Ponovljeni zakon 31:1-30

31  Potom je Mojsije stao pred sve Izraelce i rekao im ove riječi:  “Meni je danas 120 godina.+ Više vas ne mogu voditi jer mi je Jehova rekao: ‘Nećeš prijeći Jordan.’+  Jehova, vaš Bog, ići će pred vama. On će pred vama istrijebiti one narode, a vi ćete zauzeti njihovu zemlju.+ Jošua će vas voditi,+ kao što je rekao Jehova.  Jehova će zatrti one narode kao što je zatro amorejske kraljeve Sihona+ i Oga+ te uništio njihovu zemlju.+  Jehova će ih predati vama u ruke, a vi s njima postupite točno onako kako sam vam zapovjedio.+  Budite hrabri i jaki!+ Ne bojte ih se i ne plašite ih+ se jer Jehova, vaš Bog, ide s vama. Neće vas napustiti niti će vas ostaviti.”+  Mojsije je zatim pozvao Jošuu i rekao mu pred cijelim Izraelom: “Budi hrabar i jak+ jer ćeš ti dovesti ovaj narod u zemlju za koju se Jehova zakleo njihovim precima da će im je dati i ti ćeš im je predati u nasljedstvo.+  Jehova ide pred tobom. On će biti s tobom+ i neće te napustiti niti te ostaviti. Ne boj se i ne plaši se!”+  Potom je Mojsije napisao ovaj Zakon+ i dao ga svećenicima, Levijevcima, koji su nosili kovčeg Jehovinog saveza, i svim izraelskim starješinama. 10  I Mojsije im je zapovjedio: “Na kraju svake sedme godine, godine opraštanja dugova,+ u propisano vrijeme, na Blagdan sjenica*,+ 11  kad svi Izraelci dođu pred Jehovu, vašeg Boga,+ na mjesto koje će on izabrati, pročitajte ovaj Zakon pred svim Izraelcima da ga mogu čuti.+ 12  Skupite narod+ – muškarce, žene, djecu i došljake koji žive u vašim gradovima – da ga čuju, da uče o Jehovi, vašem Bogu, da ga se boje i da se savjesno drže svih riječi ovog Zakona. 13  Tada će njihovi sinovi koji još ne poznaju taj Zakon slušati+ i učiti da se boje Jehove, vašeg Boga, sve dok živite u zemlji u koju idete preko Jordana kako biste je zaposjeli.”+ 14  Potom je Jehova rekao Mojsiju: “Evo, bliži se vrijeme da umreš.+ Pozovi Jošuu pa dođite pred šator sastanka da ga postavim za vođu.”+ Tako su Mojsije i Jošua došli pred šator sastanka. 15  Tada se Jehova pojavio pred šatorom u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u šator.+ 16  I Jehova je rekao Mojsiju: “Uskoro ćeš umrijeti*, a ovaj će narod početi štovati tuđe bogove*, bogove naroda koji žive u zemlji u koju idu.+ Ostavit će me+ i prekršit će savez koji sam sklopio s njima.+ 17  Tada ću se razgnjeviti na njih,+ pa ću ih ostaviti+ i okrenuti lice od njih.+ Neću ih ni pogledati sve dok ne budu uništeni. A kad ih snađu mnoga zla i nevolje,+ reći će: ‘Nisu li nas ove nevolje snašle zato što naš Bog nije među nama?’+ 18  Ali ja ih ni tada neću pogledati zbog sveg zla koje čine time što štuju druge bogove.+ 19  A sada zapišite ovu pjesmu+ i pobrinite se da je Izraelci nauče.+ Neka je izraelski narod nauči pa će ona služiti kao moj svjedok protiv njih.+ 20  Kad ih dovedem u zemlju za koju sam se zakleo njihovim precima da ću im je dati+ – zemlju u kojoj teče med i mlijeko+ – pa kad budu jeli do sita i živjeli u blagostanju*,+ počet će štovati druge bogove i služiti im, a mene će prezreti i prekršit će moj savez.+ 21  Kad ih snađu mnoga zla i nevolje,+ ta će pjesma svjedočiti protiv njih (njihovi je potomci ne smiju zaboraviti). Jer dobro znam čemu su skloni već danas,+ a još ih nisam ni doveo u zemlju za koju sam se zakleo da ću im je dati.” 22  Tako je Mojsije tog dana zapisao tu pjesmu i pobrinuo se da je Izraelci nauče. 23  Bog je Nunovog sina Jošuu postavio za vođu+ te mu rekao: “Budi hrabar i jak+ jer ćeš ti dovesti Izraelce u zemlju za koju sam se zakleo da ću im je dati,+ a ja ću biti s tobom.” 24  Kad je Mojsije zapisao u knjigu sve riječi ovog Zakona,+ 25  zapovjedio je Levijevcima koji su nosili kovčeg Jehovinog saveza: 26  “Uzmite ovu knjigu Zakona+ i stavite je uz kovčeg+ saveza Jehove, svog Boga, da bude ondje kao svjedok protiv vas, Izraelci. 27  Jer ja dobro znam koliko ste buntovni+ i nepokorni*.+ Ako se toliko bunite protiv Jehove dok sam ja još među vama, koliko ćete se tek buniti kad umrem! 28  Sazovite sve starješine svojih plemena i svoje upravitelje pa neka dođu k meni da pred njima kažem ove riječi i da za svjedoke protiv njih uzmem nebo i zemlju.+ 29  Jer znam da ćete se nakon moje smrti iskvariti+ i da ćete skrenuti s puta kojim sam vam zapovjedio da idete. I naposljetku će vas snaći nevolja,+ jer ćete činiti ono što je zlo u Jehovinim očima i vrijeđat ćete ga svojim djelima.” 30  I dok ga je sav izraelski narod* slušao, Mojsije je od početka do kraja izgovorio riječi ove pjesme:+

Bilješke

Ili: “činiti duhovni blud s tuđim bogovima”.
Dosl.: “počinuti sa svojim praocima”.
Dosl.: “ugojili se”.
Dosl.: “tvrdovrati”.
Ili: “skupština”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.