Postanak 22:1-24

22  A poslije toga pravi je Bog iskušao Abrahama.+ Zazvao ga je: “Abrahame!” A on je odvratio: “Evo me!”  Tada mu je Bog rekao: “Molim te, pođi u zemlju Moriju+ i sa sobom povedi svog sina, svog jedinca Izaka+ kojeg jako voliš,+ te ga prinesi kao žrtvu paljenicu na jednom brdu koje ću ti ondje pokazati.”  Tako je Abraham ustao rano ujutro, osedlao magarca te je poveo sa sobom dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka. Nacijepao je drva za žrtvu paljenicu i pošao prema mjestu na koje ga je pravi Bog uputio.  Trećeg dana Abraham je podignuo pogled i ugledao mjesto izdaleka.  Abraham je tada rekao svojim slugama: “Vi ostanite ovdje uz magarca, a moj sin i ja otići ćemo onamo da se poklonimo* Bogu pa ćemo se vratiti k vama.”  Tako je Abraham uzeo drva za žrtvu paljenicu i stavio ih na svog sina Izaka. Potom je uzeo vatru* i nož pa su njih dvojica zajedno pošla dalje.  Tada je Izak rekao svom ocu Abrahamu: “Oče!” A on mu je odvratio: “Reci, sine!” Nato ga je Izak upitao: “Imamo vatru i drva, ali gdje je ovca za žrtvu paljenicu?”  A Abraham je odgovorio: “Sine moj, Bog će sebi pribaviti ovcu za žrtvu paljenicu.”+ I njih su dvojica zajedno pošla dalje.  Na koncu su stigli do mjesta koje je pravi Bog pokazao Abrahamu. Ondje je Abraham načinio žrtvenik i na njega naslagao drva. Potom je svom sinu Izaku svezao ruke i noge te ga je položio na žrtvenik povrh drva.+ 10  Tada je Abraham pružio ruku i uzeo nož da ubije svog sina.+ 11  Ali Jehovin anđeo pozvao ga je s neba: “Abrahame! Abrahame!” Nato je on odgovorio: “Evo me!” 12  A on mu je rekao: “Ne diži ruku na sina i nemoj mu nauditi! Sada znam da se bojiš Boga jer mi nisi uskratio svog sina, svog jedinca.”+ 13  Tada je Abraham podignuo pogled i nedaleko od sebe ugledao ovna koji se rogovima zapleo u grmlje. Stoga je Abraham otišao onamo, uzeo ovna i prinio ga kao žrtvu paljenicu umjesto svog sina. 14  I Abraham je to mjesto nazvao Jehova-Jire*. Zato se još i danas kaže: “Jehova će na svom brdu pribaviti ono što je potrebno.”+ 15  Potom je Jehovin anđeo drugi put pozvao s neba Abrahama 16  i rekao mu: “‘Zaklinjem se samim sobom,’ kaže Jehova,+ ‘zato što si to učinio i nisi mi uskratio svog sina, svog jedinca,+ 17  doista ću te blagosloviti i doista ću umnožiti tvoje potomstvo* da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na morskoj obali.+ Tvoj će potomak osvojiti gradove* svojih neprijatelja.+ 18  I preko tvog potomstva*+ bit će blagoslovljeni* svi narodi na zemlji jer si me poslušao.’”+ 19  Zatim se Abraham vratio svojim slugama pa su zajedno otišli natrag u Beer-Šebu.+ I Abraham je nastavio živjeti u Beer-Šebi. 20  Poslije toga javili su Abrahamu: “Milka je rodila sinove tvom bratu Nahoru:+ 21  prvorođenca Usa, njegovog brata Buza, Aramovog oca Kemuela, 22  Keseda, Hazu, Pildaša, Jidlafa i Betuela.”+ 23  A Betuelu se rodila Rebeka.+ Milka je tu osmoricu sinova rodila Abrahamovom bratu Nahoru. 24  A i njegova inoča Reuma rodila mu je sinove. Bili su to Tebah, Gaham, Tahaš i Maaka.

Bilješke

Ili: “da iskažemo štovanje”.
Moguće je da se radilo o žeravici.
“Jehova-Jire” znači “Jehova će pribaviti; Jehova će se pobrinuti”.
Dosl.: “sjeme”.
Ili: “vrata”.
Dosl.: “sjemena”.
Ili: “steći će blagoslov”.