Marko 15:1-47

15  Odmah u zoru svećenički glavari, starješine i pismoznanci – cijelo Sudbeno vijeće – okupili su se kako bi se posavjetovali. I svezali su Isusa te ga odveli i predali Pilatu.+  A Pilat ga je upitao: “Jesi li ti židovski kralj?”+ On mu je odgovorio: “Ti sam to kažeš.”+  Ali svećenički glavari optuživali su ga za mnogo toga.  Pilat ga je tada upitao: “Zar ništa ne odgovaraš?+ Pogledaj koliko optužbi iznose protiv tebe!”+  Ali Isus više ništa nije odgovorio, tako da se Pilat čudio.+  A na svaki blagdan pustio bi jednog zatvorenika, onog kojeg bi narod zatražio.+  U to je vrijeme u zatvoru bio čovjek po imenu Baraba. On je bio zatvoren s drugim pobunjenicima, koji su u pobuni počinili ubojstvo.  Narod se okupio i zatražio od Pilata da učini ono što je po običaju činio za njih.  On ih je upitao: “Želite li da vam pustim židovskog kralja?”+ 10  Naime, znao je da su ga svećenički glavari predali iz zavisti.+ 11  Ali svećenički glavari nahuškali su narod da traži neka im pusti Barabu.+ 12  Tada ih je Pilat opet upitao: “Što da onda učinim s ovim kojeg zovete židovskim kraljem?”+ 13  A oni su još jednom povikali: “Na stup s njim!”+ 14  Ali Pilat ih je upitao: “Zašto? Kakvo je zlo učinio?” No oni su još jače vikali: “Na stup s njim!”+ 15  Tada je Pilat, želeći ugoditi narodu, pustio Barabu, a Isusa je dao izbičevati+ te ga je predao da bude pribijen na stup.+ 16  Vojnici su ga odveli u dvorište upraviteljeve palače i sazvali cijelu četu.+ 17  Zaogrnuli su ga purpurom te ispleli krunu od trnja i stavili mu je na glavu. 18  I počeli su uzvikivati: “Zdravo*, kralju židovski!”+ 19  Udarali su ga trskom po glavi, pljuvali su na njega te su klečali pred njim i klanjali mu se. 20  Kad su mu se prestali izrugivati, skinuli su s njega purpurni plašt i obukli mu njegove haljine. Potom su ga izveli da ga pribiju na stup.+ 21  I prisilili su jednog prolaznika koji je dolazio s polja, nekog Šimuna iz Cirene, Aleksandrovog i Rufovog oca, da ponese stup na koji je Isus trebao biti pribijen*.+ 22  I doveli su ga na mjesto koje se zove Golgota, što znači “lubanja”.+ 23  Ondje su mu nudili vino s opojnom smirnom,+ ali on ga nije htio uzeti. 24  Zatim su ga pribili na stup, a onda su razdijelili njegove haljine među sobom izvlačeći za njih ždrijeb kako bi odredili tko će što uzeti.+ 25  A bio je treći sat* kad su ga pribili na stup. 26  Bio je postavljen i natpis na kojem je pisalo za što je optužen: “Židovski kralj.”+ 27  A uz njega su na stup stavili dvojicu razbojnika – jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva.+ 28  * —— 29  I prolaznici su ga vrijeđali, podrugljivo odmahujući glavom+ i govoreći: “Hajde, ti koji kažeš da možeš razvaliti hram i sagraditi ga za tri dana,+ 30  spasi samog sebe i siđi sa stupa!” 31  Tako su mu se rugali i svećenički glavari i pismoznanci, govoreći jedni drugima: “Druge je spasio, a sebe ne može spasiti!+ 32  Neka sada Krist, kralj Izraela, siđe sa stupa! Kad to vidimo, povjerovat ćemo u njega!”+ Rugali su mu se čak i oni koji su bili pored njega na stupu.+ 33  A u šesti sat* spustila se tama na cijelu zemlju i potrajala je sve do devetog sata*.+ 34  U deveti sat Isus je povikao na sav glas: “Eli, Eli, lama sabahtani?” što znači: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”+ 35  To su čuli neki koji su stajali u blizini, pa su rekli: “Slušajte, doziva Iliju.” 36  Tada je neki čovjek otrčao, natopio spužvu uskislim vinom, nataknuo je na trsku i dao mu da pije,+ govoreći: “Pustite ga! Da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine sa stupa.” 37  Ali Isus je glasno zavapio i izdahnuo.+ 38  Tada se zavjesa svetišta+ razderala na dva dijela, od vrha do dna.+ 39  A kad je stotnik* koji je stajao nasuprot njemu vidio što se zbilo kad je izdahnuo, rekao je: “Ovaj je čovjek zaista bio Božji Sin!”+ 40  Sve su to izdaleka promatrale i neke žene, među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Manjega i Josipa, te Saloma,+ 41  koje su putovale s Isusom i pomagale mu+ dok je bio u Galileji. Ondje su bile i mnoge druge žene koje su s njim došle u Jeruzalem. 42  Budući da je već bilo kasno poslijepodne, a usto i dan pripreme*, to jest dan prije subote*, 43  Josip iz Arimateje, ugledan član Vijeća koji je i sam čekao Božje kraljevstvo, odvažio se otići k Pilatu i zatražiti Isusovo tijelo.+ 44  A Pilat se pitao je li moguće da je Isus već mrtav, pa je dozvao stotnika i upitao ga je li on doista umro. 45  Kad mu je stotnik to potvrdio, dao je tijelo Josipu. 46  On je kupio fino platno te je skinuo tijelo sa stupa, umotao ga u platno i položio u grob+ koji je bio isklesan u stijeni. Potom je navaljao kamen na ulaz u grob.+ 47  A Marija Magdalena i Josipova majka Marija ostale su ondje i promatrale grob u koji su ga položili.+

Bilješke

Ili: “Živio”.
Ili: “da mu ponese mučenički stup”. Vidi izraz “mučenički stup” u Rječniku.
Odnosno oko 9 sati.
Odnosno oko 12 sati.
Odnosno oko 15 sati.
Ili: “centurion”.
Ili: “dana počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.