Matej 27:1-66

27  Kad je svanulo jutro, svi svećenički glavari i narodni starješine održali su vijeće da se dogovore kako da pogube Isusa.+  Nakon što su ga svezali, odveli su ga i predali upravitelju Pilatu.+  Kad je Juda, koji ga je izdao, vidio da je Isus osuđen, osjetio je grižnju savjesti, pa je svećeničkim glavarima i starješinama vratio 30 srebrnjaka,+  govoreći: “Sagriješio sam kad sam izdao nedužnog čovjeka*.” Oni su rekli: “Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!”  Tada je bacio srebrnjake u hram, a potom je otišao odande i objesio se.+  A svećenički glavari uzeli su srebrnjake i rekli: “Ne smijemo ih staviti u svetu riznicu, jer su okaljani krvlju*.”  Nakon što su se posavjetovali, kupili su za taj novac lončarevo polje da se ondje sahranjuju stranci.  Stoga se to polje zove Krvava njiva+ sve do današnjeg dana.  Tada se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka Jeremije*: “I uzeli su 30 srebrnjaka, cijenu određenu za čovjeka. Toliko je on vrijedio u očima Izraelaca. 10  Tim su novcem kupili lončarevo polje, kako mi je zapovjedio Jehova*.”+ 11  A Isus je bio doveden pred upravitelja. On ga je upitao: “Jesi li ti židovski kralj?” Isus je odgovorio: “Ti sam to kažeš.”+ 12  Ali dok su ga svećenički glavari i starješine optuživali, on nije odgovarao.+ 13  Tada mu je Pilat rekao: “Zar ne čuješ kakve sve optužbe iznose protiv tebe?” 14  No on mu nije odgovorio, nije rekao ni jednu riječ, pa se upravitelj silno čudio. 15  A upravitelj je imao običaj na svaki blagdan pustiti jednog zatvorenika, onog kojeg bi narod zatražio.+ 16  Upravo je tada u zatvoru bio ozloglašeni zločinac po imenu Baraba. 17  Kad se narod okupio, Pilat ih je upitao: “Koga hoćete da vam pustim – Barabu ili Isusa kojeg nazivaju Kristom?” 18  Naime, znao je da su ga predali iz zavisti. 19  Osim toga, dok je sjedio na sudačkoj stolici, njegova mu je žena poručila: “Nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas silno uznemirena zbog onog što sam noćas sanjala o njemu.” 20  No svećenički glavari i starješine nagovorili su narod neka traži da se Baraba pusti,+ a Isus pogubi.+ 21  Tada ih je upravitelj opet upitao: “Kojeg od ove dvojice hoćete da vam pustim?” Odgovorili su: “Barabu.” 22  A Pilat ih je upitao: “Što da onda učinim s Isusom kojeg nazivaju Kristom?” Nato su svi rekli: “Na stup s njim!”+ 23  On je odvratio: “Zašto? Kakvo je zlo učinio?” No oni su još jače vikali: “Na stup s njim!”+ 24  Kad je Pilat vidio da ne može ništa učiniti, nego da je metež sve veći, uzeo je vodu i oprao ruke pred narodom, govoreći: “Nisam kriv za krv ovog čovjeka. To je vaša stvar.” 25  Nato je sav narod odvratio: “Neka mi i naša djeca budemo krivi za njegovu krv!”+ 26  Tada im je pustio Barabu, a Isusa je dao izbičevati+ te ga je predao da bude pribijen na stup.+ 27  Potom su upraviteljevi vojnici odveli Isusa u upraviteljevu palaču i okupili oko njega cijelu četu.+ 28  Svukli su ga i ogrnuli grimiznim plaštem,+ 29  ispleli su krunu od trnja i stavili mu je na glavu, a u desnicu su mu stavili trsku. Klečeći pred njim, rugali su mu se: “Zdravo*, kralju židovski!” 30  Pljuvali su na njega+ te su uzeli trsku i počeli ga udarati po glavi. 31  Kad su mu se prestali izrugivati, skinuli su mu plašt i obukli mu njegove haljine te ga odveli da ga pribiju na stup.+ 32  Dok su izlazili iz grada, naišli su na nekog čovjeka iz Cirene po imenu Šimun. Njega su prisilili da ponese stup na koji je Isus trebao biti pribijen*.+ 33  I došli su na mjesto koje se zove Golgota, što znači “lubanja”.+ 34  Ondje su Isusu dali vino pomiješano s gorkim biljem*.+ Ali kad ga je okusio, nije htio piti. 35  Kad su ga pribili na stup, izvlačili su ždrijeb kako bi među sobom razdijelili njegove haljine.