Postanak 11:1-32

11  Svi ljudi na zemlji* govorili su jednim jezikom i služili se istim riječima.  I kako su se kretali prema istoku, otkrili su ravnicu u zemlji Šinaru+ i ondje se naselili.  Tada su rekli jedan drugome: “Hajde da pravimo opeke i pečemo ih u vatri!” Tako su im opeke služile umjesto kamena, a zemna smola* služila im je kao žbuka.  Potom su rekli: “Sagradimo sebi grad i kulu kojoj će vrh sezati do neba! Tako ćemo steći slavno ime i nećemo se rasijati po svoj zemlji.”+  Tada je Jehova sišao da vidi grad i kulu koju su ljudi gradili.  I Jehova je rekao: “Svi su jedan narod i govore jednim jezikom+ i evo što su počeli raditi. Sada im ništa što naume učiniti neće biti neostvarivo.  Siđimo i stvorimo+ pomutnju u jeziku kojim govore kako više ne bi razumjeli jedan drugoga!”  Tako ih je Jehova rasijao odande po svoj zemlji,+ te su na koncu prestali graditi grad.  Zato je grad dobio ime Babel*+ jer je ondje Jehova stvorio pomutnju u jeziku kojim su govorili svi ljudi na zemlji. I Jehova ih je odande rasijao po svoj zemlji. 10  Ovo su događaji iz Šemovog+ života: Kad je Šemu bilo 100 godina, rodio mu se Arpakšad.+ Bilo je to dvije godine poslije potopa. 11  Nakon Arpakšadovog rođenja Šem je živio još 500 godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri.+ 12  Kad je Arpakšadu bilo 35 godina, rodio mu se Šelah.+ 13  Nakon Šelahovog rođenja Arpakšad je živio još 403 godine. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 14  Kad je Šelahu bilo 30 godina, rodio mu se Eber.+ 15  Nakon Eberovog rođenja Šelah je živio još 403 godine. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 16  Kad su Eberu bile 34 godine, rodio mu se Peleg.+ 17  Nakon Pelegovog rođenja Eber je živio još 430 godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 18  Kad je Pelegu bilo 30 godina, rodio mu se Reu.+ 19  Nakon Reuovog rođenja Peleg je živio još 209 godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 20  Kad su Reuu bile 32 godine, rodio mu se Serug. 21  Nakon Serugovog rođenja Reu je živio još 207 godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 22  Kad je Serugu bilo 30 godina, rodio mu se Nahor. 23  Nakon Nahorovog rođenja Serug je živio još 200 godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 24  Kad je Nahoru bilo 29 godina, rodio mu se Terah.+ 25  Nakon Terahovog rođenja Nahor je živio još 119 godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 26  Kad je Terahu bilo 70 godina, rodili su mu se Abram,+ Nahor+ i Haran. 27  Ovo su događaji iz Terahovog života: Terahu su se rodili Abram, Nahor i Haran, a Haranu se rodio Lot.+ 28  Haran je umro dok je njegov otac Terah još bio živ. Umro je u zemlji u kojoj se rodio, u kaldejskom gradu Uru.+ 29  Abram i Nahor uzeli su sebi žene. Abramova žena zvala se Saraja,+ a Nahorova žena zvala se Milka.+ Ona je bila kći Harana, oca Milke i Jiske. 30  A Saraja je bila nerotkinja,+ nije imala djece. 31  Poslije toga Terah je poveo sa sobom svog sina Abrama, svog unuka Lota,+ Haranovog sina, i svoju snahu Saraju, ženu svog sina Abrama, te je s njima otišao iz kaldejskog grada Ura i krenuo u zemlju Kanaan.+ Nakon nekog vremena stigli su u Haran+ i ondje se naselili. 32  Terah je živio 205 godina. Umro je u Haranu.

Bilješke

Dosl.: “Sva zemlja”.
Ili: “bitumen”.
“Babel” znači “zbrka; pomutnja”.