Postanak 25:1-34

25  Abraham se ponovno oženio, a žena mu se zvala Ketura.  Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana,+ Išbaka i Šuaha.+  Jokšanu su se rodili Šeba i Dedan. Dedanovi sinovi bili su Ašur, Letuš i Leum*.  Midjanovi sinovi bili su Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaah. Sve su to bili Keturini potomci.  Abraham je Izaku dao sve što je imao,+  a sinovima koje je dobio sa svojim inočama dao je darove. I još za svog života poslao ih je na Istok, daleko od svog sina Izaka.+  Abraham je živio 175 godina.  Umro je u dubokoj starosti, star i zadovoljan svojim životom, i pridružio se svojim precima*.  Njegovi sinovi Izak i Jišmael sahranili su ga u pećini Makpeli u polju Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamreu,+ 10  u polju koje je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje su sahranjeni Abraham i njegova žena Sara.+ 11  Poslije Abrahamove smrti Bog je nastavio blagoslivljati njegovog sina Izaka,+ a Izak je živio blizu Beer-Lahaj-Roia.+ 12  A ovo su događaji iz života Abrahamovog sina Jišmaela,+ kojeg je Abrahamu rodila Egipćanka Hagara,+ Sarina sluškinja. 13  Ovo su imena Jišmaelovih sinova od kojih su potekle njihove porodice: Jišmaelov prvorođenac Nebajot,+ zatim Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Mišma, Duma, Masa, 15  Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedema. 16  To su Jišmaelovi sinovi i dvanaestorica poglavara njihovih rodova.+ Njihova naselja i tabori nose njihova imena. 17  Jišmael je poživio 137 godina. Zatim je umro i pridružio se svojim precima. 18  Njegovi su potomci živjeli na području od Havile,+ koja je nedaleko od Šura,+ blizu Egipta, pa sve do Asirije. Naselili su se u blizini sve svoje braće.*+ 19  A ovo su događaji iz života Abrahamovog sina Izaka.+ Abrahamu se rodio Izak. 20  Izaku je bilo 40 godina kad je uzeo za ženu Rebeku, kćer Aramejca Betuela+ iz Padan-Arama, sestru Aramejca Labana. 21  A Izak se usrdno molio Jehovi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. I Jehova je uslišio njegovu molitvu, pa je njegova žena Rebeka zatrudnjela. 22  No sinovi u njenoj utrobi počeli su udarati jedan drugoga,+ pa je rekla: “Ako se moram tako patiti, čemu da živim?” Tada je zatražila savjet od Jehove. 23  A Jehova joj je rekao: “Dva su naroda u tvojoj utrobi,+ dva će naroda poteći iz tvoje utrobe i razdvojiti se.+ Jedan će narod biti jači od drugog naroda+ i stariji će sin služiti mlađem.”+ 24  Kad je došlo vrijeme da rodi, pokazalo se da su doista blizanci u njenoj utrobi. 25  Prvi koji je izašao bio je sav crven i toliko dlakav da je izgledao kao da na sebi ima ogrtač od dlake.+ Zato su mu dali ime Ezav*.+ 26  Potom je izašao njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu,+ pa mu je Izak dao ime Jakov*.+ A Izaku je bilo 60 godina kad ih je Rebeka rodila. 27  Kad su dječaci odrasli, Ezav je postao vješt lovac+ i volio je boraviti u divljini, a Jakov je bio miran* čovjek i živio je u šatorima.+ 28  Izak je više volio Ezava jer je rado jeo divljač koju mu je on donosio, dok je Rebeka više voljela Jakova.+ 29  Jednog dana Jakov je kuhao neko varivo, a Ezav je došao iz polja jako umoran. 30  I Ezav je rekao Jakovu: “Molim te, daj mi brzo tog crvenog variva koje si skuhao jer sam jako umoran*!” Zato je dobio ime Edom*.+ 31  Nato je Jakov rekao: “Najprije mi prodaj prava koja imaš kao prvorođenac!”+ 32  A Ezav je odvratio: “Umrijet ću od gladi! Što će mi onda prava prvorođenca?” 33  Jakov je nato rekao: “Najprije mi se zakuni!” I on se zakleo Jakovu te mu je prodao prava koja je imao kao prvorođenac.+ 34  Tada je Jakov dao Ezavu kruha i variva od leće. On se najeo i napio, a onda je ustao i otišao odande. Tako je Ezav prezreo prava koja je imao kao prvorođenac.

Bilješke

Ili: “Ašurci, Letušci i Leumci”.
Ovo je pjesnički izraz koji znači “umrijeti”.
Moguće i: “Bili su u neprijateljstvu sa svom svojom braćom.”
“Ezav” znači “dlakav”.
“Jakov” znači “onaj koji se drži za petu; onaj koji istiskuje koga”.
Ili: “čestit”.
Ili: “gladan”.
“Edom” znači “crven”.