Nehemija 11:1-36

11  Narodni poglavari nastanili su se u Jeruzalemu,+ a ostali je narod izvlačio ždrijeb+ kako bi se na svakih deset Izraelaca izabrao jedan koji će se sa svojom obitelji nastaniti u svetom gradu Jeruzalemu. A preostalih devet ostalo je u drugim gradovima.  I narod je blagoslovio sve ljude koji su se dragovoljno nastanili u Jeruzalemu.  A ovo su poglavari iz pokrajine koji su se nastanili u Jeruzalemu. (Ostali Izraelci, svećenici, leviti, hramski sluge*+ i sinovi Salamunovih slugu+ nastanili su se u drugim gradovima Jude, svaki na svom posjedu u svom gradu.+  Osim toga, u Jeruzalemu su se nastanili neki iz Judinog i Benjaminovog plemena.) Iz Judinog plemena: Ataja, sin Uzije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Šefatije, Mahalalelovog sina, jedan od Peresovih potomaka,+  i Maaseja, sin Baruha, sina Kolhozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, Zaharijinog sina, iz porodice Šelinaca.  Svih Peresovih potomaka koji su se nastanili u Jeruzalemu bilo je 468 ljudi sposobnih za boj.  A iz Benjaminovog plemena: Salu,+ sin Mešulama, sina Joeda, sina Pedaje, sina Kolaje, sina Maaseje, sina Itiela, Ješajinog sina,  zatim Gabajev i Salajev dom, ukupno 928 ljudi.  Zikrijev sin Joel bio im je nadglednik, a Hasenuin sin Juda bio je njegov zamjenik u gradu. 10  Od svećenika: Jojaribov sin Jedaja, Jakin,+ 11  Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubovog+ sina, predstojnik doma* pravog Boga, 12  i njihova braća koja su obavljala posao u domu, njih 822, i Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pašhura,+ Malkijinog sina, 13  i njegova braća, poglavari rodova, njih 242, i Amašaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, Imerovog sina, 14  i njihova braća, koji su bili silni i odvažni ljudi, njih 128, a njihov je nadglednik bio Zabdiel, član ugledne obitelji. 15  Od levita: Šemaja,+ sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabije, Bunijevog sina, 16  i Šabetaj+ i Jozabad,+ levitski poglavari, koji su nadgledali vanjske poslove u domu pravog Boga, 17  i Matanija,+ sin Mike, sina Zabdija, Asafovog sina,+ koji je ravnao zborom i predvodio upućivanje hvala u molitvi,+ i Bakbukija, njegov pomoćnik, i Abda, sin Šamue, sina Galala, Jedutunovog+ sina. 18  Svih levita u svetom gradu bilo je 284. 19  A vratari su bili Akub, Talmon+ i njihova braća koja su čuvala stražu na vratima, njih 172. 20  A ostali Izraelci, svećenici i leviti nastanili su se po svim drugim Judinim gradovima, svaki na svom naslijeđenom posjedu*. 21  Hramski sluge+ živjeli su na Ofelu,+ a Siha i Gišpa bili su nadglednici hramskim slugama. 22  A nadglednik levita u Jeruzalemu bio je Uzi, sin Banija, sina Hašabije, sina Matanije,+ Mikinog sina, jedan od Asafovih potomaka, pjevača. On je nadgledao posao u domu pravog Boga. 23  Za pjevače je bila izdana kraljeva zapovijed+ prema kojoj je bilo određeno da se svakodnevno podmiruju njihove potrebe. 24  Mešezabelov sin Petahija, potomak Judinog sina Zeraha, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom. 25  A u mjestima oko kojih su bila polja nastanili su se neki iz Judinog plemena: u Kirijat-Arbi+ i okolnim gradovima, u Dibonu i okolnim gradovima, u Jekabseelu+ i okolnim mjestima, 26  u Ješui, u Moladi,+ u Bet-Peletu,+ 27  u Hasar-Šualu,+ u Beer-Šebi i njenim okolnim gradovima, 28  u Siklagu,+ u Mekoni i njenim okolnim gradovima, 29  u En-Rimonu,+ u Sori+ i u Jarmutu, 30  u Zanoahu+ i u Adulamu te njihovim okolnim mjestima, u Lakišu+ i njegovim poljima te u Azeki+ i njenim okolnim gradovima. Nastanili su se* od Beer-Šebe sve do doline Hinoma.+ 31  A ljudi iz Benjaminovog plemena naselili su se u Gebi,+ Mikmašu, Aji, Betelu+ i njegovim okolnim gradovima, 32  Anatotu,+ Nobu,+ Ananiji, 33  Hasoru, Rami,+ Gitajimu, 34  Hadidu, Seboimu, Nebalatu, 35  Lodu i Onu,+ dolini zanatlija*. 36  A neke skupine levita iz Jude naselile su se na području Benjaminovog plemena.

Bilješke

Ili: “netini”. Dosl.: “darovani”.
Ili: “hrama”.
Ili: “svom nasljedstvu”.
Ili: “Podigli su tabore”.
Moguće i: “Onu i dolini zanatlija”.