Nehemija 7:1-73

7  Kad su zidine bile obnovljene,+ odmah sam namjestio vratna krila.+ Potom su bili postavljeni vratari,+ pjevači+ i leviti.+  Zapovjedništvo nad Jeruzalemom povjerio sam svom bratu Hananiju+ te Hananiji, zapovjedniku Utvrde,+ jer je on bio vrlo pouzdan čovjek i bojao se pravog Boga+ više od mnogih drugih.  I rekao sam im: “Jeruzalemska vrata ne smiju se otvarati dok sunce ne upeče. Neka vratari koji ondje budu stajali zatvore vrata i navuku zasun. I neka Jeruzalemljani stražare, svaki na svom mjestu i svaki pred svojom kućom.”  Grad je bio prostran i velik, ali u njemu je živjelo malo ljudi+ i kuće još nisu bile sagrađene.  A moj me Bog potaknuo* da sakupim dostojanstvenike, namjesnike i narod kako bi se upisali u rodoslovni popis.+ Tada sam našao knjigu rodoslovlja onih koji su se prvi vratili i zapazio da u njoj piše:  Ovo su stanovnici pokrajine koji su se vratili iz zarobljeništva, oni koje je babilonski kralj Nebukadnezar*+ odveo u izgnanstvo+ i koji su se kasnije vratili u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad,+  oni koji su došli sa Zerubabelom,+ Ješuom,+ Nehemijom, Azarijom, Raamijom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom i Baanahom. Ovo je broj muškaraca iz Izraela koji su se vratili:+  Paroševih sinova 2172;  Šefatijinih sinova 372; 10  Arahovih sinova+ 652; 11  Pahat-Moabovih sinova,+ od Ješuinih i Joabovih sinova,+ 2818; 12  Elamovih sinova+ 1254; 13  Zatuovih sinova 845; 14  Zakajevih sinova 760; 15  Binujevih sinova 648; 16  Bebajevih sinova 628; 17  Azgadovih sinova 2322; 18  Adonikamovih sinova 667; 19  Bigvajevih sinova 2067; 20  Adinovih sinova 655; 21  Aterovih sinova, od Ezekije, 98; 22  Hašumovih sinova 328; 23  Besajevih sinova 324; 24  Harifovih sinova 112; 25  ljudi iz Gibeona+ 95; 26  ljudi iz Betlehema i Netofe 188; 27  ljudi iz Anatota+ 128; 28  ljudi iz Bet-Azmaveta 42; 29  ljudi iz Kirijat-Jearima,+ Kefire i Beerota+ 743; 30  ljudi iz Rame i Gebe+ 621; 31  ljudi iz Mikmasa+ 122; 32  ljudi iz Betela+ i Aja+ 123; 33  ljudi iz drugog Neba 52; 34  sinova drugog Elama 1254; 35  Harimovih sinova 320; 36  ljudi iz Jerihona 345; 37  ljudi iz Loda, Hadida i Ona+ 721; 38  Senaahovih sinova 3930. 39  Svećenika:+ Jedajinih sinova iz Ješuine porodice 973; 40  Imerovih sinova 1052; 41  Pašhurovih sinova+ 1247; 42  Harimovih+ sinova 1017. 43  Levita:+ Ješuinih sinova iz Kadmielove porodice,+ od Hodevinih sinova, 74. 44  Pjevača:+ Asafovih+ sinova 148. 45  Vratara:+ Šalumovih sinova, Aterovih sinova, Talmonovih sinova, Akubovih+ sinova, Hatitinih sinova i Šobajevih sinova 138. 46  Hramskih slugu*:+ Sihinih sinova, Hasufinih sinova, Tabaotovih sinova, 47  Kerosovih sinova, Sijinih sinova, Padonovih sinova, 48  Lebaninih sinova, Hagabinih sinova, Šalmajevih sinova, 49  Hananovih sinova, Gidelovih sinova, Gaharovih sinova, 50  Reajinih sinova, Resinovih sinova, Nekodinih sinova, 51  Gazamovih sinova, Uzinih sinova, Paseahovih sinova, 52  Bezajevih sinova, Meunimovih sinova, Nefušesimovih sinova, 53  Bakbukovih sinova, Hakufinih sinova, Harhurovih sinova, 54  Baslitovih sinova, Mehidinih sinova, Haršinih sinova, 55  Barkosovih sinova, Siserinih sinova, Temahovih sinova, 56  Nesiahovih sinova, Hatifinih sinova. 57  Sinova Salamunovih slugu:+ Sotajevih sinova, Soferetovih sinova, Peridinih sinova, 58  Jaalinih sinova, Darkonovih sinova, Gidelovih sinova, 59  Šefatijinih sinova, Hatilovih sinova, Pokeret-Hasebajimovih sinova, Amonovih sinova. 60  Svih hramskih slugu+ i sinova Salamunovih slugu bilo je 392. 61  A ovo su oni koji su pošli iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera, ali nisu mogli dokazati iz kojeg su roda i kojeg su porijekla, odnosno jesu li Izraelci:+ 62  Delajini sinovi, Tobijini sinovi, Nekodini sinovi, njih 642. 63  A od svećenika: Habajini sinovi, Hakosovi sinovi,+ sinovi Barzilaja, koji je uzeo za ženu jednu od kćeri Gileadovca Barzilaja+ te je bio prozvan njihovim imenom. 64  Oni su pretraživali rodoslovne popise da bi dokazali svoje porijeklo, ali nisu mogli pronaći imena svojih obitelji, pa nisu smjeli služiti kao svećenici*.+ 65  Upravitelj*+ im je zabranio jesti ono što je posebno sveto+ sve dok se ne pojavi svećenik koji bi za to mogao pitati Boga pomoću Urima i Tumima.+ 66  Svih koji su se vratili ukupno je bilo 42 360,+ 67  ne računajući njihove robove i robinje,+ kojih je bilo 7337. Bilo je i 245 pjevača i pjevačica.+ 68  Imali su 736 konja, 245 mula, 69  435 deva i 6720 magaraca. 70  Neki poglavari rodova dali su prilog za posao.+ I upravitelj je dao u riznicu 1000 zlatnih drahmi*, 50 zdjela te 530 svećeničkih haljina.+ 71  A neki od poglavara rodova u riznicu su za gradnju dali 20 000 zlatnih drahmi te 2200 mina* srebra. 72  Ostali je narod dao 20 000 zlatnih drahmi, 2000 mina srebra te 67 svećeničkih haljina. 73  Svećenici, leviti, vratari, pjevači,+ hramski sluge i ostali Izraelci nastanili su se u svojim gradovima.+ Tako su, kad je došao sedmi mjesec,+ svi Izraelci bili u svojim gradovima.+

Bilješke

Dosl.: “moj mi je Bog stavio u srce”.
Ili: “Nabukodonozor”.
Ili: “Netina”. Dosl.: “Darovanih”.
Ili: “pa su bili isključeni iz svećeničke službe kao da su okaljani”.
Ili: “Tiršata”. Perzijska titula upravitelja pokrajine.
Općenito se smatra da je drahma jednaka zlatnom perzijskom dariku koji je težio 8,4 grama. Ova se drahma razlikuje od one koja se spominje u grčkim knjigama Biblije. Vidi dodatak B14.
Mina koja se spominje u hebrejskom dijelu Biblije imala je 570 grama. Vidi dodatak B14.