Luka 2:1-52

2  U to vrijeme car* August izdao je naredbu da se popiše sve stanovništvo.  (Bio je to prvi popis izvršen za Kvirinijevog upravljanja Sirijom.)  Stoga je svatko otišao u svoj grad kako bi bio popisan.  Tako je i Josip+ otišao iz galilejskog grada Nazareta te se uputio u Judeju, u Davidov rodni grad Betlehem,+ jer je potjecao iz Davidove loze.  Pošao je onamo da se upiše s Marijom, koja se već bila udala za njega,+ a sada je bila u poodmakloj trudnoći.+  Dok su bili ondje, došlo joj je vrijeme da rodi.  I rodila je sina, svog prvorođenca,+ te ga je povila i položila u jasle+ jer u prenoćištu nije bilo mjesta za njih.  U tom kraju bili su i pastiri koji su boravili vani i po noći čuvali svoja stada.  Odjednom se pred njima pojavio Jehovin* anđeo i Jehovina* je slava zablistala oko njih, pa su se jako uplašili. 10  A anđeo im je rekao: “Ne bojte se! Došao sam vam objaviti dobru vijest koja će svim ljudima donijeti veliku radost. 11  Danas vam se u Davidovom gradu+ rodio spasitelj+ – Krist, Gospodin.+ 12  Evo kako ćete ga prepoznati: naći ćete dijete kako povijeno leži u jaslama.” 13  Odjednom se uz anđela pojavila silna nebeska vojska,+ koja je hvalila Boga i govorila: 14  “Slava Bogu na nebesima*, a na zemlji mir među ljudima koji su mu po volji!” 15  Kad su anđeli otišli od njih i vratili se na nebo, pastiri su rekli jedan drugome: “Pođimo u Betlehem vidjeti ono što se ondje dogodilo, ono što nam je Jehova* obznanio.” 16  I brzo su otišli te našli Mariju i Josipa s djetetom, koje je bilo položeno u jasle. 17  Kad su to vidjeli, ispričali su ono što im je anđeo rekao za to dijete. 18  I svi koji su čuli ono što su im ispričali pastiri, divili su se tome, 19  a Marija je čuvala sve te riječi u svom srcu i razmišljala o njima.+ 20  Potom su se pastiri vratili k stadima, slaveći i hvaleći Boga zbog svega što su čuli i vidjeli, jer se dogodilo onako kako im je bilo rečeno. 21  A osmog dana, kad je dijete trebalo obrezati,+ dali su mu ime Isus, kako je anđeo nazvao dijete prije nego što je bilo začeto.+ 22  A kad je došlo vrijeme da se izvrši obred njihovog očišćenja u skladu s Mojsijevim zakonom,+ donijeli su dijete u Jeruzalem pred Jehovu*, 23  kao što je napisano u Jehovinom* zakonu: “Svaki prvorođenac neka bude posvećen* Jehovi*.”+ 24  I prinijeli su žrtvu u skladu s onim što piše u Jehovinom* zakonu: “Dvije grlice ili dva mlada goluba.”+ 25  A u Jeruzalemu je živio čovjek po imenu Šimun. Taj pravedni i pobožni čovjek čekao je da Bog donese utjehu+ Izraelu i na njemu je bio sveti duh. 26  Jehova* Bog otkrio mu je svetim duhom da neće umrijeti dok ne vidi njegovog Pomazanika*. 27  Vođen duhom, Šimun je došao u hram. Kad su roditelji unijeli malog Isusa da izvrše obred propisan Zakonom,+ 28  on ga je uzeo u naručje te počeo hvaliti Boga, govoreći: 29  “Svevišnji Gospodine, tvoj rob sada može umrijeti u miru+ jer si održao svoje obećanje. 30  Naime, moje su oči vidjele onoga preko koga ćeš donijeti spasenje,+ 31  onoga koga si poslao da ga vide svi narodi,+ 32  onoga koji će biti svjetlo+ za prosvjetljenje neznabožaca*+ i slava tvog naroda Izraela.” 33  A djetetov otac i majka divili su se onome što je bilo rečeno o njemu. 34  Šimun ih je zatim blagoslovio, a djetetovoj majci Mariji rekao je: “Ovo je dijete poslano od Boga da zbog njega padnu+ i ustanu mnogi u Izraelu+ i da bude znak protiv kojeg će se govoriti,+ 35  kako bi se otkrila razmišljanja mnogih srca (a tebi će mač probosti dušu*+).” 36  Tada je živjela i proročica Ana, Penuelova kći, iz Ašerovog plemena, koja je bila u poodmaklim godinama. Nakon što se udala*, živjela je s mužem sedam godina, 37  a ostatak života provela je kao udovica. Imala je 84 godine i nikad nije izostajala iz hrama, nego je dan i noć služila Bogu* postom i usrdnim molitvama. 38  U tom im je trenutku prišla te je počela zahvaljivati Bogu i govoriti o djetetu svima koji su čekali da Bog izbavi Jeruzalem.+ 39  Kad su Josip i Marija izvršili sve što je bilo propisano Jehovinim* zakonom,+ vratili su se u Galileju, u svoj grad Nazaret.+ 40  A dijete je raslo i jačalo, napredovalo u mudrosti i uživalo Božju naklonost.+ 41  Njegovi su roditelji svake godine išli u Jeruzalem kako bi proslavili Pashu.+ 42  Kad mu je bilo 12 godina, oni su, kao i obično, pošli u Jeruzalem na proslavu blagdana.+ 43  Nakon blagdana krenuli su kući, ali Isus je ostao u Jeruzalemu. No njegovi roditelji to nisu primijetili. 44  Pretpostavljali su da je među njihovim suputnicima. Zato su ga tek nakon cijelog dana putovanja počeli tražiti među rodbinom i znancima. 45  Ali nisu ga našli, pa su se vratili u Jeruzalem i posvuda ga tražili. 46  Nakon tri dana pronašli su ga u hramu kako sjedi među učiteljima te ih sluša i postavlja im pitanja. 47  Svi koji su ga slušali divili su se njegovoj oštroumnosti i njegovim odgovorima.+ 48  Kad su ga roditelji ugledali, zapanjili su se. Majka mu je rekla: “Dijete, zašto si nam to učinio? Tvoj otac i ja bili smo izvan sebe od brige, posvuda smo te tražili.” 49  A on im je rekao: “Zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu svog Oca?”+ 50  Ali oni nisu razumjeli što im govori. 51  On se vratio s njima u Nazaret i bio im je poslušan.+ A njegova je majka brižno čuvala sve te riječi u svom srcu.+ 52  Isus je rastao, napredovao u mudrosti i uživao sve veću naklonost i Boga i ljudi.

Bilješke

Ili: “cezar”.
Ili: “visinama”.
Ili: “svet”.
Dosl.: “Krista”.
Dosl.: “Nakon svog djevičanstva”.
Ili: “vršila svetu službu”.