Ponovljeni zakon 16:1-22

16  Imajte na umu da u mjesecu abibu* trebate slaviti Pashu u čast Jehovi, svom Bogu,+ jer vas je u mjesecu abibu Jehova, vaš Bog, po noći izveo iz Egipta.+  Prinesite kao pashalnu žrtvu Jehovi,+ svom Bogu, grlo sitne i krupne stoke,+ na mjestu koje Jehova izabere da se ondje slavi* njegovo ime.+  S njom nemojte jesti ništa što u sebi ima kvasca.+ Sedam dana jedite beskvasni kruh, nevoljnički kruh, jer ste u žurbi izašli iz Egipta.+ Činite to kako biste se cijeli život sjećali dana kad ste izašli iz Egipta.+  Sedam dana ne smije biti ukvasanog tijesta nigdje na vašem području+ i ništa od mesa koje ćete žrtvovati uvečer prvog dana ne smijete ostavljati preko noći, do sljedećeg jutra.+  Ne smijete prinijeti pashalnu žrtvu u bilo kojem od gradova koje vam daje Jehova, vaš Bog,  nego je trebate prinijeti na mjestu koje Jehova, vaš Bog, izabere da se ondje slavi njegovo ime. Prinesite pashalnu žrtvu uvečer, čim zađe sunce,+ na dan kad ste izašli iz Egipta.  Pripremite je i pojedite+ na mjestu koje izabere Jehova, vaš Bog,+ a ujutro se vratite u svoje šatore.  Šest dana jedite beskvasni kruh, a sedmog dana održite svečani skup u čast Jehovi, svom Bogu. Nemojte raditi nikakav posao.+  Izbrojite sedam tjedana. Započnite brojati od dana kad srpom počnete žeti žito.+ 10  Potom slavite Blagdan tjedana u čast Jehovi, svom Bogu,+ prinoseći dragovoljnu žrtvu, u skladu s tim koliko vas je blagoslovio Jehova, vaš Bog.+ 11  I radujte se pred Jehovom, svojim Bogom, na mjestu koje Jehova, vaš Bog, izabere da se ondje slavi njegovo ime. Radujte se i vi, i vaši sinovi, i vaše kćeri, i vaši robovi, i vaše robinje, i svi Levijevci koji žive u vašim gradovima te došljaci, djeca bez oca* i udovice koji žive među vama.+ 12  Sjetite se da ste bili robovi u Egiptu.+ Držite se tih uredbi i postupajte po njima. 13  Sedam dana slavite Blagdan sjenica*+ kad pokupite žito sa svog gumna te ulje i vino iz svog tijeska. 14  Radujte se na svoj blagdan,+ vi i vaši sinovi i vaše kćeri, vaši robovi i vaše robinje te Levijevci, došljaci, djeca bez oca i udovice koji žive u vašim gradovima. 15  Sedam dana slavite blagdan+ u čast Jehovi, svom Bogu, na mjestu koje Jehova izabere, jer će Jehova, vaš Bog, blagosloviti svaku vašu žetvu i sve što činite,+ pa ćete biti veoma radosni.+ 16  Triput godišnje neka svi muškarci iz vašeg naroda dođu pred Jehovu, vašeg Boga, na mjesto koje će on izabrati: na Blagdan beskvasnih kruhova,+ na Blagdan tjedana+ i na Blagdan sjenica.+ Neka nitko od njih ne dođe pred Jehovu praznih ruku. 17  Neka svatko prinese dar u skladu s tim koliko ga je blagoslovio Jehova, njegov Bog.+ 18  Postavite suce+ i upravitelje u svakom plemenu, u svim gradovima koje vam daje Jehova, vaš Bog, da pravedno sude narodu. 19  Ne izvrćite pravdu,+ ne budite pristrani+ i ne primajte mito jer mito zasljepljuje oči mudrima+ i izvrće riječi pravednima. 20  Uvijek se držite pravde+ da ostanete na životu i da zaposjednete zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog. 21  Ne sadite nikakvo drvo da vam služi kao obredno deblo*+ kod žrtvenika Jehove, svog Boga, koji ćete načiniti. 22  Ne postavljajte nikakav obredni stup+ jer Jehova, vaš Bog, to mrzi.

Bilješke

Ili: “da ondje prebiva”.
Ili: “siročad”.