Malahija 3:1-18

 • Svevišnji Gospodin dolazi očistiti svoj hram (1⁠–⁠5)

  • Glasnik saveza (1)

 • Jehova potiče svoj narod da mu se vrati (6⁠–⁠12)

  • Jehova se ne mijenja (6)

  • “Vratite mi se, i ja ću se vratiti vama!” (7)

  • Donijeti čitavu desetinu, Jehova će izliti blagoslov (10)

 • Pravedni i zli (13⁠–⁠18)

  • Pred Bogom napisana knjiga sjećanja (16)

  • Razlika između pravednoga i zloga (18)

3  “Evo, šaljem svog glasnika i on će raščistiti* put preda mnom.+ I iznenada će Svevišnji Gospodin, kojeg tražite, doći u svoj hram.+ I doći će glasnik saveza, kojem se radujete. Sigurno će doći!” kaže Jehova nad vojskama.  “Ali tko će izdržati dan njegovog dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on će biti kao talioničareva vatra i kao lužina*+ perača* rublja.  I sjest će kao onaj koji tali i čisti srebro+ i očistit će Levijeve sinove. Pročistit će ih kao zlato i kao srebro, pa će oni prinositi Jehovi žrtveni dar u pravednosti.  I Jehovi će biti ugodan žrtveni dar Jude i Jeruzalema kao u davnim danima i pradavnim godinama.+  Doći ću k vama da vam sudim i spremno ću svjedočiti protiv vračara,+ protiv preljubnika, protiv onih koji se lažno zaklinju,+ protiv onih koji zakidaju najamnika,+ koji tlače udovicu i dijete bez oca*+ i protiv onih koji ne žele pomoći* došljaku.+ Oni me se ne boje”, kaže Jehova nad vojskama.  “Ja sam Jehova, ja se ne mijenjam.+ A vi ste Jakovljevi sinovi – zato vas nije nestalo.  Od vremena svojih predaka odstupate od mojih uredbi i ne držite ih se.+ Vratite mi se, i ja ću se vratiti vama!”+ kaže Jehova nad vojskama. A vi kažete: “Kako da se vratimo?”  “Zar će čovjek potkradati Boga? A vi mene potkradate.” I još kažete: “U čemu te potkradamo?” “U desetinama i u prilozima.  Vi ste prokleti* jer me potkradate – cijeli me narod potkrada. 10  Donesite čitavu desetinu* u spremište+ da bude hrane u mom domu.+ Iskušajte me u tome, molim vas”, kaže Jehova nad vojskama, “i vidite neću li vam otvoriti nebeske ustave+ i izliti na vas blagoslov – tako mnogo da nikome neće ništa nedostajati!”+ 11  “Radi vas ću odstraniti proždrljive kukce, pa vam oni neće uništavati plodove zemlje niti će vam loza u polju biti bez roda”,+ kaže Jehova nad vojskama. 12  “Svi će vas narodi nazvati sretnima+ jer ćete postati zemlja radosti”, kaže Jehova nad vojskama. 13  “Govorite teške riječi protiv mene”, kaže Jehova. A vi kažete: “Što mi to među sobom govorimo protiv tebe?”+ 14  “Vi govorite: ‘Uzaludno je služiti Bogu.+ Kakva je korist od toga da izvršavamo ono što smo mu dužni činiti i da Jehovi nad vojskama pokazujemo da smo žalosni zbog svojih grijeha? 15  Odsad ohole smatramo sretnima. Onima koji čine zlo dobro je u životu.+ Usuđuju se iskušavati Boga i prolaze nekažnjeno.’” 16  Tada su oni koji se boje Jehove razgovarali jedan s drugim, svaki sa svojim bližnjim, a Jehova ih je pažljivo slušao. I pred njim se napisala knjiga sjećanja+ o onima koji se boje Jehove i koji razmišljaju o njegovom imenu*.+ 17  “Oni će biti moji”,+ kaže Jehova nad vojskama, “u dan kad ih učinim svojim najdražim vlasništvom.+ I bit ću im milostiv kao što je čovjek milostiv svom sinu koji mu služi.+ 18  I opet ćete vidjeti razliku između pravednoga i zloga,+ između onoga tko služi Bogu i onoga tko mu ne služi.”

Bilješke

Ili: “pripremiti”.
Ili: “sapun”.
Ili: “bjelilaca”.
Ili: “siroče”.
Ili: “uskraćuju prava”.
Moguće i: “Proklinjete me prokletstvom”.
Ili: “sve desetine”.
Moguće i: “koji cijene njegovo ime”.