koji su oživjeli iz mrtvih, a i svoje tijelo predajte Bogu da služi kao oružje pravednosti.+ 14  Naime, grijeh ne smije vladati vama jer niste pod Zakonom,+ nego pod nezasluženom dobrotom.+ 15  Dakle, što sada? Zar da griješimo zato što nismo pod Zakonom, nego pod nezasluženom dobrotom?+ Nipošto! 16  Pa zar ne znate? Ako se kome predajete u ropstvo i obavezujete na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate+ – bilo grijeha,+ koji vodi u smrt,+ bilo poslušnosti, koja vodi u pravednost. 17  Iako ste bili robovi grijeha, zahvaljujem Bogu što ste od srca postali poslušni učenju koje vam je bilo povjereno*. 18  Da, budući da ste oslobođeni grijeha,+ postali ste robovi pravednosti.+ 19  Zbog vaše grešne prirode govorim vam riječima koje ljudi mogu razumjeti. Kao što ste svoje tijelo predali da robuje nečistoći i bezakonju, što vodi u bezakonje, tako sada predajte svoje tijelo da robuje pravednosti, što vodi u svetost.+ 20  Jer kad ste robovali grijehu, niste bili pod vlašću pravednosti. 21  Kakav ste plod tada donosili? Činili ste ono čega se sada stidite, ono što na koncu vodi u smrt.+ 22  No sada kad ste oslobođeni grijeha i kad ste postali Božji robovi, vaš plod je svetost,+ i to na koncu vodi u vječni život.+ 23  Jer plaća za grijeh je smrt,+ a dar koji Bog daje vječni je život+ preko Krista Isusa, našeg Gospodina.+

Bilješke

Ili: “grijeh mu je oprošten”.
Dosl.: “kojem ste bili predani”.