Postanak 14:1-24

14  U to je vrijeme Amrafel bio kralj Šinara,+ Ariok kralj Elasara, Kedorlaomer+ kralj Elama,+ a Tidal kralj Gojima.  Oni su se zaratili s petoricom kraljeva: s Berom, kraljem Sodome,+ s Biršom, kraljem Gomore,+ sa Šinabom, kraljem Adme, sa Šemeberom, kraljem Sebojima,+ i s kraljem Bele, to jest Soara.  Svi su oni* udružili snage za boj u dolini Sidimu,+ gdje je sada Slano more*.+  Petorica kraljeva 12 su godina služila Kedorlaomeru, ali trinaeste su se godine pobunili.  Stoga su četrnaeste godine došli Kedorlaomer i kraljevi koji su bili s njim te su porazili Refaimce u Ašterot-Karnajimu, Zuzijce u Hamu, Emijce+ u Šave-Kirijatajimu  i Horijce+ u njihovom gorju Seiru+ sve do El-Parana, koji se nalazi na rubu pustinje.  Zatim su krenuli natrag i došli u En-Mišpat, to jest Kadeš,+ i osvojili svu zemlju Amalečana+ te pokorili Amorejce+ koji su živjeli u Hasason-Tamaru.+  Tada je kralj Sodome pošao u bitku, a s njim su pošli i kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sebojima i kralj Bele, to jest Soara. I postrojili su se u dolini Sidimu za bitku  protiv Kedorlaomera, kralja Elama, Tidala, kralja Gojima, Amrafela, kralja Šinara, i Arioka, kralja Elasara+ – četvorica kraljeva protiv petorice. 10  A u dolini Sidimu bilo je mnogo jama punih zemne smole*. Kad su se kraljevi Sodome i Gomore sa svojim ljudima dali u bijeg, neki od njih upali su u te jame, a ostali su pobjegli u brda. 11  Tada su pobjednici uzeli sve vrijedno iz Sodome i Gomore i svu hranu koju su ondje našli pa su otišli.+ 12  Osim toga, zarobili su Lota, Abramovog nećaka koji je tada živio u Sodomi,+ i svu njegovu imovinu pa su otišli svojim putem. 13  A jedan čovjek koji je uspio pobjeći došao je Hebreju Abramu i javio mu što se dogodilo. On je tada živio* među velikim stablima Amorejca Mamrea,+ koji je imao još dva brata – Eškola i Anera.+ Ti su ljudi bili Abramovi saveznici. 14  Tako je Abram čuo da mu je nećak+ zarobljen. Tada je skupio svoje ljude uvježbane za ratovanje, 318 slugu rođenih u njegovom domu, te je krenuo u potjeru za neprijateljima do Dana.+ 15  A tijekom noći Abram je podijelio svoje ljude pa su on i njegovi ljudi napali i porazili neprijatelje. I on ih je progonio do Hobe, koja leži sjeverno od Damaska. 16  Vratio je svog nećaka Lota i njegovu imovinu, a vratio je i svu drugu otetu imovinu, žene i ostale zarobljenike. 17  Kad se Abram vraćao iz bitke u kojoj je porazio Kedorlaomera i kraljeve koji su bili s njim, kralj Sodome pošao mu je u susret u dolinu Šave, to jest u Kraljevu dolinu.+ 18  A Melkisedek,+ koji je bio kralj Šalema+ i svećenik Svevišnjeg Boga,+ iznio je pred njega kruh i vino. 19  Zatim ga je blagoslovio riječima: “Neka Abrama blagoslovi Svevišnji Bog,koji je stvorio nebo i zemlju! 20  I neka je hvaljen Svevišnji Bog,koji ti je predao tvoje tlačitelje!” Tada mu je Abram dao desetinu od cijelog plijena.+ 21  Poslije toga kralj Sodome rekao je Abramu: “Meni daj ljude, a dobra uzmi sebi.” 22  No Abram je odgovorio kralju Sodome: “Podižem ruku i zaklinjem se Jehovi, Svevišnjem Bogu, koji je stvorio nebo i zemlju, 23  da neću uzeti ništa što je tvoje, čak ni najmanji končić ni remen na sandali, da ti ne bi mogao reći: ‘Ja sam Abrama učinio bogatim.’ 24  Neću uzeti ništa osim onog što su momci pojeli. A ljudi koji su išli sa mnom – Aner, Eškol i Mamre+ – oni neka uzmu svoj dio.”

Bilješke

Po svemu sudeći, riječ je o kraljevima koji se spominju u 1. retku.
Odnosno Mrtvo more.
Ili: “bitumena”.
Ili: “živio pod šatorima”.