Ponovljeni zakon 34:1-12

34  Potom je Mojsije otišao iz pustih moapskih ravnica na goru Nebo,+ navrh Pisge,+ koja je nasuprot Jerihonu.+ I Jehova mu je pokazao svu zemlju: područje od Gileada do Dana,+  svu Naftalijevu zemlju, Efrajimovu i Manašeovu zemlju, svu Judinu zemlju do zapadnog mora*+  te Negeb+ i jordansku ravnicu*,+ uključujući i dolinu oko Jerihona, grada palmi, sve do Soara.+  Tada mu je Jehova rekao: “To je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu: ‘Dat ću je tvom potomstvu.’+ Dopustio sam ti da je vidiš svojim očima, ali nećeš ući u nju.”+  Potom je Jehovin sluga Mojsije umro ondje u Moabu, kao što je Jehova rekao.+  I on* ga je pokopao u dolini u Moabu, nasuprot Bet-Peoru. Ni dan-danas nitko ne zna gdje je njegov grob.+  Mojsije je imao 120 godina kad je umro.+ Vid mu nije oslabio niti ga je snaga izdala.  Izraelski narod oplakivao je Mojsija 30 dana+ u pustim moapskim ravnicama. Potom je završilo razdoblje u kojem su oplakivali Mojsija i tugovali za njim.  A Nunov sin Jošua bio je pun mudrosti* jer je Mojsije položio ruku na njega.+ Izraelci su ga slušali i činili su onako kako je Jehova zapovjedio Mojsiju.+ 10  Ali u Izraelu se više nikad nije pojavio prorok kao što je bio Mojsije,+ s kojim je Jehova razgovarao* licem u lice.+ 11  Mojsije je učinio sve znakove i čuda koja mu je Jehova rekao da učini na faraonu, na svim njegovim slugama i na svoj njegovoj zemlji kad ga je poslao u Egipat.+ 12  I Mojsije je pred cijelim Izraelom činio moćna i zadivljujuća djela.+

Bilješke

Odnosno Velikog mora, Sredozemnog mora.
Odnosno područje koje obuhvaća južni dio Jordanske doline.
Po svemu sudeći, riječ je o Bogu.
Ili: “mudrosti koju mu je dao Božji duh”.
Dosl.: “kojeg je Jehova poznavao”.