Matej 9:1-38

9  Tada je Isus ušao u lađu, otplovio na drugu stranu mora i došao u svoj grad.+  I donijeli su mu uzetog čovjeka koji je ležao na nosilima. Vidjevši njihovu vjeru, Isus je rekao uzetome*: “Samo hrabro, sine! Oprošteni su ti grijesi.”+  A neki pismoznanci rekli su u sebi: “Ovaj huli.”  Isus je znao što misle, pa im je rekao: “Zašto vam je srce puno zlih misli?+  Pa je li lakše reći ‘Oprošteni su ti grijesi’ ili ‘Ustani i hodaj’?+  No da biste znali da Sin Čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe...” Tada se okrenuo prema uzetome i rekao mu: “Ustani, uzmi svoja nosila i pođi kući!”+  I čovjek je ustao te otišao kući.  A kad je narod to vidio, ispunio se strahopoštovanjem i slavio Boga, koji je dao takvu vlast ljudima.  Dok je odlazio odande, Isus je ugledao čovjeka koji se zvao Matej kako sjedi na mjestu gdje se sakuplja porez te mu je rekao: “Pođi za mnom!”* On je odmah ustao i pošao za njim.+ 10  Kasnije, dok je Isus bio u Matejevoj kući i jeo za stolom, došli su mnogi poreznici i grešnici te su se njemu i njegovim učenicima pridružili za stolom.+ 11  Kad su farizeji to vidjeli, rekli su njegovim učenicima: “Zašto vaš učitelj jede s poreznicima i grešnicima?”+ 12  Isus ih je čuo, pa je rekao: “Liječnika ne trebaju zdravi, nego bolesni.+ 13  Stoga idite i dobro razmislite što znače riječi: ‘Hoću milosrđe, a ne žrtvu.’+ Jer nisam došao pozvati pravednike, nego grešnike.” 14  Tada su mu prišli Ivanovi učenici i upitali ga: “Zašto mi i farizeji postimo, a tvoji učenici ne poste?”+ 15  Nato im je Isus rekao: “Imaju li mladoženjini prijatelji razloga tugovati dok je mladoženja+ s njima? Ali doći će vrijeme kad će mladoženja biti uzet od njih+ i tada će oni postiti. 16  Nitko na staru haljinu ne prišiva zakrpu od nove tkanine*, jer bi se zakrpa skupila i poderala haljinu, pa bi rupa postala još veća.+ 17  Ni novo se vino ne stavlja u stare mjehove. Inače bi se mjehovi proderali, pa bi se vino prolilo i mjehovi propali. Naprotiv, novo se vino stavlja u nove mjehove, pa se oboje sačuva.” 18  Dok im je to govorio, pristupio mu je neki poglavar, poklonio mu se* i rekao: “Kći mi je već sigurno umrla, ali dođi i položi ruku na nju, pa će oživjeti.”+ 19  Tada je Isus ustao i pošao za njim sa svojim učenicima. 20  A neka žena koja je 12 godina bolovala od krvarenja+ prišla mu je odostraga i dotaknula rub njegove haljine,+ 21  jer je mislila: “Ako samo dotaknem njegovu haljinu, ozdravit ću.” 22  Isus se okrenuo i ugledao je te rekao: “Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera ozdravila.”+ I žena je istog trena ozdravila.+ 23  Kad je ušao u poglavarevu kuću i ugledao frulaše kako sviraju pogrebnu glazbu i mnoštvo ljudi kako glasno nariče,+ 24  Isus je rekao: “Izađite, jer djevojčica nije umrla, nego spava.”+ A oni su ga počeli ismijavati. 25  Kad je mnoštvo izašlo, ušao je k djevojčici i uzeo je za ruku,+ a ona je ustala.+ 26  Vijest o tome proširila se po cijelom tom kraju. 27  Dok je Isus odlazio odande, slijedila su ga dva slijepca,+ vičući: “Smiluj nam se, Sine Davidov!” 28  Kad je ušao u jednu kuću, slijepci su mu prišli i Isus ih je upitao: “Vjerujete li da to mogu učiniti?”+ A oni su mu odgovorili: “Da, Gospodine.” 29  Tada im je dotaknuo oči+ i rekao: “Budući da ste pokazali vjeru, neka bude kako ste tražili.” 30  I oni su progledali. A Isus im je strogo zapovjedio: “Pazite da za ovo nitko ne sazna!”+ 31  Ali kad su otišli, raširili su glas o njemu po cijelom tom kraju. 32  Čim su oni otišli, ljudi su mu doveli nijemog čovjeka koji je bio opsjednut demonom.+ 33  Kad je Isus istjerao demona, nijemi je čovjek progovorio.+ Mnoštvo je bilo zadivljeno i govorilo je: “Takvo što nikad se nije vidjelo u Izraelu.”+ 34  Ali farizeji su govorili: “Istjeruje demone uz pomoć vladara demonā!”+ 35  Isus je počeo obilaziti sve gradove i sela te je poučavao u sinagogama, propovijedao dobru vijest o Kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć.+ 36  Vidjevši sve te ljude, sažalio se na njih+ jer su bili izmučeni i zapostavljeni* kao ovce bez pastira.+ 37  Tada je rekao svojim učenicima: “Žetva je velika, a radnika je malo.+ 38  Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu.”+

Bilješke

Ili: “paraliziranome”.
Ili: “Budi moj sljedbenik!”
Odnosno tkanine koja još nije oprana, pa se nije skupila.
Ili: “kleknuo pred njega”.
Ili: “oderane kože i rasijani”.