Postanak 9:1-29

9  Bog je blagoslovio Nou i njegove sinove i rekao im: “Imajte djecu, množite se i napunite zemlju!+  Neka vas se boje i strahuju od vas sva živa stvorenja na zemlji, sva stvorenja koja lete nebom, sva stvorenja koja se miču po zemlji i sve ribe u moru. Dajem vam da vladate nad njima.+  Sve životinje koje žive na zemlji neka vam budu za hranu.+ Sve vam ih dajem, kao što sam vam dao i zeleno bilje.+  Samo ne smijete jesti meso s njegovom krvi – s njegovim životom*.+  Osim toga, ako tko prolije vašu krv, ako vam oduzme život*, tražit ću da mi za to položi račun. Tražit ću to od svake životinje. I od svakog čovjeka koji oduzme život svom bratu tražit ću da mi za to položi račun.+  Ako tko prolije čovjekovu krv, njegovu će krv proliti čovjek,+ jer ja sam na svoju sliku načinio čovjeka.+  A vi imajte djecu i množite se, napunite zemlju i namnožite se na njoj!”+  Potom je Bog rekao Noi i njegovim sinovima:  “Evo ja sklapam savez s vama+ i s vašim potomcima, 10  a i sa svakim živim stvorenjem* koje je s vama izašlo iz arke – s pticama, domaćim životinjama i svim drugim zemaljskim stvorenjima koja su s vama – sa svakim živim stvorenjem na zemlji.+ 11  Dakle, ja sklapam savez s vama: Nikad više neću uništiti sva stvorenja u potopu i nikad više neću potopom opustošiti zemlju.”+ 12  Bog je zatim dodao: “Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svakim živim stvorenjem koje je s vama, saveza koji će vrijediti za sve buduće naraštaje. 13  Stavljam u oblake svoju dugu, da bude znak saveza između mene i zemlje. 14  Kad god nad zemlju navučem oblake, u njima će se pojaviti duga. 15  I ja ću se sjetiti saveza koji sam sklopio s vama i sa svim živim stvorenjima svake vrste. I nikad više neće doći potop koji bi uništio sva stvorenja.+ 16  Duga će se pojaviti u oblacima i ja ću je vidjeti i sjetiti se vječnog saveza između mene i svakog živog stvorenja, svih vrsta živih bića na zemlji.” 17  Potom je Bog ponovio Noi: “Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svim stvorenjima na zemlji.”+ 18  Noini sinovi koji su izašli iz arke bili su Šem, Ham i Jafet.+ Hamu se kasnije rodio Kanaan.+ 19  To su bila tri Noina sina i od njih su potekli svi ljudi koji su se nastanili diljem zemlje.+ 20  Noa se počeo baviti zemljoradnjom i zasadio je vinograd. 21  Kad je jednog dana pio vino, opio se i skinuo do gola u svom šatoru. 22  A Ham, Kanaanov otac, vidio je svog oca golog pa je to kazao dvojici svoje braće koja su bila vani. 23  Tada su Šem i Jafet uzeli ogrtač, prebacili ga preko svojih ramena pa su, idući unatrag, njime pokrili svog oca. Lice su okrenuli na drugu stranu, tako da oca nisu vidjeli golog. 24  Kad se Noa probudio i otrijeznio od vina i kad je saznao što mu je učinio najmlađi sin, 25  rekao je: “Neka je proklet Kanaan!+ Neka bude najniži rob svojoj braći!”+ 26  A onda je nastavio: “Neka je hvaljen Jehova, Šemov Bog,i neka Kanaan Šemu bude rob.+ 27  Neka Bog podari Jafetu mnogo zemljei neka on prebiva u Šemovim šatorima. Neka i njemu Kanaan bude rob!” 28  Noa je nakon potopa živio još 350 godina.+ 29  Tako je Noa živio ukupno 950 godina, a onda je umro.

Bilješke

Ili: “njegovom dušom”.
Ili: “prolije krv vaše duše”.
Ili: “živom dušom”.