Postanak 30:1-43

30  Kad je Rahela vidjela da Jakovu ne rađa djece, postala je ljubomorna na svoju sestru, pa je govorila Jakovu: “Daj mi djece, inače ću umrijeti!”  Tada se Jakov razljutio na Rahelu pa je rekao: “Zar sam ja Bog? On ti je uskratio djecu.”  A ona je rekla: “Evo ti moja robinja Bilha.+ Spavaj s njom pa neka umjesto mene rodi djecu da preko nje i ja postanem majka.”  Tako mu je dala svoju sluškinju Bilhu za ženu i Jakov je spavao s njom.+  Bilha je zatrudnjela i rodila Jakovu sina.  Tada je Rahela rekla: “Bog mi je sudio i uslišio me te mi je dao sina.” Zato mu je dala ime Dan*.+  Rahelina sluškinja Bilha opet je zatrudnjela te je rodila Jakovu drugog sina.  Tada je Rahela rekla: “Žestoko sam se borila sa svojom sestrom i pobijedila sam!” Zato mu je dala ime Naftali*.+  Kad je Lea vidjela da je prestala rađati, dala je Jakovu za ženu svoju sluškinju Zilpu.+ 10  Tako je i Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina. 11  Tada je Lea rekla: “Kakve li sreće!” Zato mu je dala ime Gad*.+ 12  Potom je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu drugog sina. 13  Tada je Lea rekla: “Kako li sam sretna! Žene će me zvati sretnom.”+ Zato mu je dala ime Ašer*.+ 14  Jednog dana u vrijeme žetve pšenice Ruben+ je u polju našao mandragore* pa ih je odnio svojoj majci Lei. Tada je Rahela rekla Lei: “Molim te, daj mi nekoliko mandragora koje ti je donio sin.” 15  A ona joj je odgovorila: “Zar ti nije dosta što si mi uzela muža,+ nego mi sada hoćeš uzeti i mandragore mog sina?” A Rahela joj je odgovorila: “Pa dobro, neka noćas spava s tobom u zamjenu za mandragore tvog sina.” 16  Kad je Jakov navečer dolazio iz polja, Lea mu je izašla u susret i rekla mu: “Sa mnom ćeš spavati jer sam za to platila* mandragorama svog sina.” Tako je te noći spavao s njom. 17  I Bog je uslišio Leu, pa je ona zatrudnjela i rodila Jakovu petog sina. 18  Tada je Lea rekla: “Bog mi je dao nagradu* jer sam svom mužu dala svoju sluškinju.” Zato mu je dala ime Isakar*.+ 19  I Lea je opet zatrudnjela i rodila Jakovu šestog sina.+ 20  Tada je Lea rekla: “Bog mi je dao velikodušan dar. Napokon će me moj muž prihvatiti+ jer sam mu rodila šest sinova.”+ Zato mu je dala ime Zebulun*.+ 21  Poslije je rodila kćer i dala joj ime Dina.+ 22  Na koncu je Bog obratio pažnju na Rahelu. I Bog je uslišio njene molitve i dao joj da zatrudni.+ 23  I ona je zatrudnjela i rodila sina. Tada je rekla: “Bog je uklonio moju sramotu!”+ 24  Tako je sinu dala ime Josip*,+ rekavši: “Jehova mi je dao* još jednog sina.” 25  Kad je Rahela rodila Josipa, Jakov je rekao Labanu: “Pusti me da se vratim svojoj obitelji i u svoju zemlju.+ 26  Daj mi moje žene i moju djecu, za koje sam ti služio, da mogu otići. Ti dobro znaš kako sam ti služio.”+ 27  A Laban mu je rekao: “Ako sam stekao tvoju naklonost, ostani kod mene! Po znamenju* sam shvatio da me Jehova blagoslivlja zbog tebe.” 28  Potom je dodao: “Odredi plaću koju želiš od mene i dat ću ti je.”+ 29  A Jakov mu je rekao: “Dobro znaš kako sam ti služio i kako sam se brinuo za tvoju stoku.+ 30  Imao si malo prije nego što sam ja došao. No tvoja se stoka silno umnožila jer te Jehova blagoslivlja otkad sam došao. A kad ću nešto učiniti za svoju obitelj?”+ 31  Nato je Laban upitao: “Što da ti dam?” A Jakov mu je odgovorio: “Ne trebaš mi dati nikakvu plaću! No nešto ću ipak zatražiti od tebe. Ako mi udovoljiš, i dalje ću pasti i čuvati tvoju stoku.+ 32  Danas ću obići cijelo tvoje stado. Odvoji iz njega svaku pjegavu i šarenu ovcu i svakog tamnosmeđeg mladog ovna te svaku šarenu i pjegavu kozu. Neka sva takva stoka odsad bude moja plaća.+ 33  A moje poštenje pokazat će se kad danas-sutra dođeš provjeriti stoku koja mi je određena za plaću. Ako se kod mene nađe ijedna koza koja nije pjegava i šarena ili ijedan mladi ovan koji nije tamnosmeđ, neka se smatra ukradenim.” 34  Tada je Laban kazao: “Dobro! Neka bude kako si rekao.”+ 35  I tog je dana odvojio prugaste i šarene jarce i sve pjegave i šarene koze, sve što je na sebi imalo nešto bijelo i sve tamnosmeđe mlade ovnove pa ih je predao na brigu svojim sinovima. 36  Potom je otišao na mjesto koje je od Jakova bilo udaljeno tri dana hoda, a Jakov je pasao preostalu Labanovu stoku. 37  Jakov je zatim uzeo svježe odrezane prutove s drveta divuze, badema i platane i na nekim ih mjestima ogulio, tako da se vidjela bjelina na prutovima. 38  Onda je oguljene prutove stavio pred stoku u korita s vodom iz kojih se stoka napajala. To je činio da bi se stoka parila pred njima kad dolazi piti vodu. 39  Tako se stoka parila pred prutovima pa je kotila prugaste, pjegave i šarene mlade. 40  Tada je Jakov odijelio mlade ovnove te okrenuo stoku da gleda prema prugastim i svim tamnosmeđim životinjama iz Labanovog stada. Onda je odvojio svoju stoku i nije ju miješao s Labanovom. 41  I kad bi se god jaka stoka tjerala, Jakov bi stavljao prutove u korita pred stoku da ih ona vidi i da se pari pored prutova. 42  Ali pred slabu stoku nije stavljao prutove. Tako bi slaba stoka uvijek pripala Labanu, a jaka Jakovu.+ 43  I Jakov se silno obogatio te je stekao mnogo stoke, deva i magaraca te sluškinja i slugu.+

Bilješke

“Dan” znači “sudac”.
“Naftali” znači “moja borba”.
“Gad” znači “sreća”.
“Ašer” znači “sreća; radost”.
U drevno doba žene su jele plod te biljke jer su vjerovale da će im to pomoći da zatrudne.
Ili: “jer sam te unajmila”.
Ili: “plaću”.
“Isakar” znači “on je nagrada (plaća)”.
“Zebulun” znači “prihvatiti”.
Skraćeni oblik imena “Josifja”, koje znači “neka Jah doda (umnoži)”.
Ili: “dodao”.
Ili: “Po svemu što sam vidio”.