Rimljanima 13:1-14

13  Neka svatko bude podložan vlastima,+ jer nema vlasti koja nije od Boga.+ Svaku vlast koja postoji Bog je postavio na njen položaj.*+  Stoga, tko se suprotstavlja vlasti, protivi se Božjem uređenju, a oni koji mu se protive navući će osudu na sebe.  Jer vlasti se ne trebaju bojati oni koji čine dobro, nego oni koji čine zlo.+ Dakle, ako se ne želiš bojati vlasti, čini dobro,+ pa ćeš dobiti pohvalu od nje.  Jer ona je Božji sluga, tebi na dobro. Ali ako činiš zlo, boj se, jer ne nosi bez razloga mač. Ona je Božji sluga, osvetnik koji izvršava kaznu* nad onim koji čini zlo.  Stoga morate biti podložni, i to ne samo zato da izbjegnete kaznu nego i zbog svoje savjesti.+  Zato i plaćate poreze. Naime, vlasti su Božji sluge koji služe za opće dobro i izvršavaju ono za što su postavljeni.  Dajte svakome ono što mu pripada: onome tko traži porez – porez,+ onome tko traži danak – danak, onome tko traži strah – strah,+ onome tko traži čast – čast.+  Ne budite nikome ništa dužni, osim da volite jedni druge.+ Jer tko voli svog bližnjeg, ispunio je Zakon.+  Naime, zapovijedi Zakona – “ne učini preljub”,+ “ne ubij”,+ “ne ukradi”,+ “ne poželi”,+ a i sve druge zapovijedi – sažete su u ovim riječima: “Ljubi svog bližnjeg kao samog sebe.”+ 10  Ljubav ne čini zlo bližnjem.+ Dakle, ljubav je ispunjenje Zakona.+ 11  Činite to tim više što znate u kojem vremenu živimo, da je već došao čas da se probudite,+ jer sada nam je spasenje bliže nego kad smo postali vjernici. 12  Noć je poodmakla, dan se približio. Zato odbacimo djela tame+ i uzmimo* oružje svjetla.+ 13  Živimo dolično,+ kao po danu – bez razuzdanih zabava i pijanki, bez bludničenja i besramnih djela*,+ bez svađe i ljubomore.+ 14  Umjesto toga, ugledajte se na* Gospodina Isusa Krista+ i ne razmišljajte o tome kako udovoljiti željama tijela.+

Bilješke

Ili: “Svakoj vlasti koja postoji Bog je dao djelomičnu vlast.”
Ili: “iskaljuje srdžbu”.
Dosl.: “obucimo”.
Grčki: asélgeia. Vidi Rječnik.
Dosl.: “obucite se u”.