Marko 6:1-56

6  Otišao je odande i došao u svoj zavičaj,+ a učenici su išli s njim.  Kad je došla subota*, počeo je poučavati u sinagogi. Mnogi koji su ga slušali bili su zadivljeni i govorili su: “Odakle ovom čovjeku sve to?+ Odakle mu takva mudrost i kako može činiti takva silna djela?+  Nije li on tesar,+ Marijin sin+ i brat Jakova,+ Josipa, Jude i Šimuna?+ Ne žive li i sve njegove sestre ovdje s nama?” I nisu htjeli vjerovati u njega.  A Isus im je rekao: “Proroka poštuju svagdje osim u njegovom zavičaju, među njegovom rodbinom i u njegovom domu.”+  Tako ondje nije učinio nikakvo silno djelo osim što je položio ruke na nekoliko bolesnih i izliječio ih.  I čudio se što nemaju vjere. Potom je obilazio tamošnja sela i poučavao ljude.+  Dozvao je dvanaestoricu i počeo ih slati dva po dva+ te im je dao vlast nad nečistim duhovima.+  Usto im je zapovjedio da na put ne nose ništa osim štapa – ni kruh, ni torbu, ni novac* u pojasu+  nego da obuju sandale te da ne nose dodatnu haljinu*. 10  Još im je rekao: “U koju god kuću uđete, ostanite ondje sve dok ne odete iz tog kraja.+ 11  A kad odlazite iz mjesta u kojem vas nisu primili niti vas poslušali, otresite prašinu s nogu – to će biti znak da ste ih upozorili*.”+ 12  Tako su apostoli krenuli i počeli propovijedati da se ljudi trebaju pokajati.+ 13  Istjerivali su mnoge demone+ te su mazali uljem mnoge bolesne i liječili ih. 14  Za to je čuo kralj Herod*, jer se svuda pričalo o Isusu. Neki su govorili: “Ivan Krstitelj uskrsnuo je od mrtvih i zato čini silna djela.”+ 15  Drugi su govorili: “To je Ilija.” Treći su pak govorili: “To je prorok poput onih proroka iz prošlosti.”+ 16  A kad je Herod to čuo, rekao je: “To je Ivan kojem sam odrubio glavu, on je uskrsnuo.” 17  Naime, sam je Herod zapovjedio da uhvate Ivana i da ga vezanog bace u zatvor zbog Herodijade, žene svog brata Filipa, kojom se bio oženio.+ 18  Jer Ivan je govorio Herodu: “Zakon ti ne dopušta da se oženiš ženom svog brata.”+ 19  Zato ga je Herodijada mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla 20  jer se Herod bojao Ivana i štitio ga je, znajući da je on pravedan i svet čovjek.+ Kad god ga je slušao, bio je u velikoj nedoumici što da učini s njim, ali i dalje ga je rado slušao. 21  Ali Herodijadi se pružila prilika da ostvari svoju zamisao kad je Herod na svoj rođendan+ priredio večeru svojim velikašima, tisućnicima i galilejskim uglednicima.+ 22  Kad je Herodijadina kći došla i zaplesala, jako se svidjela Herodu i njegovim gostima. Kralj je rekao djevojci: “Zatraži od mene što god hoćeš i ja ću ti to dati.” 23  Čak joj se zakleo: “Što god zatražiš od mene, ja ću ti to dati, pa bilo to i pola mog kraljevstva.” 24  Ona je izašla i upitala svoju majku: “Što da tražim?” A ona je odgovorila: “Glavu Ivana Krstitelja.” 25  Nato se djevojka žurno vratila kralju i zatražila: “Želim da mi odmah na pladnju daš glavu Ivana Krstitelja!”+ 26  Iako mu to nije bilo nimalo drago*, kralj je zbog zakletve i zbog gostiju nije htio odbiti. 27  Zato je odmah zapovjedio jednom stražaru da donese Ivanovu glavu. On je otišao i odrubio Ivanu glavu u zatvoru 28  te je donio na pladnju. Dao ju je djevojci, a djevojka ju je dala svojoj majci. 