Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Pjesma nad pjesmama

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8

Pregled sadržaja

 • SULAMKA U TABORU KRALJA SALAMUNA (1:1⁠–⁠3:5)

  • 1

   • Pjesma nad pjesmama (1)

   • Sulamka (2⁠–⁠7)

   • Kćeri jeruzalemske (8)

   • Kralj (9⁠–⁠11)

    • “Načinit ćemo ti zlatni nakit” (11)

   • Sulamka (12⁠–⁠14)

    • “Meni je moj dragi kao vrećica mirisne smirne” (13)

   • Pastir (15)

    • “Kako si lijepa, ljubljena moja!”

   • Sulamka (16, 17)

    • “Kako si lijep i mio, dragi moj!” (16)

  • 2

   • Sulamka (1)

    • “Ja sam tek šafran”

   • Pastir (2)

    • “Kao ljiljan (...), takva je moja ljubljena”

   • Sulamka (3⁠–⁠14)

    • “Ne pobuđujte ljubav u meni kad se sama nije probudila!” (7)

    • Sulamka ponavlja pastirove riječi (10b⁠–⁠14)

     • “Ljepotice moja, pođi sa mnom!” (10b, 13)

   • Sulamkina braća (15)

    • “Pohvatajte lisice”

   • Sulamka (16, 17)

    • “Moj dragi pripada meni, a ja njemu” (16)

  • 3

   • Sulamka (1⁠–⁠5)

    • “Noću sam (...) mislila na onoga kojeg ljubim” (1)

 • SULAMKA U JERUZALEMU (3:6⁠–⁠8:4)

  • 3

  • 4

   • Pastir (1⁠–⁠5)

    • “Kako si lijepa, ljubljena moja!” (1)

   • Sulamka (6)

   • Pastir (7⁠–⁠16a)

    • “Zarobila si mi srce, (...) nevjesto moja” (9)

   • Sulamka (16b)

  • 5

   • Pastir (1a)

   • Žene iz Jeruzalema (1b)

    • “Opijte se ljubavlju!”

   • Sulamka (2⁠–⁠8)

    • Priča što je sanjala

   • Kćeri jeruzalemske (9)

    • “Po čemu je tvoj dragi bolji od drugih?”

   • Sulamka (10⁠–⁠16)

    • “Ističe se među deset tisuća” (10)

  • 6

   • Kćeri jeruzalemske (1)

   • Sulamka (2, 3)

    • “Ja pripadam svom dragom, a moj dragi pripada meni” (3)

   • Kralj (4⁠–⁠10)

    • “Lijepa si kao Tirsa” (4)

    • Ponavlja riječi žena (10)

   • Sulamka (11, 12)

   • Kralj (i drugi) (13a)

   • Sulamka (13b)

   • Kralj (i drugi) (13c)

  • 7

   • Kralj (1⁠–⁠9a)

    • “Kako si ljupka, ljubljena moja” (6)

   • Sulamka (9b⁠–⁠13)

    • “Ja pripadam svom dragom, a on žudi za mnom” (10)

  • 8

 • SULAMKA SE VRAĆA, OSTALA VJERNA SVOM PASTIRU (8:5⁠–⁠14)

  • 8

   • Sulamkina braća (5a)

    • “Tko je djevojka (...) naslonjena na svoga dragog?”

   • Sulamka (5b⁠–⁠7)

    • “Ljubav je jaka kao smrt” (6)

   • Sulamkina braća (8, 9)

    • “Ako bude poput zida, (...) a ako bude poput vrata...” (9)

   • Sulamka (10⁠–⁠12)

    • “Ja sam zid” (10)

   • Pastir (13)

    • “Prijatelji slušaju tvoj glas. Daj da ga i ja čujem!”

   • Sulamka (14)

    • “Budi hitar kao gazela”