Postanak 15:1-21

15  Poslije tih događaja Jehova je u viđenju rekao Abramu: “Ne boj se,+ Abrame! Ja sam tvoj štit.+ Dobit ćeš vrlo veliku nagradu.”+  A Abram je odgovorio: “Svevišnji Gospodine Jehova, što ćeš mi dati kad sam bez djece i kad će sve što imam naslijediti čovjek iz Damaska, Eliezer?”+  Zatim je nastavio: “Nisi mi dao potomstva+ i zato će jedan od slugu iz mog doma biti moj nasljednik.”  Ali Jehova mu je nato rekao: “Taj čovjek neće biti tvoj nasljednik, nego će ti nasljednik biti tvoj vlastiti sin.”+  I izveo ga je van i rekao mu: “Molim te, pogledaj nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti!” Potom mu je kazao: “Toliko će biti tvojih potomaka.”+  I Abram je povjerovao* Jehovi,+ a on ga je zbog toga smatrao pravednim.+  Tada mu je rekao: “Ja sam Jehova, koji te izveo iz kaldejskog grada Ura kako bi ti ovu zemlju dao u posjed.”+  A Abram mu je odvratio: “Svevišnji Gospodine Jehova, po čemu ću znati da ću je zaposjesti?”  On mu je nato rekao: “Dovedi mi trogodišnju junicu, trogodišnju kozu, trogodišnjeg ovna, grlicu i mladog goluba.” 10  I on je uzeo sve te životinje, rasjekao ih napola i stavio sve polovice jednu prema drugoj, ali ptice nije rasjekao. 11  Tada su na meso počele slijetati ptice grabljivice, ali Abram ih je rastjerivao. 12  Kad je sunce bilo na zalasku, Abrama je obuzeo dubok san i na njega se spustila zastrašujuća gusta tama. 13  Tada je Bog rekao Abramu: “Znaj da će tvoji potomci biti došljaci u tuđoj zemlji i da će ih tamošnji stanovnici porobiti i tlačiti 400 godina.+ 14  Ali ja ću suditi narodu koji će ih porobiti,+ a nakon toga oni će otići odande s velikim blagom.+ 15  A ti ćeš umrijeti* u miru i bit ćeš sahranjen u dubokoj starosti.+ 16  No tvoji će se potomci vratiti ovamo+ u četvrtom naraštaju jer još nije došlo vrijeme da Amorejci budu kažnjeni*.”+ 17  Kad je zašlo sunce i pala gusta tama, pojavila se zadimljena peć, a goruća je baklja prošla između rasječenih dijelova životinja. 18  Tog je dana Jehova sklopio savez s Abramom+ te je rekao: “Tvom ću potomstvu dati ovu zemlju,+ od rijeke Egipta pa do velike rijeke Eufrata:+ 19  zemlju u kojoj žive Kenijci,+ Kenazovci, Kadmonci, 20  Hetiti,+ Perižani,+ Refaimci,+ 21  Amorejci, Kanaanci, Girgašani i Jebusejci.”+

Bilješke

Ili: “pokazao vjeru u Jehovu; pouzdao se u Jehovu”.
Dosl.: “otići k svojim precima”.
Ili: “jer Amorejci svojim grijesima još nisu prevršili mjeru”.