Nehemija 3:1-32

3  Tada su veliki svećenik Elijašib+ i njegova braća svećenici počeli graditi Ovčja vrata.+ Posvetili su ih*+ i postavili vratna krila, posvetili su taj dio zida sve do Kule Meaha+ i do Hananelove kule.+  Do njih su gradili ljudi iz Jerihona,+ a do njih je gradio Imrijev sin Zakur.  Hasenaahovi sinovi gradili su Riblja vrata.+ Izradili su drveni okvir,+ a onda postavili vratna krila, klinove i zasune.  Do njih je zidine popravljao Urijin sin Meremot,+ Hakosov unuk, do njega je radio Berekijin sin Mešulam,+ Mešezabelov unuk, a do njega Baanin sin Sadok.  Do njega su radili Tekoanci,+ ali njihovim je uglednicima bilo ispod časti raditi* pod vodstvom onih koji su nadgledali posao.  Paseahov sin Jojada i Besodejin sin Mešulam popravljali su Vrata starog grada.+ Oni su izradili drveni okvir, a onda postavili vratna krila, klinove i zasune.  Do njih su popravke obavljali Gibeonjanin+ Melatija i Meronoćanin Jadon, ljudi iz Gibeona i Mispe,+ koji su bili pod vlašću upravitelja Prekorječja*.+  Do njih je radio Harhajin sin Uziel, jedan od zlatara, a do njega Hananija, jedan od onih koji prave mirisna ulja. Oni su popločili* Jeruzalem sve do Širokog zida.+  Do njih je radio Hurov sin Refaja, poglavar polovine jeruzalemskog okruga. 10  Do njega je radio Harumafov sin Jedaja pred svojom kućom, a do njega je radio Hašabnejin sin Hatuš. 11  Harimov sin+ Malkija i Pahat-Moabov sin+ Hašub popravljali su sljedeći dio*, uključujući i Kulu krušnih peći.+ 12  Do njih je radio Halohešev sin Šalum, poglavar polovine jeruzalemskog okruga, sa svojim kćerima. 13  Hanun i stanovnici Zanoaha+ popravljali su Dolinska vrata.+ Izgradili su ih, a onda su postavili vratna krila, klinove i zasune. Usto su izgradili i 1000 lakata* zida sve do Smetlišnih vrata.+ 14  Rekabov sin Malkija, poglavar okruga Bet-Hakerema,+ popravljao je Smetlišna vrata. On ih je izgradio te postavio vratna krila, klinove i zasune. 15  Kolhozin sin Šalun, poglavar okruga Mispe,+ popravljao je Izvorska vrata.+ On ih je izgradio, natkrio i postavio vratna krila, klinove i zasune. Usto je popravljao zid kod Kanalskog jezerca+ uz Kraljev vrt+ do Stepenica+ koje silaze iz Davidovog grada.+ 16  Do njega je radio Azbukov sin Nehemija, poglavar polovine okruga Bet-Sura,+ od mjesta nasuprot Davidovim grobnicama+ do umjetnog jezerca+ i do Kuće junaka. 17  Do njega su radili leviti pod vodstvom Banijevog sina Rehuma. Do njega je za svoj okrug radio Hašabija, poglavar polovine okruga Keile.+ 18  Do njega su radila njihova braća leviti pod vodstvom Henadadovog sina Bavaja, poglavara polovine okruga Keile. 19  A do njega je Ješuin sin+ Ezer, poglavar Mispe, popravljao sljedeći dio, kod uspona kojim se ide do Oružarnice, kod Potpornja.+ 20  Do njega je Zabajev+ sin Baruh marljivo radio i popravljao sljedeći dio, od Potpornja do ulaza u kuću velikog svećenika Elijašiba.+ 21  Do njega je Urijin sin Meremot,+ Hakosov unuk, popravljao sljedeći dio, od ulaza u Elijašibovu kuću do kraja Elijašibove kuće. 22  Do njega su radili svećenici, ljudi iz jordanske ravnice*.+ 23  Do njih su radili Benjamin i Hašub pred svojim kućama. Do njih je radio Maasejin sin Azarija, Ananijin unuk, blizu svoje kuće. 24  Do njega je Henadadov sin Binuj popravljao sljedeći dio od Azarijine kuće do Potpornja+ i do ugla. 25  Do njega je Uzajev sin Palal radio kod Potpornja i gornje kule koja se izdiže iznad kraljevskog dvora,+ a nalazi se uz Stražarsko dvorište.+ Do njega je radio Parošev sin+ Pedaja. 26  A hramski sluge*+ koji su živjeli na Ofelu+ popravljali su zid sve do Vodenih vrata+ na istoku i do isturene kule. 27  Do njih su Tekoanci+ popravljali sljedeći dio kod velike isturene kule, sve do ofelskog zida. 28  Svećenici su radili poviše Konjskih vrata,+ svaki pred svojom kućom. 29  Do njih je radio Imerov sin Sadok+ pred svojom kućom. Do njega je radio Šekanijin sin Šemaja, čuvar Istočnih vrata.+ 30  Do njega su Šelemijin sin Hananija i Hanun, šesti Salafov sin, popravljali sljedeći dio. Do njih je radio Berekijin sin Mešulam+ pred svojom kućom*. 31  Do njega je Malkija, koji je pripadao zlatarskoj udruzi, popravljao sve do prebivališta hramskih slugu+ i trgovaca, kod Nadgledničkih vrata, i sve do gornje sobe na uglu. 32  A između gornje sobe na uglu i Ovčjih vrata+ popravke su vršili zlatari i trgovci.

Bilješke

Ili: “Svečano su ih otvorili”.
Ili: “njihovi uglednici nisu prignuli vrat na službu”.
Ili: “područja s druge strane Rijeke”. Izraz se odnosi na područje zapadno od Eufrata.
Ili: “popločili kamenim pločama”.
Ili: “dio koji je bio određen mjerom”.
Otprilike 445 metara. Vidi dodatak B14.
Odnosno područja koje obuhvaća južni dio Jordanske doline i proteže se sve do Soara. Moguće i: “iz obližnjeg okruga”.
Ili: “netini”. Dosl.: “darovani”.
Ili: “sobom; odajom”.