Nehemija 8:1-18

8  I sav se narod složno okupio na trgu koji je pred Vodenim vratima.+ I rekli su prepisivaču* Ezri+ da donese knjigu Mojsijevog zakona,+ koji je Jehova dao Izraelu.+  Stoga je svećenik Ezra prvog dana sedmog mjeseca+ donio Zakon pred okupljeni narod*,+ pred muškarce, žene i sve koji su mogli razumjeti ono što čuju.  I čitao je naglas iz njega+ na trgu koji je pred Vodenim vratima od svanuća do podneva pred muškarcima, ženama i svima koji su mogli razumjeti. Narod je pažljivo slušao+ čitanje knjige Zakona.  Prepisivač Ezra stajao je na drvenom postolju načinjenom za tu priliku. Njemu zdesna stajali su Matitija, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a slijeva Pedaja, Mišael, Malkija,+ Hašum, Haš-Badana, Zaharija i Mešulam.  Ezra je otvorio knjigu. Sav ga je narod mogao vidjeti jer je stajao poviše naroda. Kad ju je otvorio, svi su ustali.  Tada je Ezra izrekao hvalu Jehovi, velikom i pravom Bogu, a sav je narod podignutih ruku odgovorio: “Amen!* Amen!”+ Potom su se poklonili i pali ničice pred Jehovom.  A leviti Ješua, Bani, Šerebija,+ Jamin, Akub, Šabetaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarija, Jozabad,+ Hanan i Pelaja objašnjavali su Zakon narodu,+ a narod je stajao.  I čitali su naglas iz knjige, iz Zakona pravog Boga, te su ga tumačili i objašnjavali njegov smisao. Tako su pomagali narodu da razumije pročitano.+  Potom su Nehemija, koji je tada bio upravitelj*, Ezra,+ koji je bio svećenik i prepisivač, i leviti koji su poučavali narod rekli cijelom narodu: “Ovaj je dan svet Jehovi, vašem Bogu.+ Ne tugujte i ne plačite!” To su rekli zato što je sav narod plakao dok je slušao riječi Zakona. 10  A Nehemija im je još rekao: “Idite, jedite najbolja jela i pijte slatka pića i pošaljite hranu na dar+ onima koji nemaju ništa za jelo jer je ovaj dan svet našem Gospodinu. I ne budite žalosni jer radost koju Jehova daje vaša je utvrda*.” 11  I leviti su umirivali narod, govoreći: “Nemojte plakati, jer je ovaj dan svet. Nemojte biti žalosni.” 12  Tako je sav narod otišao da jede i pije i da šalje hranu na dar i da održi radosno slavlje+ jer su razumjeli riječi koje su im bile objavljene.+ 13  A drugog su se dana poglavari rodova cijelog naroda, svećenici i leviti okupili oko prepisivača Ezre da nastave razmatrati riječi Zakona. 14  I našli su zapisano u Zakonu da je Jehova preko Mojsija zapovjedio Izraelcima da borave u sjenicama* za vrijeme blagdana u sedmom mjesecu+ 15  te da objave i oglase+ po svim svojim gradovima i po Jeruzalemu: “Idite u brda i donesite zelene grane s masline, bora, mirte, palme i ostalog drveća te načinite sjenice, kako je zapisano.” 16  I narod je otišao i donio grane te su načinili sebi sjenice, svaki na svom krovu, a i u svojim dvorištima, u dvorištima doma pravog Boga,+ na trgu kod Vodenih vrata+ i na trgu kod Efrajimovih vrata.+ 17  Tako su svi koji su se vratili iz zarobljeništva načinili sjenice i boravili u njima. A Izraelci nisu tako činili od vremena Nunovog sina Jošue+ sve do tog dana, pa je njihova radost bila vrlo velika.+ 18  I svaki se dan čitala knjiga Zakona pravog Boga,+ od prvog dana do posljednjeg dana. Sedam su dana slavili blagdan, a osmog je dana bio svečani skup, kako je bilo propisano.+

Bilješke

Ili: “pisaru”.
Ili: “pred skupštinu”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.
Ili: “Neka bude tako!”
Ili: “tiršata”. Perzijska titula upravitelja pokrajine.
Ili: “snaga”.