Postanak 33:1-20

33  Jakov je podignuo pogled i vidio kako dolazi Ezav s 400 ljudi.+ Stoga je rekao Lei, Raheli i dvjema sluškinjama neka svaka uzme svoju djecu.+  Sluškinje i njihovu djecu postavio je sprijeda,+ Leu i njenu djecu iza njih,+ a Rahelu+ i Josipa straga.  Potom je on pošao ispred njih. Dok je išao prema svom bratu, sedam se puta poklonio do zemlje.  A Ezav mu je potrčao u susret, zagrlio ga i poljubio te su obojica briznula u plač.  Kad je vidio žene i djecu, upitao je Jakova: “Tko su ovi s tobom?” On je odgovorio: “To su djeca koju je Bog milostivo podario tvom sluzi.”+  Tada su im prišle sluškinje i njihova djeca pa su se poklonili Ezavu.  Potom je prišla i Lea sa svojom djecom te su se i oni poklonili. Na kraju su prišli Josip i Rahela i poklonili se.+  Ezav je rekao: “Zašto si poslao sve te ljude i stoku koju sam vidio?”+ Jakov je odgovorio: “Htio sam steći naklonost svog gospodara.”+  No Ezav je rekao: “Brate moj, ja imam svega napretek.+ Neka ti ostane ono što je tvoje!” 10  Ali Jakov je rekao: “Nemoj tako, molim te! Ako sam stekao tvoju naklonost, uzmi dar od mene jer sam ga donio da bih te vidio. Kad sam vidio tvoje lice, bilo mi je kao da sam vidio Božje lice, jer si me lijepo primio.+ 11  Molim te, uzmi dar* koji ti dajem,+ jer Bog mi je iskazao naklonost te imam sve što mi treba.”+ I nagovarao je Ezava da uzme dar, pa ga je on na koncu prihvatio. 12  Potom je Ezav rekao: “Pođimo odavde! Ja ću ići ispred tebe.” 13  Ali Jakov mu je kazao: “Moj gospodar zna da su djeca nejaka,+ a moram voditi brigu i o ovcama i kravama koje imaju mlade. Ako bi ih se samo jedan dan prebrzo tjeralo, cijelo bi stado uginulo. 14  Molim te, gospodaru moj, pođi ispred svog sluge, a ja ću ići sporije, onom brzinom kojom mogu ići moja stoka i djeca, pa ću doći svom gospodaru u Seir.”+ 15  Tada je Ezav rekao: “Daj da ti ostavim nekoliko svojih ljudi!” Ali on je odgovorio: “Zašto bi to učinio? Dovoljno mi je što sam stekao naklonost svog gospodara.” 16  Tako je Ezav tog dana pošao natrag u Seir. 17  A Jakov je otišao u Sukot+ te je ondje sebi sagradio kuću i napravio staje za svoju stoku. Zato je tom mjestu dao ime Sukot*. 18  Kad se Jakov vratio iz Padan-Arama,+ sretno je stigao do grada Šekema,+ koji se nalazi u zemlji Kanaanu,+ i utaborio se u blizini grada. 19  Zatim je od sinova Hamora, Šekemovog oca, za 100 kesita* kupio komad zemlje na kojem je razapeo svoj šator.+ 20  Potom je ondje podignuo žrtvenik i nazvao ga “Bog je Izraelov Bog”.+

Bilješke

Dosl.: “blagoslov”.
“Sukot” znači “sjenice; staje”.
Kesit je stara novčana jedinica nepoznate vrijednosti.