Ponovljeni zakon 3:1-29

3  Potom smo pošli Bašanskim putem. Bašanski kralj Og izašao je pred nas s cijelom svojom vojskom kako bi se sukobio s nama kod Edreja.+  A Jehova mi je rekao: ‘Ne boj ga se jer ću u tvoje ruke predati njega, svu njegovu vojsku i njegovu zemlju. Učini s njim onako kako si učinio s amorejskim kraljem Sihonom, koji je živio u Hešbonu.’  Tako nam je Jehova, naš Bog, predao u ruke i bašanskog kralja Oga sa svom njegovom vojskom. Sve smo ih pobili tako da nitko od njegovih ljudi nije ostao na životu.  Tada smo osvojili sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im nismo oteli – 60 gradova u cijelom argopskom kraju, u Ogovom kraljevstvu u Bašanu.+  Svi ti gradovi bili su utvrđeni visokim zidinama, vratima i zasunima. Osvojili smo i vrlo mnogo neutvrđenih mjesta.  U tom smo kraju učinili isto što i u zemlji hešbonskog kralja Sihona: uništili smo sve gradove i pobili njihove stanovnike – muškarce, žene i djecu.+  A za sebe smo uzeli svu stoku i plijen iz tih gradova.  Tako smo zauzeli zemlju dvojice amorejskih kraljeva+ koji su bili u jordanskom kraju, od doline* Arnona do gore Hermona+  (Sidonci su tu goru zvali Sirjon, a Amorejci su je zvali Senir), 10  sve gradove na visoravni, cijeli Gilead i cijeli Bašan sve do Saleke i Edreja,+ gradova u Ogovom kraljevstvu u Bašanu. 11  Bašanski kralj Og bio je posljednji od Refaimaca. (Njegov je odar* bio načinjen od željeza* i još uvijek se nalazi u amonskom gradu Rabi. Dug je 9 lakata*, a širok 4 lakta, prema uobičajenoj mjeri za lakat.) 12  To je zemlja koju smo tada zaposjeli. Ona se proteže od Aroera,+ koji leži na rubu doline Arnona, i obuhvaća polovinu gileadskih brda. Gradove na tom području dao sam Rubenovcima i Gadovcima.+ 13  Ostali dio Gileada i cijeli Bašan, koji su pripadali Ogovom kraljevstvu, dao sam polovini Manašeovog plemena.+ Cijeli argopski kraj, koji je u Bašanu, bio je poznat kao refaimska zemlja. 14  Manašeov potomak Jair+ zauzeo je cijeli argopski kraj+ sve do granice s Gešurcima i Maakaćanima.+ Sela u tom dijelu Bašana nazvao je po sebi – Havot-Jair*.+ Tako se zovu i danas. 15  A Makiru sam dao Gilead.+ 16  Rubenovcima i Gadovcima+ dao sam područje od Gileada do doline Arnona – sredina doline je granica – i do doline Jaboka, koja je granica s Amoncima, 17  te Arabu, Jordan i njegovu istočnu obalu, od Kinereta do mora Arabe (to jest Slanog mora*), koje se nalazi pod obroncima Pisge prema istoku.+ 18  Tada sam vam zapovjedio: ‘Jehova, vaš Bog, dao vam je da zaposjednete ovu zemlju. Neka svi vaši hrabri ljudi uzmu oružje i prijeđu rijeku ispred svoje braće Izraelaca.+ 19  Neka samo vaše žene, vaša djeca i vaša stoka (znam da imate mnogo stoke) ostanu u gradovima koje sam vam dao 20  sve dok Jehova vašoj braći ne podari mir, kao što ga je dao i vama, i dok oni ne zaposjednu zemlju koju im Jehova, vaš Bog, daje s druge strane Jordana. Neka se potom svaki od vas vrati na svoj posjed koji sam mu dao.’+ 21  U to sam vrijeme zapovjedio Jošui:+ ‘Na svoje si oči vidio što je Jehova, naš Bog, učinio onoj dvojici kraljeva. Jehova će isto učiniti svim kraljevstvima u koja dođeš.+ 22  Ne bojte ih se jer se Jehova, vaš Bog, bori za vas.’+ 23  Tada sam počeo preklinjati Jehovu: 24  ‘Svevišnji Gospodine Jehova! Ti si svom sluzi počeo pokazivati svoju veličinu i moć*.+ Jer koji bog na nebu ili na zemlji čini tako moćna djela kao ti?+ 25  Molim te, daj da prijeđem Jordan i da vidim tu dobru zemlju s druge strane rijeke, ta krasna brda i Libanon.’+ 26  Ali Jehova se još uvijek gnjevio na mene zbog vas+ i nije me uslišio. I Jehova mi je rekao: ‘Dosta! Ne govori mi više o tome! 27  Popni se navrh Pisge+ i pogledaj na zapad, sjever, jug i istok te promotri tu zemlju, jer preko Jordana nikad nećeš prijeći.+ 28  Postavi Jošuu za vođu,+ ohrabri ga i ojačaj, jer će on prijeći rijeku+ na čelu ovog naroda i pod njegovim će vodstvom narod naslijediti zemlju koju ćeš vidjeti.’ 29  Sve se to događalo dok smo bili u dolini nasuprot Bet-Peoru.+

Bilješke

Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Ili: “sarkofag; lijes”.
Moguće i: “crnog bazalta”.
Lakat je imao 44,5 centimetara. Vidi dodatak B14.
“Havot-Jair” znači “Jairova šatorska sela”.
Odnosno Mrtvog mora.
Dosl.: “moćnu ruku”.