Luka 22:1-71

22  Približavao se Blagdan beskvasnih kruhova, zvan Pasha.+  Svećenički glavari i pismoznanci htjeli su ubiti Isusa, ali budući da su se bojali naroda,+ tražili su najbolji način kako da to učine.+  Tada je Sotona ušao u Judu Iskariota, koji je bio jedan od dvanaestorice.+  On je otišao razgovarati sa svećeničkim glavarima i hramskim zapovjednicima o tome kako da izda Isusa.+  Oni su se obradovali i dogovorili se da će mu dati srebrnog novca.+  Juda je pristao i počeo je tražiti priliku da ga izda kad ne bude naroda u blizini.  Došao je Blagdan* beskvasnih kruhova, kad je trebalo žrtvovati pashalnu žrtvu.+  Stoga je Isus poslao Petra i Ivana i rekao im: “Idite i pripremite nam pashalnu večeru.”+  Oni su ga upitali: “Gdje želiš da je pripremimo?” 10  Odgovorio im je: “Kad uđete u grad, u susret će vam izaći čovjek koji nosi vrč s vodom. Pođite s njim i uđite u kuću u koju on uđe.+ 11  I recite domaćinu te kuće: ‘Učitelj te pita: “Gdje je gostinska soba u kojoj mogu jesti pashalnu večeru sa svojim učenicima?”’ 12  On će vam pokazati veliku namještenu gornju sobu. Ondje je pripremite.” 13  Stoga su otišli i našli sve onako kako im je rekao. I pripremili su sve za Pashu. 14  Kad je došlo vrijeme, smjestio se za stol, a s njim i apostoli.+ 15  I rekao im je: “Žarko sam želio jesti s vama ovu pashalnu večeru prije svojih patnji. 16  Jer kažem vam, neću je ponovno jesti dok se u Božjem kraljevstvu ne ispuni sve što ona predočava.” 17  I uzeo je čašu, uputio zahvalu Bogu i rekao: “Uzmite je i dodajte jedan drugome. 18  Jer kažem vam, odsada više neću piti ono što se dobiva od vinove loze dok ne dođe Božje kraljevstvo.” 19  Potom je uzeo kruh,+ uputio zahvalu Bogu, razlomio kruh te im ga dao, govoreći: “Ovo predočava* moje tijelo+ koje će se dati za vas.+ Činite ovo u spomen na mene.”+ 20  Isto je učinio i s čašom vina nakon što su večerali. Rekao je: “Ova čaša predočava novi savez,+ koji će postati pravomoćan na temelju moje krvi,+ koja će se proliti za vas.+ 21  Ali znajte, moj je izdajnik sa mnom za stolom.+ 22  Jer Sin Čovječji odlazi, kao što je prorečeno,+ ali teško onom čovjeku koji ga izda!”+ 23  Tada su oni počeli raspravljati među sobom tko bi od njih mogao takvo što učiniti.+ 24  Osim toga, počeli su se žučno prepirati oko toga tko je od njih najveći.+ 25  Tada im je Isus rekao: “Kraljevi gospodare narodima i oni koji vladaju narodima nazivaju se dobrotvorima.+ 26  Ali vi ne budite takvi!+ Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi,+ a onaj koji predvodi neka bude kao onaj koji služi. 27  Jer tko je veći, onaj koji je za stolom ili onaj koji služi? Nije li onaj koji je za stolom? A ja sam među vama taj koji služi.+ 28  Ipak, vi ste ostali sa mnom+ u mojim kušnjama.+ 29  Zato ja sklapam s vama savez za kraljevstvo, kao što je moj Otac sa mnom sklopio savez,+ 30  da biste jeli i pili za mojim stolom u mom kraljevstvu+ te sjedili na prijestoljima+ i sudili 12 izraelskih plemena.+ 31  Šimune, Šimune, evo Sotona je zatražio da vas sve rešeta kao pšenicu.+ 32  Ali ja sam se usrdno molio za tebe da tvoja vjera ne oslabi.+ A ti, kad se vratiš, ojačaj svoju braću.”+ 33  Nato mu je Petar rekao: “Gospodine, spreman sam s tobom ići i u zatvor i u smrt!”+ 34  Ali on je odvratio: “Kažem ti, Petre, pijetao danas neće zakukurikati dok triput ne zaniječeš da me poznaješ.”+ 35  Još im je rekao: “Kad sam vas poslao propovijedati bez novca, bez torbe i bez sandala,+ je li vam išta nedostajalo?” Odgovorili su: “Nije!” 36  Zatim im je rekao: “Ali sada, tko ima novca, neka ga uzme, a tako i torbu. I tko nema mač, neka proda svoju haljinu i kupi ga. 37  Jer kažem vam da se na meni mora ispuniti ono što je napisano: ‘Bio je ubrojen među zločince*.’