Postanak 23:1-20

23  A Sara je živjela 127 godina. Toliko je godina imala kad je umrla.+  Sara je umrla u Kirijat-Arbi,+ to jest u Hebronu,+ u zemlji Kanaanu.+ Abraham je tugovao za Sarom i oplakivao je.  Potom je ustao i otišao od svoje pokojne žene te je rekao Hetovim+ potomcima:  “Ja sam došljak koji se naselio među vama.+ Prodajte mi komad svoje zemlje da ondje sahranim svoju ženu.”  A Hetovi su potomci odgovorili Abrahamu:  “Čuj nas, gospodaru! Ti si među nama poglavar kojeg je postavio Bog*.+ Uzmi najbolji komad zemlje i ondje sahrani svoju ženu. Nitko od nas neće ti uskratiti zemlju da ondje sahraniš svoju ženu.”  Tada je Abraham ustao i poklonio se stanovnicima te zemlje, Hetovim+ potomcima,  i rekao im: “Ako vam je po volji da kod vas sahranim svoju ženu, poslušajte me i zamolite Soharovog sina Efrona  da mi proda svoju pećinu Makpelu, koja se nalazi na kraju njegovog polja. Neka mi je pred vama proda za onoliko srebra+ koliko vrijedi da ondje mogu sahranjivati svoje mrtve.”+ 10  A Efron je sjedio među Hetovim potomcima. Stoga je Hetit Efron odgovorio Abrahamu pred Hetovim potomcima i svima koji su došli na gradska vrata:+ 11  “Ne, gospodaru! Poslušaj me! Dajem ti i polje i pećinu koja je na njemu. Dajem ti to pred svojim sunarodnjacima. Sahrani ondje svoju ženu.” 12  Tada se Abraham poklonio pred stanovnicima te zemlje 13  i rekao Efronu pred svima: “Molim te, poslušaj me! Dat ću ti onoliko srebra koliko polje vrijedi. Uzmi srebro od mene da mogu ondje sahraniti svoju ženu!” 14  A Efron je odgovorio Abrahamu: 15  “Gospodaru moj, poslušaj me! Ta zemlja vrijedi 400 šekela* srebra, ali pusti sad to! Samo ti sahrani svoju ženu.” 16  Abraham je prihvatio Efronovu ponudu te je dao Efronu onoliko srebra koliko je on rekao pred Hetovim potomcima – 400 šekela srebra koje je izvagao prema trgovačkoj mjeri.+ 17  Tako je Efronovo polje u Makpeli nasuprot Mamreu – polje i pećina na njemu i sva stabla koja su bila na tom polju – 18  prešlo u Abrahamovo vlasništvo. On je sve to kupio pred Hetovim potomcima, pred svima koji su došli na gradska vrata. 19  Potom je Abraham sahranio svoju ženu Saru u pećini u polju Makpeli nasuprot Mamreu, to jest Hebronu, u zemlji Kanaanu. 20  Tako je Abraham u prisutnosti Hetovih potomaka postao vlasnik polja i pećine što ih je kupio kako bi ondje sahranjivao svoje mrtve.+

Bilješke

Moguće i: “veliki poglavar”.
Šekel je imao 11,4 grama. Vidi dodatak B14.