Postanak 10:1-32

10  Ovo su događaji iz života Noinih sinova – Šema,+ Hama i Jafeta. Njima su se poslije potopa rodili sinovi.+  Jafetovi sinovi bili su Gomer,+ Magog,+ Madaj, Javan, Tubal,+ Mešek+ i Tiras.+  Gomerovi sinovi bili su Aškenaz,+ Rifat i Togarma.+  Javanovi sinovi bili su Eliša,+ Taršiš,+ Kitim+ i Dodanim.  Od njih potječu ljudi koji su se nastanili po otocima, ovisno o tome koji su jezik govorili te kojoj su porodici i narodu pripadali.  Hamovi sinovi bili su Kuš, Misrajim,+ Put+ i Kanaan.+  Kuševi sinovi bili su Seba,+ Havila, Sabta, Raama+ i Sabteka. Raamini sinovi bili su Šeba i Dedan.  Kušu se rodio i Nimrod. On je postao prvi silnik na zemlji.  Bio je silan lovac koji je prkosio Jehovi. Zato ljudi znaju reći za nekoga: “On je kao Nimrod, silan lovac koji je prkosio Jehovi.” 10  Njegovo kraljevstvo u početku je obuhvaćalo gradove Babel,+ Erek,+ Akad i Kalne, u zemlji Šinaru.+ 11  Iz te zemlje otišao je u Asiriju+ i sagradio Ninivu,+ Rehobot-Ir, Kalah 12  i Resen, koji se nalazi između Ninive i Kalaha. To je velik grad.* 13  Od Misrajima su potekli Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Kasluhim (od kojeg su potekli Filistejci+) i Kaftorim*.+ 15  Od Kanaana je potekao Sidon,+ njegov prvorođenac, i Het,+ 16  zatim Jebusejci,+ Amorejci,+ Girgašani, 17  Hivijci,+ Arkijci, Sinijci, 18  Arvadijci,+ Semarijci i Hamaćani.+ Poslije su se kanaanska plemena rasijala na razne strane. 19  Stoga se kanaanska zemlja protezala od Sidona do Gerara,+ blizu Gaze,+ pa sve do Sodome, Gomore,+ Adme i Sebojima,+ koji su blizu Laše. 20  To su Hamovi sinovi navedeni prema porodicama iz kojih su potjecali, jezicima kojima su govorili, zemljama u kojima su živjeli i narodima kojima su pripadali. 21  Djeca su se rodila i Šemu, praocu svih Eberovih sinova,+ bratu Jafeta, koji je bio najstariji*. 22  Šemovi sinovi bili su Elam,+ Ašur,+ Arpakšad,+ Lud i Aram.+ 23  Aramovi sinovi bili su Us, Hul, Geter i Maš. 24  Arpakšadu se rodio Šelah,+ a Šelahu se rodio Eber. 25  Eberu su se rodila dva sina. Jednome je ime bilo Peleg*,+ jer se u njegovo vrijeme zemlja* razdijelila. Njegovom je bratu ime bilo Joktan.+ 26  Joktanu su se rodili Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,+ 27  Hadoram, Uzal, Dikla, 28  Obal, Abimael, Šeba, 29  Ofir,+ Havila i Jobab. Sve su to bili Joktanovi sinovi. 30  Područje na kojem su živjeli protezalo se od Meše pa sve do Sefara, planinskog područja na Istoku. 31  To su Šemovi sinovi navedeni prema porodicama iz kojih su potjecali, jezicima kojima su govorili, zemljama u kojima su živjeli i narodima kojima su pripadali.+ 32  To su porodice Noinih sinova navedene prema njihovim rodovima i po narodima kojima su pripadale. Od tih su porodica potekli narodi koji su se poslije potopa raširili po zemlji.+

Bilješke

Moguće i: “Oni zajedno čine velik grad.”
Moguće je da se navedena imena odnose i na narode koji su potekli od tih ljudi.
Moguće i: “Jafetovom starijem bratu”.
“Peleg” znači “podjela”.
Ili: “stanovništvo zemlje”.