+ Te se riječi ispunjavaju na meni.”+ 38  Tada su rekli: “Gospodine, imamo ovdje dva mača!” A on im je odvratio: “Dovoljno je.” 39  Zatim je po svom običaju otišao na Maslinsku goru, a za njim su pošli i učenici.+ 40  Kad su došli onamo, rekao im je: “Molite se, da ne podlegnete iskušenju.”+ 41  A onda se od njih udaljio otprilike koliko se može baciti kamen pa je kleknuo i počeo se moliti: 42  “Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene! Ali neka ne bude moja volja, nego tvoja.”+ 43  Tada mu se ukazao anđeo s neba i jačao ga.+ 44  Proživljavao je tako tešku duševnu patnju da se molio još usrdnije.+ Znoj mu je postao kao kapi krvi koje su padale na zemlju. 45  Kad je završio s molitvom, ustao je i otišao do učenika te ih je našao kako spavaju, iscrpljeni od žalosti.+ 46  Rekao im je: “Zašto spavate? Ustanite i molite se, da ne podlegnete iskušenju.”+ 47  Dok je on još govorio, pojavila se svjetina koju je predvodio Juda, jedan od dvanaestorice. On je prišao Isusu da ga poljubi.+ 48  A Isus mu je rekao: “Juda, zar poljupcem izdaješ Sina Čovječjeg?” 49  Kad su učenici vidjeli što se događa, rekli su: “Gospodine, da ih napadnemo mačem?” 50  Uto je jedan od njih napao roba velikog svećenika i odsjekao mu desno uho.+ 51  Isus je tada rekao: “Dosta je bilo!” Zatim je dotaknuo čovjeku uho i izliječio ga. 52  A svećeničkim glavarima, hramskim zapovjednicima i starješinama koji su ga došli uhvatiti Isus je rekao: “Zar ste došli s mačevima i toljagama kao da sam razbojnik?+ 53  Svaki dan bio sam s vama u hramu,+ a niste me uhvatili.+ Ali ovo je vaš trenutak i vrijeme kad vlada tama.”+ 54  Tada su ga uhvatili i odveli+ u kuću velikog svećenika. A Petar ih je slijedio izdaleka.+ 55  Naložili su vatru usred dvorišta i sjeli oko nje, a Petar je sjeo među njih.+ 56  Kad ga je neka sluškinja vidjela kako sjedi u svjetlosti vatre, pažljivo ga je pogledala i rekla: “I ovaj je čovjek bio s njim!” 57  No on je to porekao: “Ne poznajem ga, ženo!” 58  Nedugo zatim vidio ga je netko drugi pa je rekao: “I ti si jedan od njih!” A Petar je odvratio: “Čovječe, nisam!”+ 59  Kad je prošlo oko sat vremena, neki je drugi čovjek počeo tvrditi: “Nema sumnje, i ovaj je bio s njim jer je Galilejac!” 60  Ali Petar je rekao: “Čovječe, ne znam o čemu govoriš!” Istog trena, dok je on još govorio, pijetao je zakukurikao. 61  Tada se Gospodin okrenuo i pogledao Petra u oči, a Petar se sjetio onog što mu je Gospodin rekao: “Prije nego što danas pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.”+ 62  I izašao je van i gorko plakao. 63  A ljudi koji su čuvali Isusa počeli su mu se rugati+ i udarati ga.+ 64  Pokrili su mu lice i govorili: “Ako si prorok, reci tko te udario!” 65  I obasipali su ga mnogim drugim pogrdnim riječima*. 66  Kad je svanuo dan, skupilo se vijeće narodnih starješina – svećenički glavari i pismoznanci+ – te su ga doveli u dvoranu Sudbenog vijeća i rekli: 67  “Ako si Krist, kaži nam!”+ A on im je rekao: “Ako vam i kažem, nećete vjerovati. 68  I ako vas što upitam, nećete odgovoriti. 69  Ali odsad će Sin Čovječji+ sjediti zdesna moćnom Bogu.”+ 70  Nato su svi rekli: “Dakle, jesi li ti Božji Sin?” On im je odgovorio: “Vi sami kažete da jesam.” 71  A oni su rekli: “Zar nam treba još čije svjedočanstvo? Vlastitim smo ušima čuli što je sam rekao.”+

Bilješke

Dosl.: “dan”.
Dosl.: “je”. Grčka riječ estin ovdje ima smisao: “predočava; simbolizira”.
Ili: “one koji prkose zakonu”.
Dosl.: “hulama”.