+ 36  I sjedili su ondje i čuvali ga. 37  Iznad glave stavili su mu natpis na kojem je pisalo za što je optužen: “Ovo je Isus, židovski kralj.”+ 38  Tada su uz njega na stup stavili dvojicu razbojnika – jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva.+ 39  A prolaznici su ga vrijeđali,+ podrugljivo odmahujući glavom+ 40  i govoreći: “Ti koji kažeš da možeš razvaliti hram i sagraditi ga za tri dana,+ spasi samog sebe! Ako si Božji sin, siđi sa stupa!”+ 41  Tako su mu se rugali i svećenički glavari, pismoznanci i starješine, govoreći:+ 42  “Druge je spasio, a sebe ne može spasiti! On je kralj Izraela!+ Neka sada siđe sa stupa i povjerovat ćemo u njega! 43  Uzdao se u Boga, pa neka ga on sad izbavi ako mu je drag!+ Jer rekao je: ‘Ja sam Božji Sin.’”+ 44  Tako su mu se rugali čak i razbojnici koji su bili pored njega na stupu.+ 45  A u šesti sat* spustila se tama na cijelu zemlju i potrajala je sve do devetog sata*.+ 46  Oko devetog sata Isus je povikao na sav glas: “Eli, Eli, lama sabahtani?” što znači: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”+ 47  To su čuli neki koji su ondje stajali, pa su rekli: “Ovaj doziva Iliju.”+ 48  Jedan od njih odmah je otrčao, uzeo spužvu i natopio je uskislim vinom te je nataknuo na trsku i dao mu da pije.+ 49  Ali ostali su rekli: “Pusti ga! Da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.” 50  A Isus je opet glasno zavapio te izdahnuo*.+ 51  Tada se zavjesa svetišta+ razderala na dva dijela,+ od vrha do dna,+ i zemlja se potresla, a stijene su se raspuknule. 52  Grobovi su se otvorili te su iz njih ispala* mnoga mrtva tijela svetih 53  i mnogi su ih vidjeli. (Ljudi koji su došli s groblja nakon Isusovog uskrsnuća ušli su u sveti grad.) 54  A kad su stotnik i oni koji su s njim čuvali Isusa vidjeli potres i ono što se događalo, jako su se uplašili i rekli: “Ovo je zaista bio Božji Sin!”+ 55  Sve su to izdaleka promatrale mnoge žene koje su putovale s Isusom iz Galileje i pomagale mu.+ 56  Među njima su bile Marija Magdalena, zatim Jakovljeva i Josipova majka Marija te majka Zebedejevih sinova.+ 57  A kasno poslijepodne došao je neki bogati čovjek iz Arimateje po imenu Josip, koji je i sam bio Isusov učenik.+ 58  On je otišao k Pilatu i zatražio Isusovo tijelo.+ Tada je Pilat zapovjedio da mu ga predaju.+ 59  Josip je uzeo tijelo, umotao ga u čisto, fino platno+ 60  i položio u svoj novi grob,+ koji je bio isklesao u stijeni. Potom je navaljao velik kamen na ulaz u grob i otišao. 61  A Marija Magdalena i druga Marija ostale su ondje i sjedile pred grobom.+ 62  Sutradan, nakon dana pripreme*,+ pred Pilatom su se skupili svećenički glavari i farizeji, 63  govoreći: “Gospodine, sjetili smo se da je taj varalica još dok je bio živ rekao: ‘Uskrsnut ću nakon tri dana.’+ 64  Zato zapovjedi da se grob osigura do trećeg dana, da ne bi došli njegovi učenici i ukrali njegovo tijelo+ pa rekli narodu: ‘Ustao je iz mrtvih!’ Tako bi ta posljednja prijevara bila gora od prve.” 65  A Pilat im je rekao: “Evo vam straža! Idite i osigurajte grob kako znate.” 66  Nato su otišli i osigurali grob tako što su zapečatili kamen i postavili stražu.

Bilješke

Dosl.: “nedužnu krv”.
Dosl.: “cijena za krv”.
Citat se zapravo temelji na Za 11:12, 13. No u Matejevo vrijeme Jeremijina knjiga bila je prva u redoslijedu proročkih knjiga, pa se naziv “Jeremija” vjerojatno koristio za proročke knjige u cjelini, među koje spada i Zaharija.
Ili: “Živio”.
Ili: “da mu ponese mučenički stup”. Vidi izraz “mučenički stup” u Rječniku.
Dosl.: “sa žuči”.
Odnosno oko 12 sati.
Odnosno oko 15 sati.
Dosl.: “ispustio duh”.
Dosl.: “bila podignuta”.