Psalmi 89:1-52

 • Pjesma o Jehovinoj vjernoj ljubavi

  • Savez s Davidom (3)

  • Bog će utvrditi Davidovu lozu u svu vječnost (4)

  • Pomazanik kaže Bogu: “Ti si moj Otac” (26)

  • Bog neće prekršiti svoj savez s Davidom (34⁠–⁠37)

  • Čovjek ne može izbjeći odlazak u grob (48)

Maskil.* Psalam Ezrahovca Etana.+ 89  O Jehovinoj vjernoj ljubavi pjevat ću u svu vječnost. Objavljivat ću tvoju vjernost iz naraštaja u naraštaj.   Jer rekao sam: “Tvoja će vjerna ljubav trajati* u svu vječnost.+ U nebesima si utvrdio svoju vjernost.”   “Sklopio sam savez sa svojim izabranikom,+zakleo sam se svom sluzi Davidu:+   ‘Utvrdit ću tvoju lozu*+ u svu vječnosti učvrstit ću tvoje prijestolje, pa će ono stajati iz naraštaja u naraštaj.’”+ (Sela)   Nebesa hvale tvoja čudesna djela, Jehova,hvale tvoju vjernost na skupu svetih.   Jer tko se na nebu može usporediti s Jehovom?+ Tko je među Božjim sinovima*+ kao Jehova?   Na skupu svetih vlada strahopoštovanje prema Bogu.+ On je veličanstven i ulijeva strahopoštovanje svima koji su oko njega.+   Jehova, Bože nad vojskama,tko je silan kao ti, Jah?+ Ti si vjeran u svemu.+   Ti vladaš pobješnjelim morem.+ Kad se podignu njegovi valovi, ti ih smiruješ.+ 10  Ti si satro Rahaba*+ i ubio ga.+ Svojom moćnom rukom raspršio si svoje neprijatelje.+ 11  Nebesa su tvoja i zemlja je tvoja,+svijet i sve što je na njemu+ – ti si ih načinio. 12  Sjever i jug ti si stvorio,Tabor+ i Hermon+ radosno hvale tvoje ime. 13  Tvoja je mišica snažna,+tvoja je ruka jaka,+tvoja je desnica podignuta.+ 14  Pravednost i pravda temelj su tvog prijestolja,+ljubav* i vjernost uvijek su pred tobom.+ 15  Sretan je narod koji ti radosno kliče.+ Jehova, obasjava ih svjetlost tvog lica. 16  Zbog tvog se imena vesele po cijeli dani tvoja ih pravednost uzvisuje. 17  Jer ti si njihova krasota i njihova snaga,+zbog tvoje naklonosti naša snaga raste*.+ 18  Jer naš štit potječe od Jehove. Našeg kralja dao nam je sveti Izraelov Bog.+ 19  Tada si u viđenju govorio svojim vjernim slugama i rekao im: “Podario sam snagu junaku,+uzveličao sam onoga koga sam izabrao iz naroda.+ 20  Našao sam svog slugu Davida,+svojim svetim uljem pomazao sam ga.+ 21  Moja će ga ruka podupirati,+moja će ga mišica jačati. 22  Neprijatelji mu neće nametati danak,nepravednici ga neće tlačiti.+ 23  Pred njim ću razbiti njegove protivnike,+zatrt ću one koji ga mrze.+ 24  Moja vjernost i ljubav* bit će s njim,+ojačat ću ga zbog svog imena. 25  Ruku ću mu postaviti* nad moremi desnicu nad rijekama.+ 26  On će mi govoriti: ‘Ti si moj Otac,moj Bog i stijena koja mi daje spasenje.’+ 27  A ja ću ga učiniti prvorođencem,+najuzvišenijim među svim kraljevima na zemlji.+ 28  Pokazivat ću mu vjernu ljubav u svu vječnost.+ Savez koji sam s njim sklopio nikad se neće raskinuti.+ 29  Utvrdit ću njegovu lozu u svu vječnosti učinit ću da njegovo prijestolje traje koliko i nebesa.+ 30  Ako njegovi sinovi ostave moj zakoni ako ne budu živjeli po mojim uredbama, 31  ako budu kršili moje odredbei ako se ne budu držali mojih zapovijedi, 32  njihovu ću neposlušnost* kazniti prutom+i njihove grijehe udarcima. 33  Ali njemu neću uskratiti svoju vjernu ljubav+niti ću pogaziti svoje obećanje*. 34  Neću prekršiti svoj savez+niti ću promijeniti riječi koje su prešle preko mojih usana.+ 35  Jednom za sva vremena zakleo sam se u svojoj svetosti. Neću lagati Davidu.+ 36  Njegova će loza biti vječna,+njegovo će prijestolje stajati preda mnom koliko i sunce.+ 37  Bit će utvrđeno u svu vječnost poput mjeseca,vjernog svjedoka na nebu.” (Sela) 38  A ti si ga napustio i odbacio,+razgnjevio si se na svog pomazanika. 39  Prezreo si savez sa svojim slugom,oskvrnuo si njegovu krunu* bacivši je na zemlju. 40  Porušio si sve njegove kamene zidine*,njegove si utvrde pretvorio u ruševine. 41  Pljačkaju ga svi koji onuda prolaze,rugaju mu se njegovi susjedi.+ 42  Dao si pobjedu* njegovim protivnicima,+razveselio si sve njegove neprijatelje. 43  Otupio si njegov mači nisi mu pomagao u boju. 44  Okončao si njegovu slavui oborio na zemlju njegovo prijestolje. 45  Skratio si dane njegove mladosti,zaodjenuo si ga sramotom. (Sela) 46  Dokle ćeš se skrivati, Jehova? Zar zauvijek?+ Zar će tvoja srdžba stalno plamtjeti kao vatra? 47  Sjeti se koliko je kratak moj život!+ Zar si bez ikakve svrhe stvorio sav ljudski rod? 48  Koji to čovjek živi a da neće vidjeti smrti?+ Može li sebe* spasiti od ruke groba*? (Sela) 49  Jehova, gdje su tvoja prijašnja djela kojima si iskazao svoju vjernu ljubav,za koja si se u svojoj vjernosti zakleo Davidu da ćeš ih učiniti?+ 50  Sjeti se, Jehova, ruganja koje trpe tvoji sluge. Sjeti se kako podnosim ruganje svih naroda. 51  Sjeti se kako su tvoji neprijatelji vrijeđali tvog pomazanika, Jehova,kako su ga vrijeđali na svakom njegovom koraku. 52  Neka je hvaljen Jehova u svu vječnost. Amen! Amen!+

Bilješke

Ili: “stajati poput čvrste građevine”.
Ili: “tvoje potomke”.
Ili: “anđelima”.
Ili: “vjerna ljubav”.
Dosl.: “naš se rog uzdiže”.
Ili: “vjerna ljubav”.
Ili: “Dat ću mu vlast”.
Ili: “buntovnost”.
Dosl.: “vjernost”.
Ili: “dijademu”.
Ili: “kamena skrovišta”.
Dosl.: “Uzdigao si desnicu”.
Ili: “svoju dušu”.
Ili: “šeola”. Izraz se odnosi na simbolično mjesto gdje se nalaze mrtvi. Vidi izraz “šeol” u Rječniku.