Otkrivenje 9:1-21

9  Peti je anđeo zatrubio.+ Tada sam vidio zvijezdu koja je pala s neba na zemlju. Ona je dobila ključ od bezdana.+  Otvorila je bezdan, a iz njega se podignuo dim kao dim iz velike peći te su sunce i zrak potamnjeli+ od dima iz bezdana.  Iz dima su izašli skakavci i raširili se po zemlji+ te su dobili moć kakvu imaju zemaljski škorpioni.  Dobili su zapovijed da ne naude travi na zemlji ni ikakvoj biljci ni ikakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju Božji pečat na čelu.+  Skakavci su dobili ovlasti da ih muče pet mjeseci, ali nisu ih smjeli ubiti. Muke koje su oni trpjeli* bile su poput onih koje čovjek trpi kad ga ubode škorpion.+  U te dane ljudi će tražiti smrt, ali je neće naći. Željet će umrijeti, ali smrt će bježati od njih.  Skakavci su izgledali kao konji pripremljeni za bitku.+ Na glavama su imali nešto kao zlatne krune, lica su im bila kao ljudska lica,  kosa im je bila kao ženska kosa, a zubi su im bili kao lavlji zubi.+  Na prsima su imali oklope nalik željeznim oklopima. Lepet njihovih krila bio je kao tutnjava bojnih kola s konjima koja jure u bitku.+ 10  Imali su repove s bodljom kao škorpioni, a u repovima im je bila moć da pet mjeseci nanose bol ljudima.+ 11  Nad sobom su imali kralja, anđela bezdana.+ On se na hebrejskom zvao Abadon*, a na grčkom se zvao Apolion*. 12  Jedan je “jao” prošao. Ali gle, nakon svega toga dolaze još dva “jao”.+ 13  Šesti je anđeo+ zatrubio.+ Tada sam čuo glas koji je dopirao iz rogova zlatnog žrtvenika+ što je pred Bogom. 14  Glas je rekao šestom anđelu koji je imao trubu: “Odveži četiri anđela svezana na velikoj rijeci Eufratu.”+ 15  I četiri anđela, koja su bila spremna za određeni sat, dan, mjesec i godinu, bila su odvezana da pobiju trećinu ljudi. 16  Broj konjanika u vojsci iznosio je dvije mirijade mirijada* – čuo sam taj broj. 17  Konji i njihovi jahači koje sam vidio u viđenju izgledali su ovako: Na prsima su imali oklope crvene kao plamen, plave kao hijacint i žute kao sumpor. Glave konja bile su kao lavlje glave,+ a iz usta su im izlazili vatra, dim i sumpor. 18  Trećina ljudi poginula je od te tri nevolje – od vatre, dima i sumpora koji su izlazili iz njihovih usta. 19  Jer konjima je moć bila u ustima i u repovima. Naime, repovi su im izgledali poput zmija i imali su glave te su tim repovima nanosili bol. 20  A ostali ljudi, oni koji nisu poginuli od tih nevolja, nisu se pokajali za djela svojih ruku – nisu prestali štovati demone ni idole od zlata, srebra, bakra, kamena i drva, koji ne mogu ni vidjeti, ni čuti, ni hodati.+ 21  Nisu se pokajali ni za svoje grijehe: ubojstva, vračanje*, blud* i krađe.

Bilješke

Moguće i: “Muke koje su im zadavali”.
“Apolion” znači “uništavatelj”.
“Abadon” znači “uništenje; propast”.
Ili: “20 000 puta 10 000”, odnosno 200 000 000.
Ili: “prizivanje duhova; okultizam”. Vidi izraz “prizivanje duhova” u Rječniku.
Grčki: porneía. Vidi Rječnik.