Psalmi 133:1-3

  • Braća žive u jedinstvu

    • Kao ulje izliveno na Aronovu glavu (2)

    • Kao rosa s Hermona (3)

Pjesma za uspinjanje. Davidov psalam. 133  Gle, kako je dobro i kako je krasnokad braća žive* u jedinstvu!+   To je kao dragocjeno ulje izliveno na glavu,+koje teče niz bradu,Aronovu bradu,+i slijeva se na ovratnik njegovih haljina.   To je kao rosa s Hermona+koja se spušta na sionsko gorje.+ Jehova je odredio da ondje ljudi budu blagoslovljeni,da dobiju vječni život.

Bilješke

Ili: “borave zajedno”.