Postanak 17:1-27

17  Kad je Abramu bilo 99 godina, Jehova mu se ukazao i rekao mu: “Ja sam Svemogući Bog. Živi po mojoj volji i budi čestit*!  Ja ću se držati saveza koji sam sklopio s tobom+ i dat ću ti vrlo mnogo potomaka.”+  Nato se Abram poklonio do zemlje, a Bog mu je još rekao:  “Sklopio sam savez s tobom+ i ti ćeš postati otac mnogih naroda.+  Više se nećeš zvati Abram*, nego će ti ime biti Abraham* jer ću te učiniti ocem mnogih naroda.  Dat ću ti vrlo mnogo potomaka, pa će od tebe poteći cijeli narodi. Neki od tvojih potomaka bit će kraljevi.+  Držat ću se saveza koji sam sklopio s tobom+ i koji vrijedi za tvoje potomstvo* iz naraštaja u naraštaj, vječnog saveza kojim sam se obavezao da ću biti Bog tebi i tvom potomstvu poslije tebe.  Tebi i tvom potomstvu poslije tebe dat ću zemlju u kojoj si živio kao došljak+ – cijelu zemlju Kanaan – i ona će zauvijek biti vaša. A ja ću tvom potomstvu biti Bog.”+  Potom je Bog rekao Abrahamu: “Drži se mog saveza. Činite to ti i tvoji potomci poslije tebe iz naraštaja u naraštaj. 10  Ovo je savez između mene i vas, savez kojeg se trebate držati ti i tvoji potomci poslije tebe: svako muško među vama neka bude obrezano.+ 11  Obrezivat ćete kožicu s vrha uda i to će biti znak saveza između mene i vas.+ 12  Iz naraštaja u naraštaj obrezujte svako muško među sobom kad mu bude osam dana.+ Neka bude obrezan svatko tko je rođen u tvom domu i svatko tko nije tvoj potomak, nego je kupljen novcem od nekog tuđinca. 13  Svatko rođen u tvom domu i svatko koga si kupio novcem mora biti obrezan.+ Taj znak na vašem tijelu bit će dokaz da sam s vama sklopio trajan savez. 14  Ako neko muško ne želi da mu se obreže kožica s vrha uda, treba ga* pogubiti i tako ukloniti iz njegovog naroda. Taj je prekršio moj savez.” 15  Potom je Bog rekao Abrahamu: “Svoju ženu Saraju*+ više ne zovi Saraja jer će joj odsad ime biti Sara*. 16  Ja ću je blagosloviti i ona će ti roditi sina.+ Blagoslovit ću je i od nje će nastati narodi. Kraljevi* će poteći od nje.” 17  Tada se Abraham poklonio do zemlje, nasmijao se i rekao u sebi:+ “Zar će se stogodišnjaku roditi dijete i zar će Sara, žena od 90 godina, roditi?”+ 18  Zato je Abraham rekao pravom Bogu: “Molim te, blagoslovi Jišmaela!”+ 19  Ali Bog mu je odgovorio: “Tvoja žena Sara doista će ti roditi sina, a ti mu daj ime Izak*.+ Na njega ću prenijeti svoj savez, vječni savez koji će vrijediti i za njegove potomke poslije njega.+ 20  Uslišio sam i ono što si me molio za Jišmaela. Blagoslovit ću ga, dat ću mu mnogo djece i silno ću umnožiti njegovo potomstvo. Od njega će poteći 12 poglavara. Učinit ću da od njega postane velik narod.+ 21  Ali svoj ću savez prenijeti na Izaka,+ kojeg će ti Sara roditi dogodine u ovo doba.”+ 22  Kad je Bog završio razgovor s Abrahamom, otišao je od njega. 23  Tada je Abraham okupio sve muške ukućane – svog sina Jišmaela i sve muško rođeno u svom domu i sve koje je kupio novcem – te im je tog istog dana obrezao kožicu s vrha uda, kao što mu je Bog rekao.+ 24  Abrahamu je bilo 99 godina kad se dao obrezati.+ 25  A njegov sin Jišmael imao je 13 godina kad je bio obrezan.+ 26  Tako su tog istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael. 27  I svi muški pripadnici njegovog doma – svi rođeni u njegovom domu i svi kupljeni novcem od tuđinaca – bili su obrezani s njim.

Bilješke

Ili: “bez mane”.
“Abram” znači “otac je velik (uzvišen)”.
“Abraham” znači “otac mnoštva; otac mnogih”.
Dosl.: “sjeme”.
Ili: “tu dušu treba”.
Moguće je da “Saraja” znači “svadljiva”.
“Sara” znači “plemkinja”.
Dosl.: “Kraljevi naroda”.
“Izak” znači “smijeh”.