Ponovljeni zakon 27:1-26

27  Potom je Mojsije s izraelskim starješinama zapovjedio narodu: “Držite se svih zapovijedi koje vam danas dajem.  Kad prijeđete Jordan i uđete u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog, postavite veliko kamenje i nanesite na njega žbuku*.+  I napišite na njemu sve riječi ovog Zakona kad prijeđete rijeku kako biste ušli u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog, zemlju u kojoj teče med i mlijeko, kao što vam je obećao Jehova, Bog vaših predaka.+  Kad prijeđete Jordan, postavite to kamenje na gori Ebalu+ i nanesite na njega žbuku, kao što vam danas zapovijedam.  Usto sagradite ondje žrtvenik Jehovi, svom Bogu, žrtvenik od kamenja koje niste obradili željeznim alatom.+  Sagradite žrtvenik Jehovi, svom Bogu, od neklesanog kamenja i prinesite na njemu žrtve paljenice Jehovi, svom Bogu.  Prinesite i žrtve zajedništva+ i jedite ih ondje+ te se radujte pred Jehovom, svojim Bogom.+  A na kamenju čitko uklešite sve riječi ovog Zakona.”+  Zatim je Mojsije sa svećenicima, Levijevcima, rekao cijelom Izraelu: “Šuti i slušaj, Izraele! Danas ste postali narod Jehove, svog Boga.+ 10  Slušajte Jehovu, svog Boga, i držite se njegovih zapovijedi+ i njegovih uredbi koje vam danas dajem.” 11  Mojsije je tog dana zapovjedio narodu: 12  “Kad prijeđete Jordan, neka ova plemena stanu na gori Gerizimu+ da narodu izriču blagoslove: Šimunovo, Levijevo, Judino, Isakarovo, Josipovo i Benjaminovo pleme. 13  A ova neka stanu na gori Ebalu+ da izriču prokletstva: Rubenovo, Gadovo, Ašerovo, Zebulunovo, Danovo i Naftalijevo pleme. 14  A Levijevci neka jakim glasom kažu svim Izraelcima:+ 15  ‘Proklet bio čovjek koji načini rezbareni ili lijevani* kip+ – nešto što je odvratno Jehovi,+ što je djelo nekog zanatlije* – i postavi ga na skriveno mjesto.’ (A sav narod neka nato kaže: ‘Amen!’*) 16  ‘Proklet bio onaj tko prezire svog oca ili svoju majku.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 17  ‘Proklet bio onaj tko pomakne oznake za među svog bližnjeg.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 18  ‘Proklet bio onaj tko slijepca navede da pođe krivim putem.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 19  ‘Proklet bio onaj tko izvrće pravdu+ došljaku, djetetu bez oca* i udovici.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 20  ‘Proklet bio onaj tko se upusti u spolne odnose sa ženom svog oca, jer je nanio sramotu svom ocu.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 21  ‘Proklet bio onaj tko se upusti u spolno općenje s nekom životinjom.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 22  ‘Proklet bio onaj tko se upusti u spolne odnose sa svojom sestrom, sa kćeri svog oca ili kćeri svoje majke.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 23  ‘Proklet bio onaj tko se upusti u spolne odnose sa svojom punicom.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 24  ‘Proklet bio onaj tko iz zasjede ubije svog bližnjeg.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 25  ‘Proklet bio onaj tko primi novac* kako bi oduzeo život nevinom čovjeku*.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’) 26  ‘Proklet bio onaj tko se ne drži riječi ovog Zakona i ne postupa po njima.’+ (A sav narod neka kaže: ‘Amen!’)

Bilješke

Ili: “premažite ga vapnom”.
Ili: “Neka bude tako!”
Ili: “čovjeka koji obrađuje drvo i metal”.
Ili: “metalni”.
Ili: “siročetu”.
Ili: “mito”.
Ili: “prolio krv nevine duše”.