29  Kad su Ivanovi učenici čuli za to, došli su i uzeli njegovo tijelo te ga položili u grob. 30  A apostoli su se vratili Isusu i izvijestili ga o svemu što su činili i naučavali.+ 31  Tada im je rekao: “Pođite sa mnom na pusto mjesto i malo se odmorite.”+ Jer dolazilo je i odlazilo toliko ljudi da nisu imali vremena ni jesti. 32  Tako su lađom otplovili na neko pusto mjesto da budu sami.+ 33  Ali ljudi su ih vidjeli kako odlaze, pa su mnogi doznali za to i pohrlili pješice iz svih gradova te stigli onamo prije njih. 34  Kad je Isus izašao iz lađe, vidio je silno mnoštvo ljudi, pa se sažalio na njih+ jer su bili kao ovce bez pastira.+ I počeo ih je poučavati o mnogočemu.+ 35  Dan je bio na izmaku, pa su mu prišli učenici i rekli: “Ovo je mjesto pusto, a već je kasno.+ 36  Reci ljudima da se raziđu, pa neka odu u okolna sela i na imanja da si kupe nešto za jelo.”+ 37  On im je nato rekao: “Vi im dajte jesti.” A oni su ga upitali: “Želiš li da odemo kupiti kruha za 200 denara* i damo im jesti?”+ 38  On im je rekao: “Koliko kruhova imate? Idite i provjerite.” Kad su to učinili, kazali su: “Pet kruhova, a imamo i dvije ribe.”+ 39  Zatim je svima rekao neka posjedaju u skupinama po zelenoj travi.+ 40  I posjedali su u skupinama po 100 i po 50. 41  On je uzeo pet kruhova i dvije ribe, pogledao u nebo i izrekao blagoslov.+ Razlomio je kruhove i dao ih učenicima da ih podijele ljudima. Tako je svima podijelio i dvije ribe. 42  Svi su jeli i nasitili se. 43  Zatim su sakupili preostali kruh, 12 punih košara, a i ribu koja je preostala.+ 44  Među onima koji su jeli kruhove bilo je 5000 muškaraca. 45  Odmah nakon toga rekao je učenicima da uđu u lađu i odu na drugu stranu mora prema Betsaidi, a on je ostao kako bi narod poslao kući.+ 46  Oprostio se s njima te je otišao na goru da se moli.+ 47  Uvečer je lađa bila nasred mora, a on je bio sam na kopnu.+ 48  Kad ih je vidio kako jedva veslaju jer su plovili nasuprot vjetru, krenuo je prema njima oko četvrte noćne straže* hodajući po moru. Ali činilo se kao da će* proći pored njih. 49  Kad su ga ugledali kako hoda po moru, pomislili su: “To je utvara!” I počeli su vikati. 50  Jer svi su ga vidjeli i prestrašili se. Ali on im je odmah rekao: “Budite hrabri, ja sam! Ne bojte se!”+ 51  Tada je ušao k njima u lađu i vjetar je utihnuo. Kad su to vidjeli, silno su se zapanjili. 52  Naime, nisu shvatili što je značilo čudo s kruhovima. Njihovo srce još nije moglo sve to razumjeti. 53  Kad su prešli na drugu obalu, došli su u Genezaret i usidrili lađu u blizini.+ 54  Ali čim su izašli iz lađe, ljudi su ga prepoznali, 55  pa su se rastrčali po cijelom tom kraju i počeli na nosilima donositi bolesne onamo gdje su čuli da se on nalazi. 56  Po svim selima, gradovima i zaseocima u koje je dolazio ljudi su na trgove donosili bolesnike i oni su ga molili da dotaknu barem rub njegove haljine.+ I svi koji su mu dotaknuli rub haljine, ozdravili su.

Bilješke

Ili: “dan počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.
Dosl.: “bakar”.
Dosl.: “dvije haljine”.
Dosl.: “njima za svjedočanstvo”.
Odnosno Herod Antipa. Vidi Rječnik.
Dosl.: “Iako se jako ražalostio”.
Četvrta noćna straža počinjala je otprilike u 3 sata, a završavala otprilike u 6 sati, kad je izlazilo sunce.
Ili: “Ali htio je”.