Rimljanima 16:1-27

16  Želim vam predstaviti* našu sestru Febu, koja služi u skupštini u Kenhreji.+  Molim vas, primite je kao suvjernicu u Gospodinu, kako i dolikuje svetima, i pomozite joj u svemu što joj zatreba+ jer je i ona pomagala mnogima, pa i meni.  Pozdravite Prisku i Akvilu,+ moje suradnike u Kristu Isusu,  koji su svoj život izložili opasnosti zbog mene.+ Njima nisam zahvalan samo ja nego i sve skupštine drugih naroda.  Pozdravite i skupštinu koja se sastaje u njihovoj kući.+ Pozdravite mog voljenog Epeneta, koji je među prvima u Aziji* postao Kristov sljedbenik.  Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za vas.  Pozdravite Andronika i Junija, moje rođake+ koji su bili sa mnom u zatvoru. Oni su na dobrom glasu među apostolima i Kristovi su sljedbenici duže nego ja.  Pozdravite Amplijata, mog voljenog brata u Gospodinu.  Pozdravite Urbana, našeg suradnika u Kristu, i mog voljenog Staha. 10  Pozdravite Apela, koji ima Kristovo priznanje. Pozdravite Aristobulove ukućane. 11  Pozdravite mog rođaka Herodiona. Pozdravite Narcisove ukućane koji su Gospodinovi sljedbenici. 12  Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje se jako trude u Gospodinu. Pozdravite Persidu, našu voljenu sestru, jer se jako trudila u Gospodinu. 13  Pozdravite Rufa, vrsnog Gospodinovog slugu, i njegovu majku, koja je i meni poput majke. 14  Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima. 15  Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru te Olimpija i sve svete koji su s njima. 16  Pozdravite jedni druge svetim poljupcem. Pozdravljaju vas sve Kristove skupštine. 17  Molim vas, braćo, budite na oprezu zbog onih koji stvaraju podjele i navode druge da se spotiču u vjeri, što je u suprotnosti s onim čemu ste poučeni, i klonite ih se.+ 18  Jer takvi ne robuju našem Gospodinu Kristu, nego željama svog tijela*, te slatkim i laskavim riječima zavode srca bezazlenih. 19  Svi su saznali za vašu poslušnost i zato se radujem zbog vas. Ali želim da budete mudri kad je riječ o dobru, a nedužni kad je riječ o zlu.+ 20  Bog koji daje mir uskoro će baciti Sotonu+ pod vaše noge i satrti ga. Neka nezaslužena dobrota našeg Gospodina Isusa bude s vama. 21  Pozdravlja vas moj suradnik Timotej te moji rođaci Lucije, Jason i Sosipater.+ 22  Ja, Tercije, koji sam zapisao ovo pismo, pozdravljam vas u Gospodinu. 23  Pozdravlja vas moj domaćin Gaj,+ u čijoj se kući sastaje cijela skupština. Pozdravlja vas gradski blagajnik Erast i njegov brat Kvart. 24  * —— 25  Neka je hvaljen Bog, koji vas može ojačati dobrom viješću koju objavljujem i porukom o Isusu Kristu. Ta je dobra vijest u skladu s otkrivanjem svete tajne,+ koja je dugo bila sakrivena, 26  a sada je, u skladu sa zapovijedi vječnog Boga, otkrivena i objavljena svim narodima preko proročanstava iz Pisama kako bi stekli vjeru i bili mu poslušni. 27  Bog, koji je jedini mudar,+ neka je hvaljen preko Isusa Krista u svu vječnost. Amen.

Bilješke

Ili: “preporučiti”.
Riječ je o rimskoj provinciji. Vidi Rječnik.
Dosl.: “nego svom trbuhu”.