Postanak 7:1-24

7  Potom je Jehova rekao Noi: “Uđi u arku s cijelom svojom obitelji jer sam vidio da si u ovom naraštaju jedino ti pravedan.+  Od svake čiste životinje uzmi sa sobom po sedmero*,+ mužjake i ženke, a od svake nečiste životinje samo po dvoje, mužjaka i ženku.  I od stvorenja koja lete nebom uzmi po sedmero*, mužjake i ženke, da im se sačuva vrsta na cijeloj zemlji.+  Jer za samo sedam dana pustit ću kišu+ na zemlju i ona će padati 40 dana i 40 noći.+ Izbrisat ću s lica zemlje svako biće koje sam načinio.”+  Tada je Noa učinio sve što mu je Jehova zapovjedio.  Noa je imao 600 godina kad je potop došao na zemlju.+  Prije nego što je počeo potop, Noa je ušao u arku sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova.+  Od svih čistih životinja i od svih životinja koje nisu čiste, od letećih stvorenja i od svih stvorenja koja se miču po zemlji,+  k Noi je u arku ušlo po dvoje, mužjak i ženka, kao što je Bog zapovjedio Noi. 10  A nakon sedam dana potop se sručio na zemlju. 11  Šestote godine Noinog života, sedamnaestog dana drugog mjeseca te godine, provalile su vode iz svih izvora velikog vodenog bezdana i otvorile su se nebeske ustave.+ 12  I kiša je pljuštala na zemlju 40 dana i 40 noći. 13  Upravo tog dana u arku su ušli Noa i njegovi sinovi Šem, Ham i Jafet,+ njegova žena i tri žene njegovih sinova.+ 14  Ušli su oni i sve divlje životinje po svojim vrstama, sve pitome životinje po svojim vrstama, sve životinje koje gmižu po zemlji po svojim vrstama, sva leteća stvorenja po svojim vrstama, sve ptice i sva krilata stvorenja. 15  K Noi je u arku ulazilo dvoje po dvoje od svake vrste stvorenja u kojem je dah života*. 16  Tako su ušli mužjaci i ženke od svake vrste stvorenja, kao što je Bog i zapovjedio Noi. Nakon toga Jehova je za njim zatvorio vrata arke. 17  Silna kiša pljuštala je na zemlju 40 dana i vode su sve više rasle te su podignule arku, pa je ona plutala visoko iznad zemlje. 18  Vode su nabujale i sve su više rasle nad zemljom, a arka je plutala na vodi. 19  I vode su toliko narasle nad zemljom da su prekrile sve visoke planine pod cijelim nebom.+ 20  Vode su se uzdizale 15 lakata* iznad vrhova planina. 21  Tako su izginula sva živa stvorenja na zemlji+ – leteća stvorenja, pitome životinje, divlje životinje, sva sitna stvorenja koja su vrvjela zemljom, a i svi ljudi.+ 22  Izginula su sva stvorenja koja su bila na kopnu i u čijim je nosnicama bio dah života.+ 23  Tako je Bog istrijebio s površine zemlje svako živo biće – čovjeka, pitome životinje, životinje koje gmižu po zemlji i stvorenja koja lete nebom. Sve je bilo istrijebljeno sa zemlje.+ Preživjeli su samo Noa i oni koji su s njim bili u arki.+ 24  I vode su prekrivale zemlju 150 dana.+

Bilješke

Moguće i: “sedam parova”.
Moguće i: “sedam parova”.
Ili: “duh života”.
Lakat je imao 44,5 centimetara. Vidi dodatak B14.