Otkrivenje 13:1-18

13  I stao je* na morskom pijesku. Tada sam vidio kako iz mora+ izlazi zvijer+ s deset rogova i sedam glava. Na rogovima je imala deset kruna*, a na glavama hulna imena.  Zvijer koju sam vidio bila je nalik leopardu, ali šape su joj bile poput medvjeđih, a usta poput lavljih. Zmaj+ je dao zvijeri moć, prijestolje i veliku vlast.+  Izgledalo je kao da joj je jedna glava smrtno ranjena, ali smrtna rana joj je zacijeljela.+ I cijela je zemlja zadivljeno slijedila zvijer.  Ljudi su se poklonili* zmaju jer je dao vlast zvijeri. Poklonili su se i zvijeri, govoreći: “Tko je kao zvijer i tko se može boriti s njom?”  Dobila je usta koja su govorila ohole riječi i hule i dobila je vlast da djeluje 42 mjeseca.+  I otvorila je usta da huli+ na Boga, na njegovo ime i na njegovo prebivalište – na one koji prebivaju na nebu.+  Bilo joj je dopušteno da se zarati sa svetima i da ih pobijedi.+ Dobila je vlast nad svakim plemenom, pukom, jezikom i narodom.  I klanjat će joj se* svi koji žive na zemlji. Od postanka svijeta nikome od njih ime nije zapisano u svitku života.+ Taj svitak pripada Janjetu koje je bilo zaklano.+  Tko ima uši, neka čuje!+ 10  Ako je netko određen za zarobljeništvo, otići će u zarobljeništvo. Ako netko ubije nekoga mačem*, bit će ubijen mačem.+ Zato svetima+ treba ustrajnost+ i vjera.+ 11  Tada sam vidio jednu drugu zvijer kako izlazi iz zemlje. Imala je dva roga kao janje, ali govorila je kao zmaj.+ 12  Provodila je svu vlast prve zvijeri+ u njenoj nazočnosti. Navodila je zemlju i njene stanovnike da se klanjaju* prvoj zvijeri, kojoj je smrtna rana zacijeljela.+ 13  Činila je velika čuda, čak je spuštala vatru s neba na zemlju naočigled ljudi. 14  Zavodila je one koji žive na zemlji čudima koja joj je bilo dopušteno činiti u nazočnosti zvijeri i govorila je onima koji žive na zemlji da načine kip+ zvijeri koja je imala ranu od mača, ali je preživjela.+ 15  I bilo joj je dopušteno da udahne život* kipu zvijeri, kako bi kip zvijeri mogao govoriti i zapovjediti da budu pobijeni svi koji mu se ne žele klanjati*. 16  Prisiljavala je sve ljude – male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove – da prime žig na desnicu ili na čelo+ 17  kako nitko ne bi mogao kupovati ni prodavati osim onoga tko ima žig, bilo ime+ zvijeri bilo broj njenog imena.+ 18  Za ovo je potrebna mudrost: Neka onaj tko je razuman izračuna broj zvijeri, jer to je čovjekov* broj. Njen je broj 666.+

Bilješke

Misli se na zmaja.
Ili: “dijadema”.
Ili: “iskazali štovanje”.
Ili: “štovat će je”.
Moguće i: “Ako netko treba biti ubijen mačem”.
Ili: “da štuju”.
Ili: “duh”.
Ili: “koji ga ne žele štovati”.
Ili: “ljudski”.